Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL vil fortsette å ettergå kommunenes beregninger av tilskudd til de private barnehagene.
Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL vil fortsette å ettergå kommunenes beregninger av tilskudd til de private barnehagene.

En lang rekke kommuner regnet feil: Kan bety mellom 90 og 100 millioner mer til private barnehager

Mange kommuner tok ikke med reduksjonen i arbeidsgiveravgiften når tilskuddet til de private barnehagene skulle beregnes. Nå må beregningene justeres, fastslår KD.

Publisert Sist oppdatert

Som et tiltak i en av krisepakkene i forbindelse med pandemien ble arbeidsgiveravgiften satt ned med fire prosentpoeng i tredje termin i 2020. Dette ga lavere driftskostnader både i private og kommunale barnehager dette året.

Men: Mange kommuner la reelle utgifter til arbeidsgiveravgift for 2020 inn i satsberegningen for 2022. Dette nullet i realiteten ut effekten av krisetiltaket fra 2020 for de private barnehagene, skriver PBL (Private barnehagers landsforbund) på sine hjemmesider.

De klaget i høst inn saken til Udir, som sendte den videre. 18. april kom svaret fra Kunnskapsdepartementet.

Tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. Dette må Udir formidle videre ut i sektoren, er konklusjonen.

Nå må tilskuddene justeres i mange kommuner. Dette kan på landsbasis utgjøre mellom 90 og 100 millioner kroner i økte driftstilskudd, ifølge PBL.

– Vi er glade for at dette endelig er avklart og at private barnehager nå får de tilskuddene de rettmessig har krav på. Samtidig er det en påminnelse om at det ikke er noen selvfølge at kommunene likebehandler private og kommunale barnehager, og at Utdanningsdirektoratets nye tilsynsorgan også burde fått i oppgave å føre tilsyn med kommunenes tilskuddsberegninger, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL til egne hjemmesider, og fortsetter:

– I mellomtiden skal PBL fortsette å ettergå beregninger i alle landets kommuner og påse at kommunene i størst mulig grad oppfyller sine forpliktelser.

Powered by Labrador CMS