– Jeg har alltid vært opptatt av å fremme det positive og faglige vi gjør i barnehagen, sier Silje Askjellerud som sammen med samboer Jone Vassbø har utviklet et digitalt verktøy for å effektivisere planarbeidet.

Slet med å få plantiden til å strekke til – fikk app-idé

– Vi er et team som liker å være kreative og finne effektive løsninger på utfordringer man kan kjenne på i hverdagen, sier barnehagelærer Silje Askjellerud.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med samboeren Jone Vassbø har hun utviklet et digitalt verktøy som hun håper kan bidra til å effektivisere planarbeidet i barnehagen og synliggjøre det pedagogiske arbeidet.

Det kreative paret holder til i Trondheim. Askjellerud er utdannet barnehagelærer og har en master i spesialpedagogikk. Til daglig er hun styrer i en norsk- og engelskspråklig barnehage. Vassbø er utdannet elektro- og dataingeniør, og tar nå en mastergrad i datateknologi ved siden av jobb.

– Brenner for faget

Ideen til verktøyet fikk samboerne for et par år siden, da Askjellerud arbeidet som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling i en familiebarnehage.

– Jeg har alltid vært opptatt av å fremme det positive og faglige vi gjør i barnehagen. Når jeg fortalte venner og kjente at jeg jobbet med barn fra ett til tre år fikk jeg ofte høre «ååå så koselig». Det ble sjeldent snakket om alt det faglige som skjer i barnehagen, og arbeidet som må til for å planlegge gode dager og tilpasse innhold etter barnas forutsetninger og alder, forteller barnehagelæreren.

For å fremheve det pedagogiske arbeidet i barnehagen passet hun derfor alltid på å ha med henvisninger til rammeplanen når hun sendte ut månedsbrev og informasjon til foreldrene.

– Hvis jeg la ut et bilde til foreldrene, henviste jeg også nesten alltid til rammeplanen eller til en fagartikkel. Jeg ønsket å vise foreldrene sammenhengen mellom hverdagsøyeblikk og pedagogikk, og på den måten bevisstgjøre dem om at alt vi gjør har en faglig baktanke, og at vi er ansatte som brenner for faget vårt.

Tidkrevende

Som pedagogisk leder brukte Askjellerud mye av sin plantid på å planlegge, dokumentere og evaluere hvordan rammeplanens fagområder ble brukt i barnehagehverdagen. Dette var også dokumentasjon som hun delte med foreldre.

– Foreldrene syntes det var positivt å få en oversikt over hvordan vi arbeidet med rammeplanen. Men det var et komplisert arbeid som tok mye tid – jeg brukte både et Word-dokument med en månedsoversikt og et Excel-dokument for å føre statistikk over hvor mye vi hadde jobbet med de ulike fagområdene.

– Selv om det var tidkrevende hadde jeg ikke lyst til å slutte med det, så jeg luftet frustrasjonen for samboeren min. Han begynte å tenke på hvordan dette kunne løses mer effektivt og kom frem til at vi kunne lage et digitalt verktøy der jeg hadde alt samlet på ett sted, forteller hun.

Planlegging og evaluering

Sammen begynte de å lage tankekart, strategiplan og skisser til det som til slutt ble verktøyet Pedagogisk plattform.

– Da jeg senere ble styrer, så jeg hvordan mine pedagogiske ledere også strevde med å få oppfylt alle oppgavene i den avsatte plantiden. Barnehagelærere har hatt lovfestet krav til fire timer plantid i uken siden 1972. Det er 50 år med samme timeantall, men forskjellen på barnehagens innhold og krav til kvalitet er mye høyere nå enn før. Det er flere lover og forskrifter vi må forholde oss til, eksterne og interne satsningsområder og man har et større veiledningsansvar overfor medarbeiderne og foreldre. Samboeren min kom derfor etter hvert inn på tanken om at verktøyet kunne være til nytte for flere enn meg.

– Ideen er at verktøyet både skal sikre pedagogisk kvalitet i planlegging av aktiviteter, men også være et evalueringsverktøy for pedagoger. Her kan man lage både periodeplaner og aktivitetsplaner, og i utformingen av disse kan man huke av hvilke punkter i de ulike fagområdene man planlegger å fokusere på. Når perioden har gått, eller aktiviteten er gjort – kan pedagogene evaluere planen. Etter evalueringen kommer statistikken til syne, og på den måten kan man til enhver tid ha oversikt over hvilke fagområder avdelingen har jobbet mye med og hvilke som trenger mer oppmerksomhet. Planene blir lagret i et personlig bibliotek i verktøyet, men kan også lastes ned som PDF og sendes videre til foreldre, forteller Askjellerud.

Det er også en idébank i verktøyet, slik at pedagoger på tvers av landet kan dele planer og inspirasjon med hverandre, opplyser hun.

– Planene kan revideres og tilpasses sin avdeling og barnegruppe.

Synliggjøre pedagogikken

Askjellerud og Vassbø er nå på leting etter barnehagelærere som kan tenke seg å teste ut verktøyet.

– Ganske mye er på plass, men samtidig er det viktig å søke tilbakemeldinger fra feltet – om hva som eventuelt fungerer og ikke, eller om de har noen ønsker for utvidelse av funksjoner, sier Askjellerud.

– Vi håper at dette kan bli et verktøy som kan effektivisere planarbeidet til pedagoger over hele landet. Vi tenker også at den kan bidra til å synliggjøre all den gode pedagogikken som finnes i norske barnehager for foreldre og for barnehager på tvers, legger hun til.

Powered by Labrador CMS