Fylkesmannen mener kommunen er for løssluppen med å gi dispensasjoner

I Stavanger er det 19 barnehager som ikke oppfyller pedagogkravet. Det får Fylkesmannen til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesmannen i Rogaland mener Stavanger kommune er for løssluppen med å gi dispensasjoner til barnehager som mangler pedagoger. Det skriver Stavanger Aftenblad (for abonnenter).

BASIL-tallene fra i fjor viste at det var 19 barnehager som ikke oppfylte kravet om pedagogisk bemanning. Barnehagene hadde heller ikke søkt om dispensasjon. Det fikk Fylkesmannen til å reagere, og ba kommunen om å ordne opp, noe kommunen gjorde ved å gi

dispensasjoner.

Pedagognorm

  • 1. august 2018 trådte skjerpet pedagognorm i kraft. Det skal være minst én pedagogisk leder (barnehagelærer eller tilsvarende) per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.
  • Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
  • Kravet i pedagognormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
  • Bare i barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen.
  • Pedagognormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

    Kilde: Barnehagemonitor.no
 

Det var ikke Fylkesmannen fornøyd med, og svarte at dispensasjon kun skal brukes i særlige unntakstillfeller.

I et klageskriv påpekte barnehagesjef i Stavanger, Monica Buvig, at forskriften om pedagogisk bemanning gir anledning til å innvilge dispensasjon for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det. Hun slår fast at kommunen hadde behov for 200 flere barnehageplasser enn hva som var forventet, og at det var utfordrende å rekruttere nok kvalifiserte barnehagelærere i regionen.

Saken ligger nå på bordet hos Utdanningsdirektoratet.

Ifølge tall fra Barnehagemonitor, hadde de kommunale barnehagene i Stavanger i snitt 14,8 barn per pedagog, mens de private barnehagene hadde en pedagogandel på 13,1.

Ifølge Stavanger Aftenblad opplyser kommunen at avviket i alle barnehagene, uten om én, er lukket innen oppstarten av nytt barnehageår. Tre av barnehagene har rettet opp manglene, mens de siste ni har fått innvilget dispensasjon.

 - Vi har besvart Fylkesmannen i saken og venter på endelig vedtak i vår klage angående riktig fortolkning av forskriften, opplyser saksbehandler Øystein Lundestad til avisen.

 

 

Powered by Labrador CMS