Nestleder i Utdanningsforbundet Fauske og barnehagestyrer Maria Dønnestad reagerer på at kommunen hennes går inn for å utsette pedagognormen - og dermed også bemanningsnormen, som en direkte konsekvens.
Nestleder i Utdanningsforbundet Fauske og barnehagestyrer Maria Dønnestad reagerer på at kommunen hennes går inn for å utsette pedagognormen - og dermed også bemanningsnormen, som en direkte konsekvens.

– Det Fauske gjør nå, har ingen ting med barnas beste eller tidlig innsats å gjøre

Rådmannen i Fauske kommune i Nordland foreslår å utsette pedagognormen, sette to pedagogstillinger vakant og kutte i støtten til de private barnehagene. – Jeg er svært skuffet over en kommune som har et vedtak om å satse på tidlig innsats, sier nestleder i Utdanningsforbundet Fauske og barnehagestyrer Maria Dønnestad. 

Publisert

Dønnestad er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse, og ansatt som styrer i Fauske idrettsbarnehage. De siste fire årene har hun vært frikjøpt for å jobbe i Utdanningsforbundet. 

– Jeg er svært bekymret over at en kommune som lenge har hatt fokus på tidlig innsats nå tar helomvending. Når det er økonomien som bestemmer, er det ikke til beste for barna. Jeg frykter at dette bare blir verre. Når kommunen foreslår å kutte i de lovpålagte oppgavene fordi de har brukt opp sparepengene, ser det mørkt ut for barna, sier hun. 

Må kutte kraftig

I en sak i dagens utgave av Avisa Nordland (krever innlogging) reagerer PBL-direktør Anne Lindboe kraftig på det hun mener er et varslet lovbrudd fra Fauske kommune: I rådmannens forslag til kommunebudsjettet for 2019 foreslås det «å utsette oppfyllelsen av den pedagogiske normen som kommer i barnehagen med ett år, for å skaffe rom til å gjennomføre denne på sikt».

Bakgrunnen er ifølge avisen at  rådmann Geir Mikkelsen beskriver dagens økonomiske status som en alarmerende, kritisk situasjon, og at Fauske kommune bør gjøre tiltak for å spare nærmere 40 millioner kroner til neste år. 

I januar i år ble det vedtatt å innskjerpe kravene i pedagogognormen. Fra 1. august i år skal det ifølge lovverket være minst én pedagog per sjuende barn under tre år – og minst én pedagog per 14 barn over tre år i alle barnehagene i Norge. I år og neste år får Fauske ifølge PBL totalt mer enn 600.000 kroner fra staten til å oppfylle normen i de kommunale barnehagene i kommunen, skriver Avisa Nordland.

Men blir rådmannens forslag vedtatt, betyr det at kravene i pedagognormen i realiteten ikke blir oppfylt før i 2020 - i de kommunale barnehagene. I budsjettforslaget ligger det også inne et forslag om at to ledige pedagogstillinger settes vakant i 2019, og å redusere tilskuddet til private barnehager med 750.000 kroner i 2019.

– Kan ikke risikere å ikke se barna

– Slik jeg ser det betyr vakant at det heller ikke skal ansettes assistenter. Det vil igjen føre til at kommunen ikke vil oppfylle bemanningsnormen. Da må man være bevisst på at både bemanningsnormen og pedagognormen er et minimum: Allerede med oppfylte normer er det ikke mange timene at hele grunnbemanningen er til stede sammen med barna, sier Dønnestad, og fortsetter: 

– Vi kan ikke risikere at vi ikke ser de barna som blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Det er de ansatte i barnehagene som er kvalitetsgarantisten. Når det er for få ansatte på plass, og for få ansatte med pedagogisk kompetanse, er det grunn til å rope varsko. Da er man ikke bare på kant med barnehageloven, men også både grunnloven og FNs barnekonvensjon. 

Dønnestad peker også på at å knipe på bemanning i barnehagesektoren på sikt ikke er god økonomi. Særlig ikke når kommunen i det samme budsjettforslaget står at Fauske skal markedsføres som en god arbeidsgiver. 

– Hvordan kan man si det, når man vet at barnehagelærere slutter på grunn av at fagmiljøet er for lite. Samtidig vet mange hvordan det er å gå hjem hver dag og ikke føle at man strekker til. På sikt vil det igjen føre til dårlig arbeidsmiljø, høyere sykefravær, og man er inne i en veldig dårlig sirkel. Det er ikke god kommuneøkonomi. 

Inviterte til dialog med politikerne

Utdanningsforbundet lokalt har allerede invitert til dialogmøte med de politiske partiene. I forrige uke ble kuttene i oppvekstsektoren diskutert. 

– I budsjettet foreslås det å spare på både skole og barnehage, og Utdanningsforbundet er veldig klare på at det kan ikke kuttes så mye uten at det går ut over det pedagogiske tilbudet. Det er ikke forsvarlig. Slik vi ser det er å sette pedagogstillinger i barnehagen vakant et brudd på barnehageloven, og noe som gjør at barnehagene ikke blir i stand til å oppfylle det pedagogiske tilbudet, sier Dønnestad. 

– Fauske er veldig opptatt av tidlig innsats, og så skjønner de ikke at det har sammenheng med det som skjer i barnehagen. Jeg kjenner at jeg blir skuffet over det som skjer nå. Samtidig er det viktig at vi som fagfolk sier fra at dette ikke er forsvarlig.

Rammer de private

PBL-direktør Anne Lindboe reagerer på at Fauske kommune går inn for å spare penger på å utsette pedagognormen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
PBL-direktør Anne Lindboe reagerer på at Fauske kommune går inn for å spare penger på å utsette pedagognormen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Til høsten skal hun tilbake på jobb som styrer i Fauske idrettsbarnehage, en av i alt fem private barnehager i kommunen. Fauske har i tillegg fem kommunale barnehager. 

Ved sist måling, 15. desember i fjor, hadde kommunen et snitt på 5,7 ansatte per barn. Pedagogandelen var på 33,3 prosent. 

Velger kommunepolitikerne å gå for rådmannens budsjettforslag, betyr det også at tilskuddene til de private barnehagene vil bli forsinket. 

I intervjuet med Avisa Nordland poengterer PBL-direktør Anne Lindboe hvorfor det er problematisk: 

– De private barnehagene får tilskudd basert på kommunens faktiske forbruk i barnehagesektoren to år i forveien. Statens overgangsfinansiering av pedagognormen utløper ved utgangen av 2019. Dersom kommunestyret gjennomfører rådmannens plan, vil de private barnehagene ikke ha finansiering av pedagognormen før i 2022 – tre år og fem måneder etter at den trådte i kraft.

Flere områder må bidra

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Fauske, Terje Valla, sier til Avisa Nordland at det er mange områder som må bidra til å spare penger i neste års drift, og legger til at kommuneadministrasjonen er kjent med normene. 

– Vi jobber for å innføre disse slik de er tenkt, sier han, og legger til at det nå skal vurderes om om det kan finnes alternative forslag som kan løse det konkrete spareforslaget innen barnehagesektoren.

Nå skal kommunen jobbe videre med budsjettet fram til det skal endelig vedtas 13. desember. 

Powered by Labrador CMS