Sandnes kommune er en av kommunene i landet som sliter mest med å få tak i barnehagelærere.
Sandnes kommune er en av kommunene i landet som sliter mest med å få tak i barnehagelærere.

Sandnes kommune har allerede fått inn 50 søknader om dispensasjon

– Det er ikke nok pedagoger, sier kommunaldirektøren for Sandnes-barnehagene. Nå har kommunen allerede fått 50 søknader om dispensasjon fra pedagognormen. 

Publisert

Ved sist måling, 15. desember i fjor, var andelen pedagoger i snitt 38,2 prosent på landsbasis. I Sandnes kommune var det et snitt på 35,9 prosent. 

I går, 1. august, trådte den skjerpede pedagognormen i kraft. Ifølge de nye kravene skal barnehagen ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. 

I en sak på barnehage.no i går sto det at Oslo kommune forventer å ha en oversikt over hvor mange som har søkt dispensasjon fra pedagognormen i løpet av august - etter at de ved sist opptelling manglet i alt 500 pedagoger bare i de kommunale barnehagene.

Rogaland er et av fylkene som sliter mest her til lands med å få fatt i nok barnehagelærere. I kommunebarometeret for 2018 ble Sandnes rangert som nummer 399 på barnehager, og er med det en av de dårligste barnehagekommunene i landet.

I april skrev Sandnesposten at Sandnes kommune manglet 120 pedagoger i barnehagene for å oppfylle kravet. I dag skriver avisen at det allerede i starten av juli hadde kommet rundt 50 søknader om dispensasjon til kommunen.

– Vi holder på å rekruttere, det har vi fått midler til, men det er ikke nok pedagoger, sier kommunaldirektør oppvekst barn og unge, Torill Jacobsen Kind, til Sandnesposten.

Powered by Labrador CMS