Oslo kommune kjøper barnehage fra Espira.
Oslo kommune kjøper barnehage fra Espira.

Oslo kommune blar opp 65 millioner kroner og kjøper barnehage fra Espira

Onsdag ettermiddag vedtok bystyret i Oslo å kjøpe en barnehage på Økern fra Espira. Prislapp: 65 millioner kroner. Opposisjonen forstår ikke prioriteringen, mens posisjonen sier velgerne har fått viljen sin.

Publisert Sist oppdatert

Sagaen om barnehagelokalene i Nybyen på Økern ser nå ut til å få en endelig avklaring når Oslo kommune velger å bruke 65 millioner kroner på å kjøpe lokalene fra barnehagekonsernet Espira. Mer om det senere.

Da utbyggeren Selvaag fremmet leilighetsplanene sine, stilte Oslo kommune et såkalt rekkefølgekrav. Utbyggeren måtte også bygge barnehage.

Rekkefølgekravet kom da Høyre styrte hovedstaden, noe de gjorde fram til kommunevalget i september 2015. Da overtok Raymond Johansen og de rødgrønne.

I 2016 var Selvaag klar, og inviterte til en anbudskonkurranse. Her fikk også kommunen mulighet til å levere anbud, noe de takket nei til. Barnehagekonsernet Espira trakk det lengste strået i anbudskonkurransen, og ble møtt med syv krav fra kommunen. Blant annet om at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, som i kommunale barnehager, skulle være på plass. 

 

Avtalen

Her er en dataillustrasjon av utbyggingen, før den ble bygd. I bygget helt til venstre ligger barnehagen som nå er kjøpt av kommunen.
Her er en dataillustrasjon av utbyggingen, før den ble bygd. I bygget helt til venstre ligger barnehagen som nå er kjøpt av kommunen.

Men så snudde alt. I oktober samme år inngikk byrådet en avtale med Rødt. En avtale som i praksis hindret private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i hovedstaden.

 – Vi kan ikke avvise en kommersiell søker kun basert på driftsform. Men i avtalen som ligger her, stiller vi saklige krav. Med kravene som stilles er det vanskelig å tenke seg at man kan oppfylle dem og være kommersiell i sin natur, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten i forbindelse med at avtalen ble undertegnet.

Samtidig som avtalen mellom politikerne ble inngått, hadde Espira en søknad om kommunalt tilskudd til behandling. Et tilskudd man var helt avhengig av for å kunne drive. Avslaget kom noen måneder senere.

I avslagene skrev Oslo kommune at de selv har planer om å etablere barnehager i områdene og at det dermed ikke er behov for å finansiere disse to nye private barnehagene.

LES OGSÅ: Oslos nei til Espira: Over 200 plasser kan bli stående ubrukt

Utfordringen for Espira var at de nå hadde en bindene kontrakt med Selvaag. Den måtte gjennomføres.

Espira tok saken til Fylkesmannen, men her fikk kommunen medhold.

«Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette», het det i vedtaket fra 2017.

LES OGSÅ: Fylkesmannen stopper privat aktør i Oslo

Forhandlinger

I januar i fjor var barnehagen ferdig, og i april var det klart at  at Espira skulle i sitt andre møte med kommunen, et møte som Espira selv oppfattet var for å se på om det var grunnlag for å starte forhandlinger.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.

Noe det skulle vise seg at det var. Noen dager senere  opplyste Espira at de kom til å innlede en forhandling med kommunen for å se om det var rom for å bli enige. De mulige løsningene partene skulle se på var om Oslo kommune skulle kjøpe lokalene, eller at kommunen skulle inngå en leiekontrakt med Espira.

I juli uttalte Jens Schei Hansen i Espira at de var innstilt på å leie ut til Oslo kommune:

– Vi har vurdert rettslige skritt, men ser at det vil ta så lang tid og være så ressurskrevende, at vi av hensyn til beboerne som venter på barnehageplass, har bestemt oss for å leie ut til Oslo kommune. Foreløpig er det stor avstand når det gjelder pris, men vi er innstilt på å finne en løsning, sa han.

Bystyrebehandling

Nå har altså politikerne i Oslo vedtatt å bruke 65 millioner kroner på å kjøpe barnehagen. Det ble klart da byrådet, ikke uventet, fikk viljen sin i bystyret. Høyre, Venstre, Fremskrittspratiet, FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) og en uavhengig representant stemte mot salget.

