DEBATT

«Jeg står fortsatt for at barnehagelærere må gi beskjed når vi mener at profesjonen blir tilsidesatt og ikke får det vi har krav på. Samtidig mener jeg ikke at dette skal gå på bekostning av barna og øvrig personale,» skriver artikkelforfatteren.
«Jeg står fortsatt for at barnehagelærere må gi beskjed når vi mener at profesjonen blir tilsidesatt og ikke får det vi har krav på. Samtidig mener jeg ikke at dette skal gå på bekostning av barna og øvrig personale,» skriver artikkelforfatteren.

Takk til alle barnehageansatte som gjør en utmerket jobb i disse dager

«Vi er avhengig av hverandre for å gjøre en så god jobb som overhodet mulig, men jobben krever også planlegging,» skriver Njomza Shabani, som her utdyper sitt forrige debattinnlegg om plantid.

Publisert

Jeg ønsker først å rette en takk til Steffen Handal som har tatt seg tid til å lese innlegget mitt og samtidig gi et utdypende og fullstendig svar. Det setter jeg stor pris på, og det tror jeg også veldig mange andre barnehagelærere gjør. Så tusen takk!

Samtidig er jeg glad for at Steffen understreker viktigheten av planleggingstid og at dagens samfunnssituasjon ikke endrer dette. Barnehagelærere er profesjonsutøvere og med den tittelen følger det flere og tidskrevende arbeidsoppgaver. Dette prøvde jeg også å få frem i mitt innlegg, men etter å ha lest og fått tilbakemeldinger på hvordan innlegget ble tolket ønsker jeg å utdype poenget mitt.

Njomza Shabani er barnehagelærer og masterstudent i Pedagogikk med fordypning i barnehageledelse.
Njomza Shabani er barnehagelærer og masterstudent i Pedagogikk med fordypning i barnehageledelse.

Skal ikke gå på bekostning av barna

Jeg står fortsatt for at barnehagelærere må gi beskjed når vi mener at profesjonen blir tilsidesatt og ikke får det vi har krav på. Samtidig mener ikke jeg at dette skal gå på bekostning av barna og øvrig personale. Slik situasjonen er nå rundt om i barnehagene, trengs alle voksne. Det jeg derimot har prøvd å få frem er at barnehagelærere skal ha planleggingstid for å kunne planlegge og skape gode rammer for situasjonen vi befinner oss i nå. Jeg mener at gjennomføring av planleggingstid, samtidig som vi ivaretar barnets behov kun vil være mulig ved å redusere åpningstidene ytterligere. Jeg har utfordringer med å se hvordan det kan løses på en annen måte.

Innlegget mitt var satt veldig på spissen og det er ikke skrevet kun på bakgrunn av den første uken av gjenåpningen. Flere barnehagelærere har jobbet «gratis» lenge og på sikt har arbeidsukene blitt på over 40 timer. Dette kan bidra til utbrenthet blant profesjonsutøvere, for selv om det kan være greit for noen å ha de arbeidsforholdene, så er det absolutt ikke greit for alle. Det må man huske på.

Et team

Samtidig ønsker jeg å kommentere det faktum at barnehagene har vært stengt i flere uker, noe som har gitt mulighet til å planlegge. Det har seg slik at flere barnehager rundt om i landet har hatt barn i barnehagen, noe som igjen har krevd at voksne har vært tilstede. Dette har dermed minsket rommet for planlegging utover de fire timene vi allerede har krav på. Vi er i en unntakstilstand og barnehagepersonalet er et team som må stå sammen i denne perioden, fremfor å vende ryggen til hverandre fordi vi har ulike roller på arbeidsplassen.

Jeg ønsker å avslutte med å si takk til alle barnehageansatte som gjør en utmerket jobb i disse dager, uavhengig av stillingstittel. Vi er avhengig av hverandre for å gjøre en så god jobb som overhodet mulig, men jobben krever også planlegging. Planlegging som barnehagelærere har mulighet for å gjøre; hvis det blir tilrettelagt for planleggingstid.

Powered by Labrador CMS