Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL reagerer på at barnehagene kan få mindre i kapitaltilskudd
Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL reagerer på at barnehagene kan få mindre i kapitaltilskudd

PBL: Kapitaltilskuddet kan reduseres med 245 millioner kroner

Barnehagene må forberede seg på kutt i kapitaltilskuddet. I alle fall hvis man skal legge Telemarkforsknings notat til grunn.

Publisert Sist oppdatert

En nedgang på 16 prosent, eller 245 millioner kroner. Det er PBLs beregninger på hvilke konsekvenser et kutt på nivå med Telemarkforsknings beregninger vil utgjøre.

Som kjent finansieres private barnehager gjennom et kapitaltilskudd og et driftstilskudd, i tillegg til foreldrebetaling.

Kapitaltilskuddet som private barnehager mottar, gis etter nasjonale satser, og skal kompensere for renter og avskrivninger. Satsene varierer fra byggeår, med treårsintervall. Barnehager som er ni år eller eldre, får lavest sats.

Nå har Utdanningsdirektoratet publisert et notat utarbeidet av Telemarksforskning. Notatet blir brukt som grunnlag når Kunnskapsdepartementet skal fastsette nasjonale satser til private barnehager, samt satser for kapitaltilskudd.

Byggeår                              Tilskuddssats (kr. per plass)
Til og med 2012                 7.992 (nedgang på 1.308 fra i år)
2013-2015                           14.462 (nedgang på 1.938 fra i år)
2016-2018                           17.316 (nedgang på 2.884 fra i år)
2019-2021                           18.140 (nedgang på 5.760 fra i år)

Beregninger

PBL har beregnet hvilke konsekvenser reduksjonen i kapitaltilskudd vil ha for barnehagene, og har kommet fram til følgende:

  • Satsene reduseres i gjennomsnitt med 16 prosent sammenlignet med satsene for 2020. Størst er nedgangen for nyetablerte barnehager.
  • For en barnehage med gjennomsnittlig størrelse (53 heltidsplasser) vil kapitaltilskuddet i 2021 bli redusert med henholdsvis 70.000 kroner («gammel» barnehage) og 306.000 kroner («ny» barnehage), sammenlignet med 2020.
  • Ifølge PBLs beregninger innebærer det en reduksjon i kapitaltilskudd på 245 millioner kroner for private barnehager, fra om lag 1,645 milliarder kroner i kapitaltilskudd i 2020 til om lag 1,4 milliarder kroner i 2021.

Reagerer

At det går mot kutt i kapitaltilskuddet, får PBL til å reagere.

– Selv om Telemarksforsking begrunner reduksjonen i satsene for kapitaltilskudd med lavt rentenivå og lav kommunal deflator for 2020, bidrar dette i stor grad til ytterligere usikkerhet for barnehagene. Det er ikke realisme i at barnehagenes kapitalkostnader vil gå ned like mye som Telemarksforsking legger til grunn. Dette er alvorlig for sektoren og vi vil derfor be Kunnskapsdepartementet avklare at disse satsene ikke vil bli gjeldende i 2021, uten at det først er gjort en nærmere vurdering av helheten i finansieringen av private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til egne nettsider.

Nasjonal sats

Telemarksforskning har også beregnet den nasjonale tilskuddssatsen for driftstilskudd til private barnehager. Satsene skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager.

Hvis beregningene legges til grunn, vil ordinære private barnehager få en sats på 115.881 kroner per heltidsplass for barn over tre år, og 239.745 kroner per heltidsplass for barn under tre år

«Satsene har dermed økt med henholdsvis 3,6 % og 3,5 % for barn over og under tre år. Veksten er høyere for barn over tre år fordi foreldrebetalingen, som har lavere vekst, dekker en større andel av kostnadene til de største barna. Kostnadene pr. plass anslås å øke med 3,4 %, fra fjorårets satsberegning, mens inntektsveksten anslås til 3,0 %», heter det i rapporten.

Du kan lese hele rapporten her. (Ekstern lenke.)

Powered by Labrador CMS