Kommune får irettesettelse fra Datatilsynet etter at et barnehagebarn ble filmet ulovlig.
Kommune får irettesettelse fra Datatilsynet etter at et barnehagebarn ble filmet ulovlig.

Filmet barnet ulovlig under «følelsesutbrudd»

Barnehagebarn ble filmet under en utageringssituasjon, og opptaket ble senere vist til sju ansatte, kommunepsykolog og barnet selv.

Publisert

Hendelsen skjedde i en kommune i Kongsbergregionen i 2019, ifølge Laagendalsposten (krever abonnement). Nå varsler Datatilsynet irettesettelse av kommunen for «overtredelse av kravene til rettslig grunnlag og informasjon til den registrerte ved behandling av personopplysninger til barn ved videoopptak i barnehage, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13.»

Kommunen har på sin side forklart at formålet med kameraopptaket var å «vise det fram til kommunepsykologen for å gi opplæring til ansatte i barnehagen om håndtering av barn med følelsesutbrudd». Opptaket ble ifølge kommunen også vist barnet selv, for å vise «hvor sint barnet ble i situasjonen», ifølge avisen.

Ifølge Datatilsynet har det vært to klare brudd på personvernforordningen fra kommunen i denne saken.

For det første er det et manglende samtykke fra foresatte, både når det gjelder filming av den registrerte, lagring av opptaket og fremvisning av opptaket til andre. Foreldrene hadde i et samtykkeskjema til barnehagen krysset ja på punktet «bruk av diktafon og video med barn - internt bruk».

– Slik Datatilsynet leser samtykkeskjemaet, dekket det aktuelle samtykket verken formålet eller den konkrete behandlingen. Datatilsynet konkluderer at det ikke forelå et gyldig rettslig grunnlag for kameraopptaket, heter det i varselet.

Tilsynet reagerer også på manglende informasjon til de foresatte. Barnets foreldre ble ikke kjent med behandlingen av barnets personopplysninger før seks måneder etter at kameraopptaket ble gjort.

– Foreldrene hadde ingen grunn til å forvente at det ble gjort kameraopptak av denne typen i barnehagen, da det ikke var innhentet samtykke eller informert om at det kunne være aktuelt å behandle personopplysninger for slike formål, skriver Datatilsynet, ifølge Laagendalsposten.

Administrasjonssjefen i kommunen beklager hendelsen, og sier til Laagendalsposten at de har lært mye av dette - men at innføring av ny personvernforordning har vært krevende for alle kommuner.

Powered by Labrador CMS