DEBATT

- Til dere i de «enkeltstående barnehagene»: Ta problemstillingene om velferdsprofitører, utbytte og barnehagekjeder dit den hører hjemme: I partipolitikken, skriver Dag Olav Stølan.
- Til dere i de «enkeltstående barnehagene»: Ta problemstillingene om velferdsprofitører, utbytte og barnehagekjeder dit den hører hjemme: I partipolitikken, skriver Dag Olav Stølan.

«Ja! Vi skal diskutere om vi ønsker barnehagekjeder i Norge»

...men det er en del av den politiske diskusjonen, og ikke et tema for PBL som organisasjon, skriver artikkelforfatteren - som et oppspark til PBLs landsmøte i neste uke. 

Publisert

Ja! Vi skal diskutere om vi ønsker barnehagekjeder i Norge.

Ja! Vi skal diskutere om barnehager, bønder, legekontor, fysioterapeuter, privatsykehus, barnevernsinstitusjoner og tannleger skal få tilskudd fra det offentlige til å drive sin virksomhet.

Ja! Vi skal debattere om i hvor stor grad det skal gå an å tjene penger på å drive slike offentlig godkjente private tilbud.

Ja! Vi skal diskutere hvilke følger det fikk om hele samfunnet skulle fungert uten noen form for offentlig finansierte tilbud.

Og ja! Vi skal diskutere om i hvilken grad samfunnet hadde utviklet seg uten private investorer og grundere!

Dette er politiske diskusjoner. Diskusjoner som avgjør om du politisk sett, er plassert i skalaen fra ytterst venstre til ytterst høyre. Dette er oppgaver for politikerne. Ikke PBL som organisasjon.

Stort mangfold

Vi er ikke bare barnehagekjeder og enkeltbarnehager i Norge. Vi har gode og mindre gode barnehager, idrettsbarnehager, Montessorribarnehager, Steinerbarnehager, musikkbarnehager, friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, naturbarnehager, menighetsbarnehager, kunstbarnehager, realfagsbarnehager og jeg kunne ha fortsatt.

Medlemsbarnehagene i PBL er svært ulike, og kan ofte være uenige om verdivalg og andre veivalg. Altså variert og mangfoldig - sånn som samfunnet forøvrig er. Derfor er det også vanskelig å enes internt i de ovenstående spørsmål i en stor medlemsorganisasjon som PBL.

Det som har vært likt for oss alle, siden bransjen vår ble rammefinansiert i 2011, er at barnehage-Norge har blitt et økonomisk kaos. Ene og alene på grunn av politikernes store feiltrinn i 2011: Rammefinansieringen av barnehagesektoren.

Dette har ført til enormt store forskjeller i driftstilskudd fra kommune til kommune, og har tvunget mange barnehager til å kaste inn håndkleet, mens andre har gått lei, og overlatt roret til barnehagekjeder og kommuner, etter mange år som gründere og drivere i sin egen lille barnehage.

Må rydde vekk intern disputt

Jeg mener trykket blant ALLE barnehageeiere og et samlet PBL nå må være på en ny og rettferdig finansiering. Skal vi få til dette, må vi få ryddet vekk denne ødeleggende interne disputten som vi nå er vitne til, fra de såkalte «enkeltstående barnehagene».

Det er antakelig svært ønsket fra enkelte politiske partier i disse dager, at denne bølgen av uro slår inn over oss. Hva er sannsynligheten for at dette hjelper oss i denne viktigste kampen?

PBL har stått ved vår side, og støttet oss juridisk og politisk i mange saker de siste 20 åra. Ved å kjempe mot rammefinansiering og forskjellsbehandling, ved klager i tilskuddssaker, som faglig støtte ved tilsynssaker og som moralsk støttende skulderklapper, når hverdagen har sett som mørkest ut innimellom.

PBL har gitt meg gode svar hver gang jeg har ringt – med spørsmål om dagligdagse problemstillinger, som for eksempel: Hva gjør vi når foreldre flyr i tottene på hverandre? Hvordan tolke tariffavtale og lovverk i ansettelsesforhold? Hvordan forholde seg riktig til tur med barnehagebarn i båt? Hvordan håndtere New York Times, når de ringer og lurer på hvorfor vi tar med barna på reinslakt? Hvem skal dekke skaden dersom et barn kaster stein på en bil på parkeringsplassen? Hvordan skal vi lese oss frem i kommunens regnskapssystemer, slik at vi kan kontrollere at de følger boka i tilskuddsberegningen?

Vær så snill å stå sammen!

Den siste saken har gitt vår kommune mye ubehag. Og har gitt alle våre 21 enkeltstående barnehager i vår kommune etterbetalinger fra 2016-2018, samt kraftig økning av tilskuddssatser i 2019.

Uten PBL i ryggen, hadde vi aldri turt å gjøre denne jobben. Uten PBL hadde kommune-Norge kunne handlet uten vaktbikkjer. Og ikke fått hindret at 100-talls av millioner årlig ikke hadde kommet ut til barna i de private barnehagene.

PBL har både enkeltstående barnehager og barnehagekjeder som medlemmer. Alle medlemmer skal kreve å få den støtte de har bruk for i sin hverdag. Jeg har enda til gode å se en eneste sak som har gitt fordeler til barnehagekjedene via PBL.

Til alle medlemsbarnehager i PBL: Vær så snill å stå sammen som organisasjon fremover – også på landsmøtet neste uke. Vi trenger en sterk, felles organisasjon, som hjelper oss videre i arbeidet mot en ny finansieringsordning. En finansiering som ikke gir kommunene anledning til å spekulere i å kutte og spare penger på de viktigste i samfunnet vårt – barna.

Hører hjemme i partipolitikken

Til dere i de «enkeltstående barnehagene»: Ta problemstillingene om velferdsprofitører, utbytte og barnehagekjeder dit den hører hjemme: I partipolitikken! Så håper jeg dere bretter opp ermene sammen med meg, og kjemper med ett sterkt
PBL i ryggen mot en ny rettferdig finansieringsordning, og høy barnehagekvalitet for barna i alle barnehager fremover!

Alternativet er skremmende. Uten PBL ville vi ikke hatt en lov om økonomisk likeverdig behandling. Uten PBL hadde vi ikke hatt en hoved- og hovedtariffavtrale. Utviklingen i barnehagesektoren er ikke PBLs feil. Det er politiske beslutninger. PBL var den eneste organisasjonen som aktivt kjempet mot rammefinansieringen.

PBL handler ikke om din barnehages særinteresser, politisk ståsted eller å forfordele noen medlemsbarnehager eller eiere. PBL handler først og fremst om felles interesser av en forutsigbar finansiering som gjør det mulig å levere på nasjonale krav eller bedre. For alle medlemsbarnehager.

Uten PBL hadde antallet enkeltstående barnehager vært langt lavere.

Powered by Labrador CMS