Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Kommuneadvokaten i Oslo: – Ikke adgang til å forskjellsbehandle «kommersielle» og ideelle aktører

Konflikten om hvem som skal få lov til å drive barnehager i Oslo, har blitt ren advokatmat. Nå trappes saken ytterligere opp.

Publisert Sist oppdatert

I avtalen mellom Rødt og Oslo kommune står det at «kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo».

Etter at avtalen var inngått i vår, mente kommuneadvokaten i Oslo at det ikke ville være mulig med loven i hånd, å gi tilskudd til ideelle barnehager og ikke andre. Dette var en kamel Rødt ikke var villig til å svelge og leder Bjørnar Moxnes sa til barneahge.no at partiet ville trekke seg fra hele samarbeidet om det ble innvilget tilskudd til en eneste kommersiell aktør.

Det vil i bunn og grunn bety at partiet trekker budsjettgarantien for de neste fire årene.

Kan ikke kreve utbytteforbud

Dermed bestilte Rødt en ny juridisk vurdering av professor i rettsvitenskap, Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo der Bekkedal mener at det vil være innenfor barnehagelovens rammer å gi støtte til ideelle, men ikke «kommersielle barnehager».

Oslo byråd svarer med å be Kommuneadvokaten undersøke på nytt om det i barnehagesektoren er mulig å lage et skille mellom ideelle og kommersielle private aktører. Kommuneadvokaten konkluderer med følgende:

  • At det med «nokså stor sannsynlighet ikke er adgang til å stille krav om utbytteforbud».
  • At det «trolig heller ikke er adgang til å etablere en praksis hvor kommunen avslår søknader om tilskudd fra «kommersielle» barnehageeiere med den begrunnelse at disse trolig vil ta ut utbytte».

Basert på antagelser

– Etter min vurdering er det med nokså stor sannsynlighet ikke adgang til å stille krav om utbytteforbud eller en bestemt disponering av eventuell fortjeneste som vilkår for å gi tilskudd etter barnehageloven § 14, sier kommuneadvokat Inger Skeimo i sin nye vurdering av saken.

Hun sier videre at man ikke kan basere seg på antagelser om at eier vil ta ut utbytte eller ikke.

– Det trolig heller ikke adgang til å etablere en praksis hvor kommunen avslår søknader om tilskudd fra «kommersielle» barnehageeiere med den begrunnelse at disse trolig vil ta ut utbytte, men innvilger søknader fra «ideelle» barnehageeiere basert på en antakelse om at disse vil bruke hele tilskuddet til barnehagedrift. En slik praksis vil trolig være i strid med barnehagelovens system og alminnelige, ulovfestede forvaltningsrettslige regler. Konklusjonen på dette punkt er mindre sikker enn når det gjelder adgangen til å stille vilkår, men det foreligger likevel en klar risiko for at en slik praksis vil bli ansett ulovlig av Fylkesmannen eller domstolene.

Skeimo anbefaler Oslo kommune å ta saken videre til Fylkesmannen for å få avklart sin rettslige posisjon gjennom å fatte ett eller flere «pilotvedtak» eller ved å be om veiledning med hensyn til lovforståelsen.

– Forholder oss til lovverket

Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo sier at de nå som før, ønsker en kombinasjon av kommunale og ideelle barnehager i Oslo.

– Arbeiderpartiet, MDG og SV ønsker alle en kombinasjon av kommunale og ideelle barnehager i Oslo. Det ligger også til grunn for avtalen vi signerte med Rødt 20. oktober 2015. De fire partiene var enige om at «kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo», men også om at «kommunen må realisere dette prinsippet i tråd med gjeldende lov- og regelverk». Avtalen innebærer i praksis at det må gjøres et skille mellom private barnehager som er ideelle og private barnehager som er kommersielle, sier Dahl i en epost.

Hun legger til at byrådet vil forholde seg til gjeldende lov- og regelverk, noe også avtalen med Rødt legger som forutsetning. For å sikre at lovforståelsen er riktig, har byrådet 14. september bedt Fylkesmannen om en uttalelse i saken og avventer denne før de behandler innkomne søknader om nye private barnehager i Oslo.

– Byrådet har opphevet Høyre-byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager, og det etableres derfor betydelig flere barnehageplasser i Oslo enn det Høyre-byrådet planla for. Oslos barnehagekapasitet utvides nå i et tempo som tilsvarer etablering av mer enn en gjennomsnittlig norsk barnehage i måneden. Dette er viktig for Oslo, som har er fylket i landet med dårligst barnehagedekning, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS