Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Røros må kvitte seg med assistenter og fagarbeidere for å oppfylle norm

Assistenter og  barne- og ungdomsarbeidere må ut for å gi plass til flere barnehagelærere.

Publisert

Onsdag møtes Arbeidsmiljøutvalget i Røros kommune for å diskutere reduksjon i antall årsverk blant assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Totalt 3,5 årsverk må bort i de kommunale barnehagene i Røros, skriver Rørosnytt. Stillingene skal bort gjennom naturlig avgang, omplasseringer og oppsigelser.

Bakgrunnen er det skjerpede kravet til pedagogtetthet i barnehagene som regjeringen vedtok i januar i år og som trer i kraft 1. august. I finansieringen, som på landsbasis er 424 millioner kroner i 2018, forutsettes det at ekstra barnehagelærere ikke kommer på toppen av øvrig bemanning, men skal erstatte andre stillinger.

Høy bemanning, lav pedagogandel

Ifølge barnehagefakta har Røros kommune en bemanningstetthet på 5,8 barn over tre år per ansatt og en pedagogtetthet på 35,1 prosent. 

Når pedagognormen og den foreslåtte bemanningsnormen trer i kraft, vil kravet være maksimalt 6,0 barn per ansatt og en pedagogtetthet på minst en barnehagelærer per 7 barn under tre år og en barnehagelærer per 14 barn over tre år. 

Røros kommune har lav pedagogtetthet og økende barnetall. Kommunen har regnet ut at det må ansettes seks nye barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen.

2.653 innen 1. august

Det ble i vinter gjort beregninger som viser at det må ansettes 2.653 barnehagelærere på landsbasis innen 1. august for å oppfylle normen.

Dette kommer i praksis ikke til å skje.

Barnehage.no har tidligere skrevet at Oslo kommune ikke vil si opp assistenter og fagarbeidere for å oppfylle pedagognormen når den trer i kraft. Der det ikke er ledige stillingshjemler, vil Oslo vente på naturlig avgang og gi seg selv dispensasjon fra pedagogkravet.

Powered by Labrador CMS