DEBATT

På tide å anerkjenne Steinerhøyskolens barnehagelærere!

Det er på tide at regjeringen ved kunnskapsminister Sanner anerkjenner den barnefaglige kompetansen til steinerbarnehagelærerne, skriver Anne Tingelstad Wøien.

Publisert

I år er det 100 år siden den første Steinerskolen ble startet. Den første norske skolen ble opprettet i 1921. Både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er blant dem som har sin bakgrunn fra en Steinerskole. 

Steinerbarnehagene startet opp noe seinere. Steinerhøyskolen utdanner barnehagelærerne. Utdanningen er akkreditert av NOKUT. Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet for nettopp å evaluere, akkreditere og godkjenne kvalitet i høyere utdanning. Utdanningen er like lang og har samme omfang som en offentlig barnehagelærerutdanning (Bachelor). Til tross for dette likestiller ikke Kunnskapsdepartementet denne utdanningen med ordinær barnehagelærerutdanning.  

I veilederen til krav om pedagogisk bemanning står det at det stilles krav om førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer i barnehage (daglig leder). En kan arbeide som styrer i en barnehage hvis en er utdannet barnehagelærer ved offentlig institusjon, er allmennlærer eller er faglærer i praktiske og estetiske fag. Men - hvis du er utdannet som barnehagelærer ved Steinerhøyskolen kreves det ett år ekstra utdanning i barnehagefaglig kompetanse før man anses som kompetent til å arbeide som styrer. Det gir ingen mening.

I en situasjon der det på ett år har vært en økning på nesten 1700 midlertidige dispensasjoner for pedagogisk leder-årsverk, virker det underlig at regjeringen fortsatt nøler med å anerkjenne Steinerhøyskolens barnehagelærere på lik linje med offentlig utdannede barnehagelærere.

At utdanningen av barnehagelærere med steinerpedagogikk anerkjennes og likestilles vil kunne føre til at antall dispensasjonssøknader går ned, at steinerpedagogene slipper ekstra utdanning og at mobiliteten øker. De vil kunne bidra i lederroller også i offentlige barnehager over hele landet.  Det vil være bra for den enkelte barnehagelærer, for barna og for barnehagene.

Det er på tide at regjeringen ved kunnskapsminister Sanner anerkjenner den barnefaglige kompetansen til steinerbarnehagelærerne.

Powered by Labrador CMS