I februar i år ble den tidligere barnehageansatte dømt til seks måneders fengsel.
I februar i år ble den tidligere barnehageansatte dømt til seks måneders fengsel.

Anmeldt av Kripos: Fortsatte et år i barnehagejobben før han ble avhørt

I nesten ett år etter at han ble anmeldt av Kripos for å ha vært inne på ulovlige nettsider, arbeidet en mann i 40-årene videre i en barnehage i Ringsaker før noe skjedde i saken. Da han ble hentet inn til avhør og mistanken ble kjent, mistet han umiddelbart jobben. I februar ble han dømt for store mengder overgrepsmateriale.

Publisert

Foresatte reagerer med vantro, og frykter i verste fall at mannen har begått straffbare handlinger mot barn i barnehagen samtidig som han var i politiets søkelys, skriver Ringsaker Blad

I februar i år gikk saken i Hedmarken tingrett, og mannen ble dømt til seks måneders fengsel for selv å ha lastet ned eller mottatt av andre totalt 32 filmer og 27 182 bilder som viser grove seksuelle overgrep mot små barn og barn i seksualiserte settinger. Han er også siktet for å ha delt noe av materialet med andre via internett. Mannen tilsto forholdene i retten.

Kripos anmeldte mannen 1. februar 2017 etter at det ble registrert at vedkommende hadde vært inne på ulovlige nettsider. Fra Innlandet politidistrikt mottok anmeldelsen fra Kripos, til det ble tatt tak i saken, tok det nesten et år. Dette kommer fram i rettsboken fra rettssaken, skriver avisa.

12. februar 2018 gjennomførte politiet en ransaking hos mannen, og det ble tatt beslag i en laptop, to eksterne harddisker og en minnepinne. Samme dag ble det også foretatt et første avhør av mannen. Samtidig ble kommunen som arbeidsgiver orientert, med påfølgende avskjedigelse av mannen samme dato. Et andre avhør av mannen ble i følge rettsboken gjennomført 22. juni 2018, og siktelse ble tatt ut 19. juli 2018.

– Jeg kjenner ikke prosedyrene og arbeidsmengden hos politiet, men når det kommer inn en såpass alvorlig anmeldelse, så må man i alle fall gå inn å gjøre noen enkle undersøkelser. Da hadde man sett at mannen jobber i en barnehage. Det er uvirkelig at mannen fikk jobbe i et år i en barnehage etter at han var anmeldt av Kripos for dette. Dette handler om barn som ikke kan tale sin egen sak, sier en av fedrene i barnehagen som Ringsaker Blad har snakket med.  

Før helgen gikk det ut en melding fra kommunen til blant andre nåværende og tidligere foresatte ved den aktuelle barnehagen, og der står det blant annet:

«Dersom det hadde vært usikkerhet rundt sikkerheten til barna i barnehagen, ville foreldrene i barnehagen fått beskjed umiddelbart. Slik forholdene var, hadde vi ikke anledning til å orientere om bakgrunnen for oppsigelsen av den ansatte. Etterforskningen ga ikke grunnlag for mistanke om at den ansatte skulle ha utført noe straffbart ovenfor barn i barnehagen. Så lenge det ikke er konkrete opplysninger som tilsier at det kan ha skjedd noe i barnehagen har verken politiet eller kommunen anledning til å gå ut med informasjon om saken til noen som ikke er part i saken.»

Powered by Labrador CMS