Har lansert eget faktasted for barnehagesektoren

PBL har lansert barnehagemonitor.no, et åpent nettsted hvor man til enhver tid skal finne relevante og oppdaterte tall.

Publisert

– Med denne faktanettsiden ønsker PBL å gjøre en del sentrale opplysninger om sektoren, og om private barnehager spesielt,  enkelt tilgjengelig for medlemmene, ansatte, foreldre, politikere, journalister og alle andre som er opptatt av barnehager, sier kommunikasjonsdirektør i PBL, Marius Iversen.

Ifølge Iversen, er det mange myter og misforståelser om private barnehager der ute.

– Med barnehagemonitor.no ønsker PBL å bidra til en bedre og mer faktabasert debatt om private barnehager og barnehagesektoren for øvrig, sier han.

Informasjon

Nettstedet skal til enhver tid inneholde oppdatert informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder om alt fra tilskudd og økonomi, til bemanning, sykefravær, mangfold, eierskap, lønn, pensjon og foreldretilfredshet.

– Er ikke dette allment tilgjengelig informasjon i utgangspunktet?

– Nei, mye av informasjonen er enten ikke tilgjengelig andre steder i det hele tatt eller vanskelig tilgjengelig fra andre kilder. For eksempel har vi publisert oversikt over tilskudd og tilskuddsforskjeller, enkelte nøkkeltall om økonomien i barnehagene, opplysninger om sykefravær og resultater fra flere av de mest sentrale foreldreundersøkelsene. Dette er tema som ofte er en del av den offentlige debatten om barnehagene.

Vil gjøre tall lett tilgjengelig

Med faktanettstedet ønsker PBL å bidra til at informasjon og fakta fra sektoren er offentlig og lett tilgjengelig for alle som ønsker det.

– Barnehagemonitior.no er for alle som er opptatt av barnehager og som ønsker opplysninger om barnehagesektoren. I tillegg til at dette er laget for medlemmene, foreldre og ansatte, er journalister og politikere en viktig målgruppe. Mange journalister og politikere henvender seg til PBL for hjelp til å finne fakta om barnehagene og det vil være enklere både for dem og oss å kunne henvise til en nettside hvor informasjon ligger ute og er åpent tilgjengelig for alle, sier Iversen.

Det aller meste av tall er hentet direkte fra kommuner, Utdanningsdirektoratet (BASIL) og rapporter fra forskningsmiljøer og anerkjente konsulentselskaper.

– Dette skal være en ressursbank for alle som trenger fakta og opplysninger om barnehagene. Ved at mange av grafene er interaktive, kan brukerne selv hente ut de opplysningene som er mest relevante for dem, for eksempel på bakgrunn av hvor i landet de bor. Vi håper at mange ønsker å bruke dette og vil synes at det er et nyttig verktøy. Nettsiden vil bli holdt løpende oppdatert og skal også utvikles videre blant annet med ytterligere opplysninger og fakta om barnehagene, sier kommunikasjonsdirektøren.

Powered by Labrador CMS