Dame og stort barn foran pc.
Dame og stort barn foran pc.

Osloelever som starter i første klasse snakker ikke godt nok norsk

En av fire som starter i første klasse i Oslo, snakker ikke godt nok norsk til å takle skolehverdagen. Nå sender skole- og barnehagebyråden 4.000 barnehageansatte tilbake til skolebenken.

Publisert Sist oppdatert

Det er forventet 14.700 flere elver inn i osloskolen i løpet av de neste ti årene. 40 prosent av elevene i Oslo har minoritetsbakgrunn, og én av fire snakker ikke godt nok norsk til å klare seg på skolen.

Oslopolitikerne har satt i gang en rekke tiltak for å sikre at elevene i Oslo har et godt nok språk. Blant annet er det innført en oslostandard, det skal være tettere kontakt mellom skolene og hjemmet, og ansatte i utdanningssystemet skal videreutdannes.

– Det viktigste for elevene er at de kan godt nok norsk til at de forstår undervisningen. Vi ser i Oslo med 40 prosent minoritetsandel at hver fjerde førsteklassing begynner på skolen første skoledag uten å kunne godt nok norsk, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H) til Dagsavisen.

Ruster opp barnehagene

For å sørge for at flest mulig av hovedstadens unge snakker godt nok norsk til å klare seg gjennom skolegangen, har det lenge vært en prioritert oppgave fra Oslos politikere å styrke språkopplæringen i barnehagene.

Derfor sender Hauglie 4.000 barnehageansatte på kurs for å sørge for at barnehagene skal være bedre rustet for å møte de mange barna med språkproblemer i Oslo.

Hun sier det er viktig å videreutdanne de ansatte blant annet fordi mange barn går kort tid i barnehagen.

Skeptisk

I tillegg til å sende ansatte på kurs og innføre mer kjernetid i barnehagene, vurderer Hauglie å også stille strengere krav til kunnskaper hos de ansatte.

Medlem i kultur– og utdanningskomiteen i bystyret, Andreas Halse (Ap) er ikke spesielt imponert over språksatsinga mot Oslos barn og unge.

– Byråden sier alt det rette, men realiteten er at hun ikke følger opp. Hun kan ikke snakke vekk at det i barnehagen i Oslo blir færre pedagoger per barn. Kvalitet er avgjørende for læring i barnehagen. Likevel er det ti prosent lavere pedagogtetthet i Oslo enn i Trondheim, sier Halse til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS