Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til styreleder Eirik Husby og ytterligere fire av dagens styremedlemmer i PBL.
Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til styreleder Eirik Husby og ytterligere fire av dagens styremedlemmer i PBL.

Valgkomiteen: – Vi ønsker stabilitet i styret

Valgkomiteen som innstiller på Eirik Husby som styreleder i PBL de to neste årene mener den pågående saken om økonomisk tilsyn i en av Husbys barnehager ikke diskvalifiserer ham fra å være aktuell for styreledervervet. – En samlet valgkomité har kommet til at den pågående tilsynssaken ikke svekker hans kandidatur, sier leder for komiteen Anita Gaustad.

Publisert

PBLs landsmøte går av stabelen i slutten av mai. Der skal blant annet PBLs styre for de kommende to årene velges.

Valgkomiteen innstiller i år på fornyet tillit til fem av dagens styremedlemmer, inkludert at sittende styreleder Eirik Husby fra Borg barnehager i Sarpsborg skal få fortsette i sin rolle.

– Vi mener Husby har gjort en meget god jobb som styreleder og tror det vil være en stor styrke for organisasjonen at han fortsetter i vervet i to år til, sier Anita Gaustad, som er daglig leder i Solbakken barnehager i Trondheim og leder av valgkomiteen.

Fikk krav om å betale tilbake 800.000 kroner

Eirik Husby er deleier av selskapet Nedre Glommen Holding AS som eier 80 prosent av aksjene i Økernly barnehage, som i fjor fikk et krav fra Oslo kommune om å tilbakebetale 800.000 kroner etter at kommunen hadde ført økonomisk tilsyn med barnehagen.

Kommunen mener barnehagen i 2014 sparte omlag 1,3 millioner kroner i personalkostnader sammenlignet med snittet av de kommunale barnehagene i Oslo.

I barnehagelovens paragraf 14.a, som omhandler krav til bruk av offentlige tilskudd i ikke-kommunale barnehager, heter det blant annet: «Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Dette mener Oslo kommune at Økernly barnehage hadde i 2014.

Barnehagen var verken enig i beregningen eller beregningsmåten som er lagt til grunn i vedtaket fra kommunen og PBL klaget inn vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på vegne av barnehagen.

Ettersom fylkesmannen nå har avslått klagen fra barnehagen og opprettholdt kommunens vedtak, vil saken havne på bordet til Utdanningsdirektoratet, for en endelig vurdering.

Les mer om tilsynssaken her.

– Har vurdert saken nøye

Anita Gaustad opplyser overfor barnehage.no at valgkomiteen er godt kjent med at det er en pågående sak om økonomisk tilsyn i en av barnehagene Eirik Husby er deleier i, og forteller at de har blitt løpende orientert om utviklingen i saken.

– Vi har vurdert nøye hvorvidt det er en sak som bør få konsekvenser for hans kandidatur til vervet som styreleder og en samlet valgkomité har kommet til at den pågående tilsynssaken ikke svekker hans kandidatur. Vi innstiller han derfor som styreleder for to nye år, sier Gaustad.

– Dere synes altså ikke det er problematisk å gå inn for Husby som styreleder når det foreligger en uavklart tilsynssak?

– Valgkomiteen merker seg at det er stor faglig uenighet om grunnlaget for tilsynssaken i Oslo, og at saken ikke er endelig avgjort og nå vil havne hos Utdanningsdirektoratet for vurdering. En pågående tilsynssak som det er stor faglig uenighet om diskvalifiserer ikke etter valgkomiteens mening Husby fra å være aktuell for vervet, sier Gaustad.

– Det er landsmøtets suverenitet som avgjør hvem som velges inn i styret. Vi forstår at det kan stilles spørsmål knyttet til vår innstilling, sier hun.

Lederen for valgkomiteen påpeker at landsmøtet står fritt til å velge andre de eventuelt mener er rette personer for styrevervene.

– Vi ønsker i valgkomiteen å ha en stabilitet i styret og derfor har vi innstilt så mange av de nåværende medlemmene til gjenvalg. Dette handler også om at PBL har fått ny direktør, og om at det er en tid hvor det er fokus på en del oppgaver som krever at man har kontinuitet, sier Gaustad.

– Takknemlig for tilliten fra komiteen

Eirik Husby har sittet som styreleder i PBL i to perioder. Han ser frem til å ta fatt på en ny periode dersom han får fornyet tillit av landsmøtet.

– Jeg håper ikke at jeg er en kontroversiell kandidat og opplever ikke det slik selv. Jeg har vært styreleder i fire år og har lyst til å gå løs på en ny periode. Jeg føler det er mye som er ugjort og mange nye utfordringer jeg har lyst til å gripe fatt i, sier Husby til barnehage.no.

– Jeg er veldig takknemlig for at valgkomiteen viser meg denne tilliten. Og så er det selvfølgelig opp til landsmøtet å velge hvem som skal sitte i styret, fortsetter han.

Uenig i kommunens vedtak

– Du ser det ikke som problematisk å skulle ta fatt på en ny periode som styreleder når du står oppi en tilsynssak?

– Denne saken er ikke avklart. Det er en sak som illustrerer godt hvor komplisert, uforutsigbart og dysfunksjonelt tilskuddssystem vi har. Det er et historisk tilsyn der de måler kostnader per enkeltplass og hva utgiftene til vår barnehage er sammenlignet med kommunens egne barnehager.

Valgkomiteens innstilling

Leder:

Eirik Husby, eier/daglig leder

Borg barnehager AS

Østfold, Oslo og Akershus

Konsern med 15 barnehager

 

Nestleder:

Ragnhild Finden, eier/daglig leder

Kausvol gardsbarnehage AS

Stange kommune

Barnehage med tre avdelinger

 

Styremedlem:

Torstein Johannessen, daglig leder

Bergheim barnehage SA

Trondheim kommune

Barnehage med fire avdelinger

 

Styremedlem:

Marit Lambrechts, administrerende direktør

Espira Gruppen AS

Oslo/hele landet

Konsern med 101 barnehager

 

Styremedlem:

Harald Berge Breistein, daglig leder

NLM-barnehagene AS

Bergen/hele landet

Konsern med 35 barnehager

 

Styremedlem:

Bente Seierstad, daglig leder

Trollsteinen barnehage SA

Larvik kommune

Barnehage med seks avdelinger

 

Styremedlem:

Kjetil Hopen, eier

Eventus barnehage AS

Bergen kommune

Konsern med syv barnehager

 

1. vara:

Anne Irene Bøe Hilden, daglig leder

Bjerkås barnehage

Asker kommune

Stiftelse med fire avdelinger

 

2. vara:

Trude Moen Sydtangen, direktør for barnehagedrift

Læringsverkstedet

Jessheim/hele landet

Konsern med 232 barnehager

 

3. vara:

Vegard Gjerstad-Sørensen, daglig leder

Dragaberget barnehage SA

Stavanger kommune

Barnehage med fem avdelinger

 

4. vara:

Nina Olufsen, daglig leder

Lyngheia barnehage AS

Fauske kommune

Barnehage med fire avdelinger

 

5. vara:

Mette Bakken, daglig leder

Samvirkebarnehagene SA

Fredrikstad kommune

Konsern med seks barnehager

– Vi er veldig uenig i kommunens vedtak. Saken har vært hos fylkesmannen og vi har ikke fått medhold der, dermed går klagen videre til Utdanningsdirektoratet. Vi ser frem til å få lagt frem saken for Utdanningsdirektoratet for vi føler vi har en sterk sak og vi mener vi ikke har hatt vesentlig lavere personalkostnad enn Oslo kommune, sier Husby, og legger til:

– Jeg har hatt en dialog med valgkomiteen om utviklingen i tilsynssaken og holdt dem løpende oppdatert fordi jeg ønsker å være åpen om saken.

Hvem som skal sitte i styret er det opp til PBLs landsmøte å avgjøre når delegatene samles på Gardermoen 27. og 28. mai.

Powered by Labrador CMS