Byrådet i Oslo og Rødt Oslo er enige om et tillegg til samarbeidsavtalen de undertegnet i fjor.
Byrådet i Oslo og Rødt Oslo er enige om et tillegg til samarbeidsavtalen de undertegnet i fjor.

Mener Oslo byråd prøver å tøye loven

– Avtalen om barnehager i Oslo vil sinke prosessen med å få full barnehagedekning i hovedstaden, mener PBL-direktør Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo og Rødt Oslo har nå undertegnet en tilleggsavtale, som de i praksis mener vil hindre private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i hovedstaden.

Det melder Aftenposten.

Siden valget i 2015 har Rødt Oslo vært støtteparti for byrådet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne. Men striden om hvorvidt private, kommersielle barnehager skal få lov til å bygge flere barnehager i Oslo, har skapt problemer for samarbeidet.

I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Oslo kommune som ble undertegnet i oktober 2015, står det at «kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo». Det står imidlertid også i avtalen at det må realiseres i «tråd med gjeldende lov- og regelverk». Kommuneadvokaten mente at det ikke ville være mulig med loven i hånd å forskjellsbehandle kommersielle og ideelle private aktører. Rødt bestilte en ny juridisk vurdering av professor i rettsvitenskap, Tarjei Bekkedal, som kom til motsatt konklusjon.

Enige om tilleggsavtale

Uenigheten om hvordan barnehageloven skal tolkes kunne truet budsjettsamarbeidet mellom Rødt og byrådet. Nå er de imidlertid enige om et tillegg til avtalen de undertegnet i fjor.

  • Kommunen skal gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager. Private utbyggere må først undersøke om kommunen selv ønsker å etablere barnehage. Private ideelle aktører skal inviteres inn, men dersom de ikke ønsker å etablere barnehage skal kommunen gjøre det selv.
  • I avtalen heter det at «investeringsbudsjettet skal avspeile kommunens ansvar for videre barnehageutbygging, og ikke gjøre kommunen avhengig av kommersielt motiverte barnehageeieres investeringer for å oppfylle byrådets ambisjoner for barnehagedekningen».
  • Kommunen skal også stille seks vilkår ved tildeling av tilskudd til alle nye private barnehager. Se vilkårene her.
  • Når flere private søknader oppfyller kommunens krav skal eventuelle søkere som har ideelle formål for barnehagedriften prioriteres.

– Vi kan ikke avvise en kommersiell søker kun basert på driftsform. Men i avtalen som ligger her, stiller vi saklige krav. Med kravene som stilles er det vanskelig å tenke seg at man kan oppfylle dem og være kommersiell i sin natur, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten.

Les hele tilleggsavtalen mellom byrådet og Rødt her.

Rødt fornøyd

Leder i Rødt Oslo, Bjørnar Moxnes anser avtalen som en ubetinget seier og mener at avtalen vil stanse det han anser som kommersielle barnehager.

– Vi sikrer nå at alle pengene går til barnas beste og ikke tas ut i privat profitt. Vi er glade for å kunne slå fast at kommunen nå kan utvise skjønn for hvem som skal få drive barnehage i Oslo, sier Moxnes til barnehage.no.

Moxnes kaller avtalen en diger, politisk snuoperasjon. Samtidig ønsker han private barnehageaktører velkommen så lenge de legger om driften, som for eksempel Kanvas.

– Jeg er glad for at vi skaper bedre vilkår for de ideelle barnehagene og de vil bli prioritert foran de kommersielle, sier Moxnes og kaller avtalen en gavepakke til de ideelle barnehagene.

– Vil senke utbyggingen av barnehager

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener byrådet i Oslo prøver å tøye loven for å unngå private barnehager.

– Nå skal nye prosjekter manøvreres inn i grenselandet av det kommuneadvokaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sagt. Dette vil bare senke utbyggingen av barnehager, sier han til Aftenposten.

– Men det endrer ikke rettspraksis og loven. Vi tror ikke det blir noen endring. Vi tror bare at det vil ta lengre tid før Oslo får full barnehagedekning, legger han til.

PBL-direktøren anser likevel sitasjonen som dramatisk siden det er stor mangel på barnehageplasser i Oslo.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS