Eier Ronny Vegar Bakker i Gapahuken natur- og friluftsbarnehage makulerte mappene til barna i barnehagen - som inneholdt bilder og tegninger.
Eier Ronny Vegar Bakker i Gapahuken natur- og friluftsbarnehage makulerte mappene til barna i barnehagen - som inneholdt bilder og tegninger.

Makulerte barnas tegninger og bilder - foreldrene fortviler

Gjennom årene samlet barnehagen bilder og tegninger i mapper. Med de nye personvernreglene kom mye usikkerhet rundt hva de ansatte skulle gjøre med dem. – Som eier så jeg meg nødt til å ta en avgjørelse om å makulere dem, sier eier Ronny Vegar Bakker i Gapahuken natur- og friluftsbarnehage.

Publisert

Det fikk foreldrene til å reagere, ifølge en artikkel i Sandefjords Blad (krever innlogging). Der kommer det fram at reaksjonene var sterke under et foreldremøte i barnehagen. 

– Vi satt der og var sjokkerte og tenkte «hva i all verden?». Noen begynte å gråte. Det var mye følelser, for vi ville jo gjerne ha disse minnene, sier Kim Tommy Ilstad Henriksen, en av foreldrene i barnehagen, til avisa.

Ronny Vegar Bakker sier til barnehage.no at dette har blitt en trist sak og et paradoks.

– Man burde heller være mer opptatt av den fantastiske jobben personalet i barnehagen gjør hver eneste dag, sier han, men legger til at han var nødt til å ta et valg. Barnehagebarna som sluttet før sommeren, fikk med seg sine mapper - men mappene til de andre barna er destruerte. 

– Barnehagen har vært i drift i 19 år, og vi har hatt en lang tradisjon på å ta vare på bilder og tegninger og lagt de i mapper tilhørende hvert enkelt barn. Men med de nye personvernreglene som kom i fjor, ble det veldig mye usikkerhet knyttet til disse, sier han, og forklarer videre: 

– Mye av materialet besto av bilder som var limt på tegninger. Mange av dem bilder av flere barn, sammen med ansatte og foreldre. Bilder som vi ikke kunne distribuere uten å hente tillatelse fra samtlige, sier han. 

Bakker understreker at det ikke var snakk om ting barna hadde laget i barnehagen. 

– Det har barna alltid fått med seg hjem med en gang. 

Nye regler i fjor

Det var i fjor at det nye personvernregelverket til EU trådte i kraft. Ofte omtalt som «GDPR». Kort forklart er det et regelverk som påfører virksomheter som håndterer personopplysninger en lang rekke plikter, og gir forbrukerne en rekke rettigheter. Det innebærer blant annet at virksomheter trenger samtykke for å bruke for eksempel bilder, før de kan utleveres og brukes av andre, skriver Sandefjords Blad.

Avisa har også vært i kontakt med Datatilsynet. 

– Man er pliktig til å innhente tillatelser ved bilder. Det er viktig. Den som er med på et bilde, må samtykke til at det blir gitt videre. Sånn sett virker det som om barnehagen har prøvd å håndtere ting på en riktig måte, sier senior kommunikasjonsrådgiver Guro Skåtveit, som samtidig oppfordrer om å innhente samtykker til bruk av bilder på forhånd.

– På den måten unngår man at slikt skjer.

Legger om rutinene

Ronny Vegar Bakker sier han ikke er den eneste som har vært usikker på strategien knyttet til å oppbevare tegninger og bilder. Han har vært i kontakt både med kolleger og Datatilsynet, uten å få helt konkrete råd om hva barnehagen burde gjøre. 

– Jeg har undersøkt i andre barnehager. De jeg har snakket med har sluttet å oppbevare bilder og tegninger for lenge siden nettopp av hensyn til personvern. En annen viktig faktor i dette er at å oppbevare disse mappene ikke har bidratt til sosial utjevning. Noen av barna hadde mange tegninger og bilder, mens andre ikke hadde noen. Dermed ble dette valget også tatt av pedagogisk og humant hensyn, mener han. 

Etter at de nye personvernreglene kom, har barnehagen lagt om rutinene. 

– Nå får barna med seg tegninger og andre ting de lager hjem.

Powered by Labrador CMS