Fra venstre: Mattias Hjøllo Bernstrøm, Karen-Marie Skjæveland og Frank Aleksander Bræin.
Fra venstre: Mattias Hjøllo Bernstrøm, Karen-Marie Skjæveland og Frank Aleksander Bræin.

Samarbeider på tvers av utdanningene: – Vi river ned myter om hverandre

Studentforeningen Barn oss imellom jobber for å skape felles møteplasser for studenter som i fremtiden skal arbeide med barn og unge. – Det er viktig å bli kjent med de ulike profesjonene man skal møte senere i yrkeslivet, sier masterstudent i barnehagepedagogikk Frank Bræin.

Publisert

Tilbake i 2015 startet en gjeng studenter fra ulike studieprogrammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – Storbyuniversitet) det som i dag er studentforeningen Barn oss imellom.

– Vi kom sammen fordi vi følte vi manglet noe i utdanningsløpet vårt. Vi hadde et behov for økt kompetanse om tverrfaglig samarbeid, forteller Frank Aleksander Bræin, som nå tar en master i barnehagepedagogikk og er med i prosjektgruppa til Barn oss imellom (BOIM).

Foreningen arbeider for å skape flere møteplasser der studenter som i fremtiden skal jobbe med barn og unge, kan møtes, utveksle kunnskap og erfaringer og skape nettverk.

– Vi møtes jevnlig for å snakke om hva vi opplever at vi savner i utdanningene våre, temaer vi gjerne er innom i utdanningsløpet, men som vi mangler mer kunnskap om, sier Bræin.

– Ved å møtes på tvers av utdanningene blir vi bedre kjent med de ulike profesjonenes rammeverk og lovverk, og med hvem vi kan kontakte ved ulike problemstillinger, sier Karen-Marie Skjæveland, som tar master i barnevern og er styreleder i BOIM.

– Vet for lite om hverandre

I dag er til sammen 15 studenter fra barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, familiebehandling, sykepleierutdanningen, barnevern og sosionomutdanningen, representert i BOIMs styre og prosjektgruppe.

– Vi synes vi lærer for lite om de ulike profesjonene og hva de egentlig gjør. Det er for eksempel ikke mange undervisningstimer barnehagelærerne eller grunnskolelærerne har om hvem barnevernet er. Da blir det også ekstra skummelt å kontakte dem senere. Studenter på barnevern får heller ikke informasjon nok om hva barnehagelærerne lærer om oss, slik at våre forventninger til barnehagen ikke samsvarer helt med kunnskapen og informasjonen som er formidlet på begge utdanningene, sier Skjæveland.

– Dette vil gå utover barna siden det er de som vil lide hvis man ikke vet hva man skal se etter, hvem man skal kontakte og hva man kan forvente av andre profesjoner. Derfor ønsker vi at det skal bli mer fokus på tverrfaglig samarbeid i utdanningene, sier hun.

Knuser myter

De tre studentene tror tverrfaglige diskusjoner og samarbeid i løpet av studietiden kan bidra til å rive ned myter og fordommer man eventuelt kan ha om hverandre.

– Vi ønsker at man skal få mer respekt for hverandres profesjoner. Når man får mer forståelse for hva de andre gjør, vil man også respektere hverandre, sier Mattias Hjøllo Bernstrøm, som tar barnehagelærerutdanningen på deltid og sitter i prosjektgruppa til BOIM.

Karen-Marie Skjæveland peker på at alle profesjonene som er representert i foreningen har ett felles mål med arbeidet sitt:

– Alle ønsker barnets beste, så da er det viktig å kunne dra nytte av alle instanser, sier hun.

– Jeg tror det er viktig at for eksempel studenter fra grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene får muligheten til å møte hverandre og diskutere fag og barnesyn, og kanskje forstå at vi ikke står på hver vår side, men er mer enige enn vi tror, legger Frank Bræin til.

Hvert år arrangerer BOIM en egen konferanse for studentene. I år var fysisk helse hovedtema.
Hvert år arrangerer BOIM en egen konferanse for studentene. I år var fysisk helse hovedtema.

– Et behov

For å skape felles møteplasser for studenter på tvers av utdanningene arrangerer BOIM fagkvelder og frokostmøter. Hvert år arrangerer foreningen også en egen konferanse.

– Det første året handlet konferansen om omsorgssvikt. I fjor handlet den om psykisk helse, og i år var hovedtemaet fysisk helse, forteller Karen-Marie Skjæveland.

Blant temaene som ble tatt opp på konferansen 14. og 15. februar, var vold og seksuelle overgrep, kroppspress og funksjonsnedsettelser.

– Vi prøver å ta opp temaer vi føler det ikke blir snakket nok om i utdanningene våre, som vi mener at alle må kunne enda mer om. Vi ønsker å skape en bedre felles kunnskapsforståelse i disse temaene, sier Skjæveland.

I år var over 400 studenter påmeldt og flere sto på venteliste, opplyser studentene.

– Vi tror den store interessen blant studentene sier noe om behovet for et tilbud om tverrfaglig samarbeid, sier Frank Bræin.

– Hva slags tverrfaglig samarbeid ønsker dere mer av i utdanningen?

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), åpnet konferansen. Her står hun på scenen sammen med styreleder i BOIM Karen-Marie Skjæveland.
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), åpnet konferansen. Her står hun på scenen sammen med styreleder i BOIM Karen-Marie Skjæveland.

– For eksempel at vi av og til kan ha felles forelesninger og felles gruppearbeid. Gjerne ulike caser som studenter fra de forskjellige utdanningene kan samarbeide om. Da vil man få innblikk i hvordan studenter fra andre utdanninger tenker, sier Skjæveland.

Deltar i stort prosjekt

Selv om de tre studentene skulle ønske at det var mer fokus på tverrfaglig samarbeid, føler de også at de gjennom arbeidet i BOIM har blitt hørt av universitetet.

– Vi føler at vi som studenter blir sett og hørt mye mer etter at vi startet denne foreningen, sier Skjæveland.

Foreningen har blant annet fått innpass i et av de største tverrfaglige forskningsprosjektene på universitetet, kalt INTERACT. Prosjektet inngår i en større satsing ved OsloMet – storbyuniversitet der målet er å møte samfunnets behov for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne.

– Jeg og en annen fra styret i BOIM sitter i styringsgruppa til INTERACT som utvikler et nytt undervisningsopplegg. Vi føler at vi blir tatt på alvor, forteller Skjæveland.

Studieåret 2017/2018 fikk de første studentene fra blant annet sykepleie og barnehagelærerutdanningene teste ut det nye undervisningsopplegget, opplyser Skjæveland.

– Etter hvert ønsker man at det skal bli obligatorisk for alle på universitetet som skal bli profesjonsutøvere i barnehage, skole, helsevesen og velferdstjenester, forteller hun.

– Viktig å bli kjent med hverandre

De tre studentene håper nå at tverrfaglig samarbeid skal bli en mer sentral del av studiehverdagen.

– Én ting er å lære om ulike temaer i undervisningen og få noen knagger å henge ting på. En annen ting er å faktisk møte en student som skal bli barnevernspedagog, og kunne diskutere hva barnevernet egentlig gjør og hva man lærer på studiet, sier masterstudent i barnehagepedagogikk, Frank Bræin.

– Jeg tror det er veldig viktig å få et ansikt på de ulike profesjonene man skal møte senere i yrkeslivet, avslutter Bræin.

Powered by Labrador CMS