Finalist nummer 5: Randi Nordlie, Høgskolen Stord/Haugesund.
Finalist nummer 5: Randi Nordlie, Høgskolen Stord/Haugesund.

«En fantastisk lærer som inspirerer til videre læring»

Randi Elisabeth Nordlie ved Høgskolen Stord/Haugesund er én av fem nominerte til «Årets barnehageinspirator».

Publisert Sist oppdatert

Et av målene til høgskolelektor Randi Elisabeth Nordlie er å utfordre studentene på verdier og holdninger — og det danner bakteppet for det ultimate læringsmiljøet hennes.

– Jeg ville tatt med studenter, ansvarlige politikere som statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og finansminister Siv Jensen og offentlige og private barnehageeiere til et barnehagemiljø, og der ble alle tryllet til barn. Slik kunne vi alle fått dybdekunnskap om hvordan det er å være barn i alle hverdagssituasjoner i barnehagen, som for eksempel lek inne og ute, påkledning, overgangssituasjoner, måltider og relasjonelle situasjoner. Så ville jeg tryllet alle tilbake og reflektert sammen med studentene over erfaringene, politikere og eiere ville jeg hatt som observatører.

– Fordi?

– Fordi det ville vært en unik mulighet til å knytte sammen teori og praksis for videre læring. Videre ville dette kunne gitt et bilde av voksenrollen og hvordan barnehagelærer som pedagogisk leder kan gjøre gode og kloke valg overfor barn og medarbeidere, sier Nordlie.

Hun er én av fem kandidater til å bli «Årets barnehageinspirator» i 2015. Prisen deles ut av PBL, og det er studenter ved landets barnehagelærerutdanninger som har nominert kandidater.

– Hvorfor er du nominert til «Årets barnehageinspirator»?

– Jeg tror studentene opplever at jeg klarer å formidle et bilde av hva barnehagen er og hva som er viktig i jobben som barnehagelærer og leder. Vi er liten høgskole, så jeg kommer tett på studentene og vi har et læringsmiljø preget av mer enn det som foregår i klasserommet. Jeg er godt forberedt til hver undervisning, og så er jeg ærlig i min væremåte, og formidler en barnehagevirkelighet som ikke bare er rosenrød — men som viser både positive og negative sider med å jobbe i barnehage. Jeg tror studentene opplever at jeg har relevante kunnskaper å bidra med.

Her er noe av det studentene begrunner nominasjonen med:

«Ei som virkelig gløder for faget sitt, og viderefører så til de grader denne gleden til sine studenter og fremtidige barnehagelærere!»

«Randi er ærleg. Ho innrømmer om det er ting ho ikkje kan svare på der og då, ho gir oss lov til å være skeptisk til fagstoff, ho snakkar om både gode og vonde opplevingar frå yrkeslivet. Randi tek fagstoffet inn i kvardagssituasjonar og gjer det lettare å forstå.»

«Ho er ein fantastisk lærar som inspirerer til vidare læring. Ho er den mest ærlige læraren som ikkje er redd for å fortelje om sine feil, noko som gjer undervisningane spennande og realistiske.»
Randi Nordlie er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage fra 1991 til 2009, med unntak av noen perioder i skolen. Nå underviser hun i pedagogikk ved Høgskolen Stord/Haugesund, og det har hun gjort i seks år.

– Hvorfor underviser du?

– Den gangen jeg selv tok utdanningen husker jeg at jeg tenkte at en gang langt frem vil jeg også drive med utdanning av barnehagelærere. Det handler om å få lov til å utdanne fremtidens barnehagelærere og ha mulighet til å påvirke og gi mitt bidrag til å skape dyktige barnehagelærere. Motivasjonen min er at barnehagen trenger gode pedagoger. Samtidig liker jeg å lese og holde meg faglig oppdatert, da passer det godt å drive med læring og undervisning.

– Hvem inspirerer deg?

– Jeg blir inspirert både av kolleger og av studenter som har gode spørsmål og mener spesielle ting. De som utfordrer meg — og som gjerne er uenige med meg — skaper vanvittig inspirasjon. Men grunnkilden til inspirasjon er alle de barna jeg har møtt i barnehagen.

Disse fem er nominert til Årets barnehageinspirator:

KANDIDAT 1: Margareth Eilifsen, Høgskolen i Bergen

KANDIDAT 2: Geir Winje, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

KANDIDAT 3: Marit Granholt, Høgskolen i Oslo og Akershus

KANDIDAT 4: Lise Einarsen Haukås, NLA Høgskolen i Bergen

KANDIDAT 5: Randi Elisabeth Nordlie, Høgskolen Stord/Haugesund

TRYKK HER for å stemme på din favoritt!

Powered by Labrador CMS