DEBATT

Anne Lindboe skriver om hvorfor PBL mener flertallets forslag til finansieringsmodell er dårlig, både for småbarnsfamilier, ansatte og eiere – og for kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren.
Anne Lindboe skriver om hvorfor PBL mener flertallets forslag til finansieringsmodell er dårlig, både for småbarnsfamilier, ansatte og eiere – og for kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren.

– Dårlig finansieringsordning – både for barn, ansatte og barnehager

Utdanningsforbundet skaper forvirring om PBLs arbeid med Storberget-utvalgets rapport, skriver Anne Lindboe, og kommer med noen presiseringer i dette innlegget.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I et innlegg på barnehage.no skaper Steffen Handal (Utdanningsforbundet) forvirring om PBLs arbeid i forbindelse med høringen om Storberget-utvalget.

La meg derfor kort rydde opp i hvorfor vi mener flertallets forslag til finansieringsmodell er dårlig, både for småbarnsfamilier, ansatte og eiere – og for kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren.

For det første: Vi hevder ikke at Storberget-utvalget vil føre til nedleggelse av alle private barnehager. Derimot er vi tydelige på at de foreslåtte grepene vil ha alvorlige konsekvenser for mange barnehager.

Allerede går en av tre private barnehager med underskudd. Gjennomsnittlig årsresultat er like over to prosent.

Flertallets modell gir kommunene verktøy til å bruke skjønn for å avgjøre hvor mye private barnehager skal ha i tilskudd. Finansieringen av pensjon reduseres ifølge flertallet selv med 949 millioner kroner i året, uten at det er grundig utredet hvor treffsikker finansieringen av sektoren er som helhet. Og kommunene gis verktøy til å redusere antall plasser private barnehager kan få tilskudd for, også tvers av hvilke barnehageplasser familiene helst vil ha.

Dette vil føre til at mange private barnehager ikke lenger har grunnlag for videre drift.

For det andre: Storberget-utvalget vil ikke fjerne foreldrenes rett til å velge barnehage, men denne retten blir svekket med flertallets modell. Det er enkel logikk: En kommunalt styrt tilpasning av kapasiteten i sektoren kan ikke gjennomføres uten at det går på bekostning av hvilke barnehageplasser familiene har tilgang på. Altså vil ordningen styre barn bort fra barnehager som foreldrene foretrekker og til barnehager kommunen vil at de skal bruke.

For det tredje: PBL står fast på at flertallets modell i praksis avskaffer private barnehagers rett til økonomisk likeverdig behandling.

Utvalgets leder Knut Storberget var under fremleggelsen av rapporten tydelig på at private barnehager ikke bør ha noe «rettskrav» på tilskudd på et visst nivå.

De kommunene som både har tilstrekkelig kunnskap og tilstrekkelig vilje til å likebehandle private og kommunale barnehager, vil nok ivareta alle barnehagene på en god måte.

Men vår erfaring er at en del kommuner griper de mulighetene de har til å spare. Allerede nå – når kommunene har et klokkeklart regelverk å forholde seg til – er det mange som utfordrer regelverket ved å holde relevante kostnader fra egen barnehagedrift utenfor beregningsgrunnlaget. Dette problemet blir ikke mindre dersom kommunene får utstrakt rett til å bruke skjønn.

PBL og Utdanningsforbundet har mange sammenfallende interesser i denne saken. Vi er alle opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet for de ansatte og for arbeidsgiverne. Vår sektor er preget av heltidskultur, faste ansettelser, ordnede tarifforhold og gode pensjonsavtaler. Dette kommer både de ansatte, barnehagene og barna til gode.

Det bør være i vår alles interesse å jobbe sammen for en fremtidig finansieringsmodell som sikrer at det kan fortsette slik.

Powered by Labrador CMS