Gårdagens debatt bar preg av ideologiske motsetninger.

– Kjøpet av denne barnehagen er en unødvendig kostnad for Oslo kommune. Barnehagen har kunnet åpnet for lenge siden, hvis ikke byrådet hadde vært så opptatt av å hindre nye private barnehager, sa Høyres Erling Lae Solberg.

Han sa videre at kjøpet ville føre til at kommunen hadde 65 millioner kroner mindre å bruke på andre, og nyttigere, ting denne våren.

– Byrådet har et forklaringsproblem når de i det ene øyeblikket ber om mer penger fra staten, for i neste øyeblikk å øke sin egen pengebruk til andre formål med like mye. Det svekker Oslos sak og det er synd.

– Innfrir valgløfter

– Valget i høst ga en tydelig beskjed om til nei til kommersialisering av vår felles velferd. At de valgløftene innfris, bør ikke komme som en overraskelse, sa Arbeiderpartiets Henrik Dahl Jacobsen

Han pekte videre på at Espira hadde kjøpt lokalene uten forbehold om at de ville få innvilget offentlig finansiering av barnehagen.

– Hvis det er noen som har ideologiske skylapper i denne debatten, så er det det tidligere Høyre-byrådet som la ned forbud mot å bygge kommunale barnehager samtidig som man skapte landets lengste barnehagekø. Slik blåøyd politikk, og måte å drive politikk på, var det velgerne sa nei til. Da er det en selvfølge at våre valgløfter vedtas i dag.

Han fikk støtte fra SVs Arvid Ellingsen.

– Vi i SV vil redusere andelen kommersielle barnehager. Alle penger vi bevilger til barn, skal gå til barn, og ikke privat profitt.

 Venstres Hallstein Bjerke mente på sin side at saken var et eksempel på at barnehagetilbudet ofres for at byrådet og Rødt var mer opptatt av ideologi enn av velferd til byens befolkning.

– I Venstre er vi mer opptatt av innholdet i tjenestene, enn av logoen på døra. Vi ønsker alle gode krefter velkommen for å sikre barnehageplass til alle som ønsker det, for å sikre mangfold i tjenestene, og for å gi alle barn et kvalitativt godt tilbud.

 FNBs Bjørn Revil mente at de 65 millionene var en ren utgift for kommunen.

 

– Jeg håper at det ikke blir vanskeligere for kommunen å tigge oljepenger fra staten til ulike tiltak når man bruker 65 millioner på en sånn ting som dette.

Fremskrittspartiets Lars Petter Solås la ikke skjul på hva han mente:

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)
Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)

–  Det kommer ikke som en overraskelse på FrP at venstresiden ønsker å bruke skattebetalernes penger på denne måten. Men det som gjør denne saken ekstra ille akkurat nå, er at de saler opp sine ideologiske kjepphester og rir ufortrødent gjennom en koronaepidemi

Fornøyd

Byråd Inga Marte Thorkildsen er godt fornøyd med kjøpet

– Jeg er svært glad for at det endelig ser ut til å gå mot åpning av en kommunal barnehage i Nybyen på Økern. Dette er en sak som dessverre har trukket ut mye lenger enn nødvendig, blant annet fordi Espira først ikke ønsket å selge, og deretter kom med tilbud om leieavtale med kommunen som var mer enn dobbelt så dyr som det som er vanlig i tilsvarende saker, for deretter å gå med på forhandlinger om kjøp likevel. For alle de barn og foreldre som har gledet seg til å begynne i Nybyenbarnehagen, så vil det være en gledens dag om bystyret gir sin tilslutning til å kjøpe barnehagen. Dette har vi ventet på lenge, skriver hun i en epost til barnehage.no, torsdag morgen. 

Nå håper hun på oppstart i løpet av høsten.

– Bydel Bjerke står klare til å sette i gang arbeidet med å få barnehagen klar til oppstart, men det vil ta noen tid å rekruttere personal og få alt på plass. Vi håper på oppstart i løpet av høsten.

Før behandlingen i bystyret, uttalte Thorkildsen til Nettavisen at det ville være små forskjeller mellom kommunens løpende driftsutgifter for barnehagen om Espira hadde driftet den, eller som nå, når kommunen selv skal drive barnehagen. På spørsmål om nøyaktig hvor stor forskjellen for kommunen vil være, svarer hun:

– Det er ikke mulig å si eksakt hva driftsutgiftene for hverken en kommunal eller privat barnehage vil bli nå. Tilskuddet private barnehager mottar er basert på den gjennomsnittlige driftskostnaden i kommunale barnehager, korrigert for at private barnehager i snitt har lavere pensjonskostnader enn kommunale barnehager. Når det gjelder kjøpet, ville årlige kapitalkostnader, herunder utgifter til nedbetaling av lån, vært omtrent tilsvarende det vi måtte betalt Espira årlig dersom de skulle drifte barnehagen. Dette er altså en god økonomisk pakke for kommunen, og jeg er fornøyd med resultatet av forhandlingene.

–  Ville finne løsninger

– Vi har vært innstilt på å finne løsninger hele veien.

Det sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira til barnehage.no. Han kjenner seg ikke igjen i virkelighetsoppfatningen til byråd Inga Marte Thorkildsen.

–  Når det gjelder dette med leiepris, så er det det å si at det hadde vært interessant å vite hvilke tilsvarende saker byråden sammenligner med. Oss bekjent leier kommunen lokaler av seg selv i andre barnehager gjennom Omsorgsbygg, og det er ikke relevant i den saken her. Vi kom raskt til enighet med kommunen om at leie ikke var relevant, for det fantes ikke en markedspris.

Ferdig før jul

Espira var enig med Oslo kommune om salg av barnehagen i god tid før jul, opplyser Jens Schei Hansen til barnehage.no

– Så hvorfor kommunen har brukt så lang tid på å bli enige med seg selv, må de nesten svare på.  Det som er uheldig er at barnehagen sto nøkkelferdig i januar 2019. Og hvorfor den ikke har åpnet før, må byrådet selv ta ansvaret for. Vi fikk en henvendelse fra kommunen i mars 2019 om å finne en løsning, noe vi selvsagt sa ja til med en gang.

Hansen er klar på at kommunens håndtering av saken har vært uryddig og trist.

– Heldigvis opplever vi ikke dette i andre kommuner. Her har de blandet politisk ideologi inn i noe som inntil nå har vært en plan- og bygningsmessig oppgave. Det er greie regler å forholde seg til, og grunnen til at barnehagen har stått tom så lenge er avtalen som ble inngått med Rødt. Det er den egentlige årsaken til at barnehagen ikke har åpnet, ikke at vi har krevd en høy leiepris.

Regler

Han mener Espira har spilt etter de reglene som finnes.

– Det er rart at kommunen i en situasjon som nå ber staten om store økonomiske hjelpepakker, samtidig som de bruker mange titalls millioner kroner på å kjøpe en barnehage.

– Men må man bare ikke akseptere at kommuner har den ideologiske oppfatningen at de selv skal eie og drive barnehager?

– Vi ser mange kommuner som for eksempel bestreber seg på en 50/50-fordeling av kommunale og private barnehager, og er helt ryddige i planprosesser på at de selv skal bygge. Men i denne saken har kommunen kommet med krav om at Selvaag bolig skal bygge barnehage. Kommunen har selv fått tilbud om å kjøpe og etablere den, noe de takket nei til. Når vi så inngår en avtale, går man bort fra det man først har bestemt seg for etter en politisk hestehandel. Det er det som har gjort saken så ekstremt uryddig, sier han, og fortsetter:

– Dette er det verste eksemplet vi har sett når man blander ideologi inn i en barnehageetableringssak. Det at byråden forsøker å skylde på oss for at det har tatt lang tid, understreker bare uryddigheten som har vært hele veien.

Saken er nå ferdig for Espiras del, og Hansen er klar på at det er veldig bra at den har fått sin løsning for familiene som bor i området.

– Vi har hatt vondt av dem. Hele veien har vi hatt tett kontakt med sameiet, og vi har stilt opp på beboermøter hvor vi har invitert byrådspartiene, uten at de møtte. Her er det familier med små barn som har vært nødt til å sende barna sine til en annen bydel, og det er kjedelig når man har en barnehage i bunnen av blokka der man bor. Derfor har vi valgt å ikke forfølge saken rettslig.

Powered by Labrador CMS