Dommen mot mannen ble avsagt i Øvre Romerike tingrett.

Jobbet i barnehage og med barn i menighet. Nå er han dømt for gjentatte overgrep mot seks år gammel gutt.

Mannen jobbet i barnehagen der gutten gikk. Så ble han kjæreste med moren - og forgrep seg på den seks år gamle gutten. 

Publisert

Nå er han dømt til fengsel i fire år og fire måneder for voldtekt av barn under 14 år, etter å ha begått gjentatte seksuelle overgrep mot en gutt som var seks år da overgrepene startet.

Retten anser overgrepene for grove, og den sentrale delen av dommen kommer inn under straffelovens paragraf 301 jf. § 299, bokstav a og c,
for grovt å ha hatt seksuell omgang med, og/eller foretatt kvalifisert handling med,
barn under 14 år. Voldtekten er grov fordi det særlig legges vekt på den
fornærmedes alder på handlingstidspunktet og at det har skjedd gjentatte overgrep, heter det i dommen.

Dommen mot mannen i 20-årene ble avsagt i Øvre Romerike tingrett. Straffen ble strengere enn aktoratet la ned påstand om. I rettens vurdering legges et stort antall overgrep til grunn, som pågikk over en periode på over ett år. Han er også dømt for å ha produsert og oppbevart bildemateriale som seksualiserte barn.

Domfelte må også betale 225.000 kroner i erstatning til gutten. 

Saken ble først omtalt i Eidsvoll Ullensaker Blad (krever innlogging)

Jobbet i barnehage

Mannen som nå er dømt har tidligere jobbet med barn og ungdom i en menighet han var tilknyttet. I perioden han ble kjent med gutten han senere forgrep seg på, jobbet han ifølge dommen nær full stilling i barnehagen der gutten gikk. Der ble han kjent med guttens mor, som han innledet et forhold til.

Overgrepene skjedde fra sommeren 2015 til forholdet tok slutt i november 2016. I etterkant av bruddet fortalte gutten moren hva som hadde skjedd, og domfelte innrømmet også overgrepene til guttens mor. Saken ble imidlertid ikke anmeldt før nær en måned etter at overgrepene ble kjent, og da av en bekjent av guttens mor. 

Da ble mannen pågrepet og etterforskningen startet. I dommen kommer det fram at  tiltalte og hans trosfeller var opptatt av å hjelpe tiltalte med de problemer han hadde, men at ingen hjalp fornærmede. Gutten, som i dag er i barnevernets omsorg, skal bære preg av og har tatt skade av overgrepene.

Innrømmet overgrepene

I tingretten innrømmet tiltalte overgrepene og forklarte at han hadde hatt særinteresse for smågutter i aldersgruppen fra fem til seks- sju år, skriver lokalavisen.

Han opprettet raskt en tillitsforhold til samboerens sønn, som kalte ham for pappa. Retten legger vekt på at overgrepene skjedde i guttens eget hjem hvor han skulle kunne kjenne seg trygg og at handlingene innebærer et grovt tillitsbrudd fra tiltalte.

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og tre måneder, men det mente retten var for lavt. 

Domfeltes forsvarer, advokat Simon Ladderud Stende, opplyser til Eidsvoll Ullensaker Blad at lengden på straffeutmålingen vil ankes, men ikke skyldspørsmålet.

Powered by Labrador CMS