DEBATT

"Vi står på, jobber for barn og foreldre i vår barnehage og vårt nærmiljø. Vi vil beholde vårt særpreg - en trygg base med fokus på hvert barn", skriver Betty Grimsmo.

Kjære dere som bestemmer over oss

Et hjertesukk fra en styrer i disse vanskelige tider da dere bestemmer hva som er rett og ikke, hva som er best for barna våre i barnehagen.

Publisert

Dere mener at det skal være en barnehagelærer pr. 14 barn, og at et barn til utløser en 100 prosent stilling barnehagelærer i barnehagen. Jo vel og bra det, men hva med oss små barnehager, som har kompetente assistenter som har tatt fagbrev i barne-og ungdomsarbeiderfaget? Skal vi være nødt til å si opp disse fantastiske personene som sitter med en høy kompetanse? Ja, det må vi hvis vi skal etterkomme kravene deres og få den økonomiske ballen til å gå rundt!

I større barnehager fordeler de en 100 prosent stilling barnehagelærer rundt på flere avdelinger, vil det da si at de er godt pedagogisk bemannet hele tiden?

Dere må lytte til oss!

Kjære dere som bestemmer, har dere vært rundt i barnehagene og sett hvilken fantastisk jobb som gjøres hver eneste dag i norske barnehager?

Dere må lytte til oss som jobber i barnehagene og som skal gjennomføre alle krav. Det må skapes fleksibilitet slik at alle små barnehager ikke må legges ned eller at vi må si opp ansatte. Måler vi kvalitet i antall ansatte?

Vi mener vi har tilstrekkelig bemanning for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, vi har foreldrene på vår side som er veldig fornøyd med tilbudet vi gir barna.

Vi jobber i et godt team, der vi utfyller hverandre på en god måte, til barnas beste til enhver tid. Vi SER hvert barn og gir barna det de trenger utfra deres utviklingspotensialet.

Kjære dere som bestemmer, har dere vært rundt i barnehagene og sett hvilken fantastisk jobb som gjøres hver eneste dag i norske barnehager? Hvordan kan dere si hva som er riktig og best for barna?

Vil beholde vårt særpreg

Vi har fått en ny rammeplan som vi har brukt mye tid på å sette oss inn i. Vi jobber utfra den hver enste dag, hjelper hverandre i et team, slik at alle skal få den forståelsen de trenger for å sette den ut i livet.

I vår barnehage har alle en like stor del av planleggingen av aktiviteter, alle har planleggingstid hvor de jobber med sitt ansvarsområde og oppgaver knyttet til rammeplan og som er gitt til personalmøtene.

I en liten barnehage er vi sårbare, med en avdeling og 18 barn, vi vil ikke miste noen av våre fantastiske medarbeidere. Vi står på, jobber for barn og foreldre i vår barnehage og vårt nærmiljø. Vi vil beholde vårt særpreg - en trygg base med fokus på hvert barn: Omsorg - lek - læring og danning i nært samarbeid med foreldrene.

Hilsen styrer i en liten barnehage.

Powered by Labrador CMS