- Avkastningen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs, sa SV-leder Audun Lysbakken. Det er delvis feil, konkluderer redaksjonen i Faktisk.no.
- Avkastningen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs, sa SV-leder Audun Lysbakken. Det er delvis feil, konkluderer redaksjonen i Faktisk.no.

Faktisk.no har sett på påstanden til Lysbakken: – Dette er delvis feil

– Det er misvisende å si at avkastningen på kapital investert i barnehager nå er tre ganger så stor som Oslo børs, skriver redaksjonen i Faktisk.no. – Påstanden gir ganske enkelt ikke et riktig bilde av økonomien for oss som driver barnehager, sier Espiras Jens Schei Hansen, som er glad for at dette nå er skikkelig gjennomgått.

Publisert

Det var i debatt med Guri Melby (V) i Politisk kvarter på NRK at SV-leder Audun Lysbakken kom med påstanden: «Avkastningen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs.»

Nå har redaksjonen i faktisk.no gått gjennom påstanden. Konklusjonen er at det er misvisende å si at avkastningen på kapital investert i barnehager nå er tre ganger så stor som Oslo børs. 

Les hele saken på faktisk.no her.

Gjennomgang av reglene

Bakgrunnen er kunnskapsminister Jan Tore Sanners (H) gjennomgang av regelverket for etablering og finansering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet. I den forbindelse kom det en rapport fra revisjonsselskapet BDO, som belyste hvem som eier de private barnehagene og hva de tjener på det.

Rapporten kom i mai. Et av poengene i rapporten var dette: 

Den årlige avkastningen på Oslo Børs har hatt et gjennomsnitt på 8,4 prosent. Til sammenligning har gjennomsnittet på den årlige egenkapitalavkastningen vært 28,3 prosent.

En sak i Aftenposten 28. mai hadde overskriften: Private barnehager: Fortjenesten er mer enn tre ganger så høy som på Oslo Børs (krever innlogging). 

Her finner du hele BDO-rapporten.

– Delvis feil

Nå har redaksjonen i faktisk.no, ved hjelp av NHH-amanuensis Iver Bragelien, konkludert med at påstanden er delvis feil. I en sak publisert i går, er konklusjonen: 

Ser vi på de største private kommersielle barnehagene de to siste årene, er det tydelig at avkastningen på investert kapital ikke er i nærheten av å være tre ganger så høy som på børsen. For disse har egenkapitalavkastningen vært 1,4 ganger børsens i 2016 og 1,2 ganger børsens i 2017.

Audun Lysbakken (SV) uttaler seg om situasjonen nå, mens det i rapporten han viser til er regnet på årene fra 2007 til 2016. Avhengig av om du regner på dette før eller etter skatt ender du på 3,4 eller 2,4 ganger så høy avkastning som børsen. Det siste tallet er mest sammenlignbart.

NHH-amanuensis Iver Bragelien mener tallet Lysbakken viser til heller ikke er et godt mål på hvordan barnehagene går økonomisk, siden det er relativt lite penger investert i barnehagedrift.

Ser vi på driftsmarginene er ikke barnehagebransjen en spesielt lønnsom bransje.

– Feil, misvisende og overdrevent tabloid

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira sier i en kommentar til barnehage.no at det er fint at faktisk.no konkluderer med at det er feil og misvisende å påstå at avkastningen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs.

– Vi, og mange med oss har helt siden BDO-rapporten kom ut ment at denne påstanden er feil, misvisende og overdrevet tabloid. Den gir ganske enkelt ikke et riktig bilde av økonomien for oss som driver barnehager, sier han, og viser til at Faktisk.no konkluderer med at barnehager ikke er en særskilt lønnsom bransje når man ser på driftskostnader.

– Jeg håper denne faktaavklaringen kan bidra til en mer faktabasert debatt. Jeg håper Lysbakken heller vil konsentrere seg om hvordan myndighetene kan sikre at barnehageeiere har barnehagefaglig kompetanse på eiernivå og hvordan man kan sikre at barnehageeiere følger opp kvaliteten i sine barnehager. Og ikke minst hvordan vi kan få på plass et uavhengig barnehagetilsyn som ikke er tilknyttet kommunene. Det er dette som vil gi bedre kvalitet for barna. Ikke Lysbakkens evige kamp mot private barnehager, fortsetter han. 

SV er uenige i konklusjonen

I sitt tilsvar til Faktisk.no sier SV-rådgiver Siri Gjørtz at de er uenige i konklusjonen, og viser til saken i Aftenposten: 

– Saken omtalte en helt ny rapport bestilt av regjeringen fra rådgivingsselskapet BDO, der de så på økonomien i de private barnehagene. Bakgrunnen er en rekke oppslag i media de siste årene om at kommersielle barnehageeiere har tatt ut penger via profitt (som omhandler mer enn utbytte) fra barnehagene, og at private aktører har bygd seg opp store formuene på kommersiell barnehagedrift, skriver hun blant annet i svaret. 

Hun viser også til Sanners uttalelser i etterkant av rapporten, om at det vil komme nye regler for private barnehager, der han sa: «Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert».

Les hele saken på Faktisk.no.

Powered by Labrador CMS