Landet tariffavtale: Fra venstre styrer Magnus Thorud, arbeidsplasstillitvalgt for Fagforbundet Vanessa Høgvard Bajraktari og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Cathrine Furu.
Landet tariffavtale: Fra venstre styrer Magnus Thorud, arbeidsplasstillitvalgt for Fagforbundet Vanessa Høgvard Bajraktari og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Cathrine Furu.

Kom i havn med tariffavtale

17. januar inngikk Utdanningsforbundet og Fagforbundet en tariffavtale med Fiskevollen Musikkbarnehage i bydel Nordstrand. Initiativet kom fra de ansatte selv, og ble møtt positivt av det foreldredrevne eierstyret.

Publisert

Det skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding. 

Styrer i Fiskevollen barnehage, Magnus Thorud, har lenge ønsket seg tariffavtale i barnehagen.

– Vi har ikke alltid vært så mange organiserte i barnehagen, og da har det vært vanskelig å kreve tariffavtale. Nå er de fleste ansatte medlemmer i Utdanningsforbundet eller Fagforbundet. Vi er glade for at eierstyret har vært enige med oss i at det nå var tid for å inngå en avtale.

Fra innskudd til hybrid

Nå får de ansatte en langt bedre pensjonsavtale og trygge arbeidsforhold, og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Cathrine Furu, er svært fornøyd.

– Selv om vi har hatt gode arbeidsforhold i barnehagen, har ikke forsikrings- og pensjonsavtalene vært på nivå med andre barnehager. Det er vi glade for at vi nå får. Så gir det også en sikkerhet for oss ansatte, med en avtale som er klar å forholde seg til.

Barnehagen har fram til nå hatt en innskuddsordning med 10 års varighet. Det vil si at om en ansatt gikk av med pensjon som 67-åring, ville pensjonen vært brukt opp når en ble 77 år. Etter det ville en vært overlatt til folketrygden. Med den nye hybridordningen er alle ansatte sikret en god pensjon livet ut, heter det videre i pressemeldingen.

– Forutsigbare rettigheter

Ifølge tall fra Utdanningsforbundet er det nå 81 barnehager i Oslo som står uten tariffavtale - når man ikke tar med familiebarnehagene.

– Dette er et temmelig høyt tall, men det skal sies at det store flertallet av disse er 1- og 2-avdelings barnehager, sier fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo, Halvor Hals Kolsrud.

Det er 302 private barnehager i Oslo utenom familiebarnehagene. Med Fiskevollen Musikkbarnehage har dermed 73 prosent av de private barnehagene i Oslo tariffavtale.

– Selv om det kanskje ikke betyr så mye for den enkelte ansatte her og nå, kan en tariffavtale utgjøre enorm forskjell på lang sikt. Det betyr en helt annen trygghet, og gir både de ansatte og eier forutsigbare rettigheter. Og ikke minst vil den nye pensjonsavtalen utgjøre en stor forskjell for de ansatte i framtiden, sier han om den nylig inngåtte avtalen. 

Over 95 prosent av årsverkene

Nå håper han flere barnehager vil følge etter.

– Det er ikke mange månedene siden vi fikk på plass en avtale i 100Meterskogen barnehage, og nå har vi også avtale i Fiskevollen. Det store flertallet av private barnehager har tariffavtale, men det er fremdeles for mange barnehager som står uten. I 2019 finnes det ingen gode grunner for å ikke inngå en tariffavtale, så vi håper denne snøballen kan rulle videre.

Nasjonalt er det  5240 barnehager med tariffavtale (både kommunale og private), av totalt 5876 barnehager. Det vil altså si at 89 prosent av barnehagene har tariff.

Ifølge tall fra PBL (Private barnehagers landsforbund) er lønns- og arbeidsvilkårene til minst 95 prosent av de ansatte i private barnehager regulert i tariffavtaler fremforhandlet og anbefalt av arbeidstakerorganisasjonene. 

Powered by Labrador CMS