Det er 25 år siden seksåringene begynte på skolen, og evalueringen er i gang.
Det er 25 år siden seksåringene begynte på skolen, og evalueringen er i gang.

Ønsker kraftige grep: – Vi har sviktet seksåringene

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener at dagens opplegg for seksåringene må reverseres.

Publisert

Nylig ble den første av i alt tre rapporter fra evalueringen av den nå 25 år gamle seksårsreformen lagt fram. Barnehage.no skrev at åtte av ti lærere forventer at førsteklassingene skal kunne lese og skrive enkle ord før jul.

Evalueringen er bakgrunnen for at Kjell Ingolf Ropstad nå omtaler reformen som et svik mot skolestarterne, og tar til orde for å endre første klasse til en ren førskoleklasse.

Pedagogisk reversering

– Det er på mange måter en full pedagogisk reversering av dagens skole for seksåringene vi ønsker. Vi vil tilbake til utgangspunktet med barnehagepedagogikk og lekbasert læring. Vi har sviktet seksåringene, og særlig de aller yngste skolestartene, som ikke er moden for skolestart. Dette haster å rette opp, sier KrF-representanten til VG.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Elise Waagen (Ap).
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Elise Waagen (Ap).

Han påpeker at intensjonen med seksårsreformen var at første trinn skulle ha klart førskolepreg med lekbasert undervisning, og at leseopplæringen ikke skulle starte før på andre trinn.

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen, kommenterer til samme avis at dette er den første delrapporten om seksårsreformen, og gjør det klart at hun mener det er for tidlig å konkludere så sterkt som Ropstad har gjort.

Barnehagelærere

Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, mener det er en stor mangel ved dagens førsteklasse at barnehagelærerne, som strømmet inn i barneskolen like etter seksårsreformen, nå nesten er borte fra skolen, skriver VG.

Marit Knutsdatter Strand (Sp).
Marit Knutsdatter Strand (Sp).

– Det er det verdt å se på. Barnehagelærerne tilførte noe annet og noe eget. De har en pedagogikk, en egenverdi og et syn på barndommen som er viktig for de aller yngste elevene. Nå må vi se på hva som kan ivareta barndommen, leken og utfoldelsen for skolestarterne, sier Strand til VG, uten at hun dermed er klar for å omgjøre førsteklasse til en førskoleklasse slik Kristelig Folkeparti ønsker.

Powered by Labrador CMS