11 saker om overgrep knyttet til barnehage: Frykter store mørketall

– Overgrep mot barn begås hver eneste dag på de stedene barn oppholder seg, også i barnehager og på skoler. Det er grunn til å tro at det fremdeles er store mørketall på området.

Publisert Sist oppdatert

Det sier leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Laila Søndrol, til Utdanningsnytt.

I en oversikt utarbeidet av Utdanningsnytt framgår det at det i 2017 var minst 11 saker der ansatte, tidligere ansatte eller eier i barnehager var siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller for å være i besittelse av overgrepsmateriale.

Laila Søndrol sier til Utdanningsnytt at omfanget av anmeldte seksuelle overgrep mot barn har hatt en kraftig økning de siste årene. Hun mener økningen i registrerte saker kan ha flere årsaker.

– Mer åpenhet rundt seksuelle overgrep og lavere terskel for å anmelde kan være en årsak. De internettrelaterte overgrepssakene, hvor en enkelt gjerningsperson kan nå ut til flere hundre fornærmede, tilskrives en del av økningen, sier hun til Utdanningsnytt.

Krenkende atferd

Her er de 11 sakene i oversikten til Utdannningsnytt:

* En barnehageansatt i Bergen ble pågrepet og siktet for seksuelt krenkende atferd. Mannen er mistenkt for å ha oppført seg krenkende mot to barn i barnehagen. Saken er ferdig etterforsket og venter på å komme for retten.

*En eier og styreleder i en barnehage ble i Nord-Troms tingrett dømt for nettovergrep mot en jente. Jenta skal ikke ha hatt noen tilknytning til barnehagen. Mannen ble også dømt for overgrep og oppbevaring av overgrepsmateriale i en annen sak.

*En barnehageansatt i Bergen ble siktet for seksuell krenkende atferd mot barn, men saken ble henlagt av statsadvokaten. Avgjørelsen er ifølge Utdanningsnytt påklaget, og en endelig avgjørelse har ikke funnet sted.

Tok bilder i barnehager

*En vikar i en barnehage i Follo ble dømt for å ha produsert og oppbevart seksualiserte bilder av barn. Mannen tok seksualiserte bilder av barn på fire-fem år i barnehagen der han jobbet. Mannen erkjente alt og ble dømt til fengsel i seks måneder. 

*En kvinnelig ansatt i en barnehage og hennes samboer ble i Kristiansand tingrett dømt for å ha produsert og oppbevart overgrepsmateriale. Kvinnen tok fire bilder av to barn. Hun ble dømt for dette og for å ha oppbevart disse bildene. Kvinnen fikk fem måneders fengsel.

*En barnehageansatt i Aurskog-Høland i Akershus ble i mai siktet for overgrep mot to barn i barnehagen der han jobbet. I tillegg er mannen siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen er i 40-årene. Han sitter fortsatt i varetekt. 15. desember meldte barnehage.no at tiltalen var ventet å være klar i løpet av kort tid.

Ti års forvaring

*I oktober ble en barnehageansatt i Bergen dømt til ti års forvaring for overgrep mot sju gutter. Flere av overgrepene betegnes som voldtekt og skjedde i de to barnehagene hvor han jobbet. Mannen har erkjent overgrep mot fem barn, men nekter for å ha gjort noe straffbart overfor de to andre. Dommen er anket.

*En ansatt i en barnehage i Sunnfjord ble dømt til seks måneders fengsel for befatning med overgrepsmateriale. Mannen har ifølge dommen hatt over 2000 bilder og 34 filmer som viste overgrep mot barn. Mannen skal ikke selv ha produsert noe av innholdet han er dømt for å være i besittelse av. Ifølge retten har han heller ikke spredd noe av materialet videre.

Først frikjent – så dømt

*En ansatt ved SFO i Asker ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en 7 år gammel elev. Overgrepene skjedde på skolen i forbindelse med aktiviteter i gymsalen. Mannen som er i 30-årene har tidligere jobbet i flere barnehager på Østlandet. Mannen er tidligere blitt anmeldt for to lignende forhold. I 2008 ble han anmeldt for å ha begått et overgrep mot ei fire år gammel jente mens han jobbet i en barnehage i Asker. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis.

I 2015 ble mannen frikjent i retten etter at han var tiltalt for et overgrep da han jobbet som SFO-assistent ved en annen barneskole i kommunen i 2013.

Mannen har nektet for alle anklager. Men for retten har det vært «relevant for bevisvurderingen at tre unge jenter, uavhengig av hverandre, har anmeldt (…) for lignende typer handlinger», heter det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

 

Les også: Dømt for overgrep i SFO - tidligere anmeldt for overgrep i barnehage

*En førskolelærer i Bergen venter på at saken mot ham skal opp for retten. Mannen er i 20-årene, og har jobbet i flere barnehager og skoler i Bergen. Mannen var i besittelse av overgrepsbilder og ble fanget opp av politiet i forbindelse med etterforskningen av Dark-Room saken.

*En barnehageansatt i Bergen er tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot barn. Han er i 20-årene og har jobbet i flere barnehager og skoler i Bergen.

Powered by Labrador CMS