Sandnes kommune i Rogaland. Foto: Googlemaps
Sandnes kommune i Rogaland. Foto: Googlemaps

Mangler 120 pedagoger tre måneder før normen trer i kraft

Sandnes kommune frykter at det tar flere år før de klarer å oppfylle pedagognormen som trer i kraft 1. august.

Publisert

Tall fra KS viser at de kommunale og private barnehagene i Sandnes i dag mangler 120 barnehagelærere for å oppfylle den vedtatte pedagognormen.

Det skriver Sandnesposten (krever abonnement).

I den endrede forskriften om pedagogisk bemanning i barnehagene går det fram at det i alle barnehager skal være minst én pedagog for hvert 7. barn under tre år og minst én pedagog for hvert 14. barn over tre år. Skjerpelsen av normen ble vedtatt i januar og trer i kraft 1. august.

Krevende prosess

Rådgiver Erlend Norheim i Sandnes kommune sier til Sandnesposten at det er en krevende prosess å skulle få rekruttert nok pedagoger. Han håper at stillingsutlysningene som nå er ute, skal resultere i flere ansettelser.

- Det vil forhåpentligvis gjøre at tallene går noe ned før reformen trer i kraft, men det skal godt gjøres å få alt på plass til august, sier Norheim til avisa.

Han sier at tilgangen på barnehagelærere er vanskelig i Rogaland. Tidligere år har det vært vanskelig for Universitetet i Stavanger å fylle opp alle plassene på barnehagelærerstudiet.

- Dette har endret seg i dag med større søknad til utdanningen, men 80-90 ferdigutdannede i hvert kull er likevel for lite med tanke på at det er over 500 barnehager i fylket som konkurrerer om disse, sier Norheim.

KS: 50 millioner i underdekning

Barnehage.no har tidligere omtalt Sandnes kommune sine utfordringer med å oppfylle normene for grunnbemanning og pedagogtetthet.

Ifølge beregningene fra KS får Sandnes kommune 50 millioner mindre i økte overføringer sammenlignet med hva den reelle kostnaden ved innføring av normene blir.

Dette skjer etter at Sandnes kommune først har opplevd en betydelig svikt i skatteinntektene som følge av utfordringene i petroleumsindustrien.

Må søke dispensasjon

Rådgiver Erlend Norheim frykter at det vil ta flere år før de klarer å oppfylle kravene i pedagognormen.

- Konsekvensen er at hver barnehage må søke kommunen om dispensasjon for hver stilling som ikke er besatt av utdannede pedagoger. Det er ingen ønskesituasjon, sier Erlend Norheim til Sandnesposten.

Ifølge barnehagefakta.no hadde barnehagene i Sandnes en pedagogandel på 35,9 prosent per 15. desember 2017.

Powered by Labrador CMS