Tronvik gårdsbarnehage er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».
Tronvik gårdsbarnehage er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Finalist 5: «Der spirer får gro»

Tronvik gårdsbarnehage i Moss kommune, er finalist nummer fem som kjemper om å vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Publisert

Tronvik gårdsbarnehage på Jeløy utenfor Moss ble etablert i 2007 av Hilde Sofie Hjelseth.

Barnehagen holder til på Tronvik Gård, i en gammel låve fra 1800-tallet som har vært gjennom en omfattende restaurering og blitt bygget om til barnehage. I dag rommer den 92 barn, fordelt på to småbarnsavdelinger, to storbarnsavdelinger og en egen avdeling for skolestarterne. De ansatte som jobber på avdelingene utgjør til sammen 20,3 årsverk.

Som navnet tilsier er barnehagen en gårdsbarnehage, og de har både kaniner, høner, sauer og en and. De dyrker også grønnsaker, salater og blomster.

Dyr og gårdsdriften spiller en sentral rolle i hverdagen, og barnehagen har fokus på å lære barna om hva omsorg, empati og samarbeid er gjennom arbeidet med dyra. Barnehagens motto er: Der spirer får gro.

– Vi bruker gården som verktøy for å oppnå alt vi skal i forhold til rammeplanen. Vi er mye ute, mye sammen med dyrene og mye på tur, forteller daglig leder Øystein Brogård.

– Hvorfor tror du dere er nominert til «Årets barnehage»?

– Jeg tror det er fordi vi er en raus gjeng som har fokus på faget, humøret og leken. Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og det tror jeg foreldrene legger merke til. Vi er også en barnehage som tør å være ærlige om utfordringer og vi spør foreldrene om deres meninger. Det tror jeg er med på å skape en trygghet hos foreldrene, sier Brogård.

Øystein Brogård er daglig leder i Tronvik gårdsbarnehage.
Øystein Brogård er daglig leder i Tronvik gårdsbarnehage.

Den daglige lederen opplyser at de i Tronvik gårdsbarnehage har som hovedmål at: Hver voksen skal tilrettelegge for at hvert barn blir sett og hørt hver dag.

– I det daglige jobber vi med tre verdier; tid, omsorg og glede. Når det gjelder tid er vi opptatt av å ikke stresse i hverdagen – ikke stresse med måltider eller med å bli ferdige med ting. Barna skal få bruke tiden de trenger. Vi lever i et veldig stresset samfunn hvor det er mye man skal rekke og mye man skal oppnå. Da må vi prøve å være en motvekt til dette i barnehagen, slik at barna forstår at man kan ha gode dager som er rolige, sier Brogård.

I en av nominasjonene skriver en forelder følgende om barnehagen:

«Jeg klarer ikke å finne nok superlativer for å få fullrost de ansatte, barnehagens fasiliteter, beliggenhet, berikende kunnskap om sunn mat, gård på tunet, vitaminlagrene som barna dyrker, solsikker som blir sådd på et stort felt som selges til gode formål mot høsten, lekemuligheter utvendig, turer med lærerik informasjon om alt innen fotosyntesen, eget lite båthus med liten strand, etc.»

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er å gi barna en trygg start på livet, med lek, læring og omsorg, hånd i hånd. Barnehagen skal hjelpe barn til å bli trygge på seg selv, med å skape vennskap og ruste dem for videre skolegang. Hvis vi har fokus på mestring vil barna få med seg gode opplevelser som vil hjelpe dem til å være trygge på det som kommer senere i livet, sier Brogård.

– Hos oss er det viktig at alle barn har ansvar og oppgaver i forhold til dyrene. Alle bidrar. Vi mener barn har godt av allerede nå å lære at man må være delaktig i samfunnet og at dette også er en viktig lærdom inn mot at de skal begynne på skolen, hvor man får mye ansvar for egen læring, sier den daglige lederen.

I helgene er det foreldrene sammen med barna som mater dyrene.

– Dette går på rundgang. Da får barna en mulighet til å lære foreldrene om det de lærer i barnehagen hver dag, sier Brogård.

Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Jeg håper barna skal ha lært verdien av å være i et fellesskap, og at de gjennom venner har sett muligheten for å gi omsorg, få omsorg og lære av hverandre. Dyr og jordbruk er en naturlig del av vår hverdag. Vi håper at barna gjennom det har lært seg å bry seg om og ta vare på miljøet, sier den daglige lederen.

– Hvis vi klarer å gi barna opplevelser som de senere i livet kan se tilbake på og tenke at barndommen her i barnehagen var god, har vi nådd mange mål, avslutter Brogård.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 3. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2018».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2018»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS