DEBATT

Flere private barnehageeiere står i fare for å måtte legge ned virksomheten eller selge til store private konsern, skriver Thomas Stangeby og Anne-Berith Smørås.
Flere private barnehageeiere står i fare for å måtte legge ned virksomheten eller selge til store private konsern, skriver Thomas Stangeby og Anne-Berith Smørås.

– Vi mister mangfoldet

Flere pedagoger i barnehagene er bra, men i motsetning til de kommunale barnehagene, får ikke de private aktørene kompensert for de økte lønnskostnadene dette medfører, poengterer artikkelforfatterne.

Publisert

Det er vanskelige tider for de private barnehagene på Nesodden. Både de små familiebarnehagene og de litt større private barnehagene sliter med økonomien som følge av den nye pedagogreformen.

Private barnehageeieres hverdag er langt unna beskrivelsen av dem som «velferdsprofitører».

Flere pedagoger i barnehagene er bra, men i motsetning til de kommunale barnehagene, får ikke de private aktørene kompensert for de økte lønnskostnadene dette medfører. Dette fordi kommunens tilskudd baserer seg på regnskapet til kommunale barnehager to år tilbake i tid. Da var lønnskostnadene lavere.

Vi mener dette er en uheldig forskjellsbehandling. Og flere private barnehageeiere står i fare for å måtte legge ned virksomheten eller selge til store private konsern. Nesoddens foreldre kan derfor miste det mangfoldet av barnehager de har hatt. Dette synes vi i Venstre er både synd og beklagelig.

FAKTA

Artikkelforfatterne Thomas Stangeby og Anne-Berith Smørås er 1. og 2. kandidat for Venstre til kommunestyret i Nesodden. Stangeby er også nylig avgått styreleder i Fjordvangen barnehage.

Private barnehager kommer i ulike størrelser og eierformer.

Noen eies av foreldre, andre drives som småbedrifter av selvstendig næringsdrivende. Felles for de alle er at de gir Nesoddens foreldre valgfrihet og ofte spiller en positiv rolle i nabolaget. Nærheten gir også muligheten til å levere barn til fots eller på sykkel i stedet for med bil.

Det er ikke lenge siden kommunestyrets flertall vedtok at kommunen skulle søke å ha mindre barnehager i barnas nærmiljø. Med en utvikling mot stadig større barnehageenheter går Nesodden gradvis vekk fra dette.

En mye omtalt Unicef-rapport som kom før jul viste veldig tydelig at Nesodden er blant de kommuner i Norge som investerer minst i sine barn. Dette gjelder tydeligvis også i barnehagesektoren. Venstre frykter at kommunen er i ferd med å spare seg til fant.

Nesodden Venstre vil derfor foreslå i kommunestyret å kompensere de private barnehagene for økte lønnskostnader i inneværende år – på lik linje med de kommunale barnehagene.

Det er bare rett og rimelig.

Innlegget ble opprinnnelig publisert i avisen Amta. 

Powered by Labrador CMS