Sollerudstranda barnehage ligger like ved strandkanten, nå må de flytte.
Sollerudstranda barnehage ligger like ved strandkanten, nå må de flytte.

Nå blir uteområdet i den populære barnehagen snart en anleggsplass - ingen vet hvor de skal være

Den populære barnehagen ligger idyllisk plassert, har god økonomi og særdeles fornøyde foreldre. Men nå må de flytte. En uke før fristen til barnehageopptak går ut, har ikke kommunen gitt barnehagen et svar.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune trenger en fullgod reservevannløsning innen 2028. Det får konsekvenser for barnehagen som ligger nesten helt i vannkanten på Sollerudstranda.  En plass mellom 1,5 og 1,65 millioner kubikkmeter med faste masser må fraktes ut noe som tilsvarer rundt 150.000-165.000 lastebillass, ifølge NRK. Deler av denne massen skal fraktes ut fra nettopp Sollerudstranda, og da via lekter.

– Dermed blir hele barnehagen anleggsplass.

Det sier Anders Nergaard. Han er styreleder i Foreningen Sollerudstranda Barnehage. Nå er tiden i ferd med å renne ut. Årsaken er at Vann- og avløpsetaten ikke vil garantere en midlertidig lokalisering av barnehagen. Samtidig vil ikke bydelen tildele barnehageplasser med mindre en alternativ godkjent lokasjon er på plass.

– At vi ikke kan få tildelt barn uten et sted å være, det har jeg forståelse for. Men det er ikke riktig at vi må legge ned barnehagen for at kommunen ikke klarer å finne alternativer for oss, sier Nergaard.

Fakta

Prosjekt ny vannforsyning består av fire hoveddeler:

  • Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune.
  • Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby på Oslo vest. Her skal råvann fra Holsfjorden ledes inn til et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg, som skal bygges under Husebyskogen.
  • I tilknytning til det underjordiske anlegget bygges det en tunneladkomst for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking og analyse.
  • Den siste hoveddelen er en rentvannstunnel som skal føre drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Tunnelen bygges fra Huseby til Mølleparken, med tverrslag ved Ullevål og Mølleparken.
  • I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra Huseby-anlegget ut i fjorden. 
  • På Sollerud planlegges det oppstart med riggearbeid i andre og tredje kvartal i 2020, Fjell- og betongarbeid og frakt av masser er planlagt å pågå fra tredje kvartal 2020
  • Arbeidet vil pågå ut 2027.

Kilde: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune.

Saken er tidligere omtalt i Akerposten. Der uttalte kommunikasjonsleder for Ny vannforsyning i Oslo, Gro Haldis Elden, at Vann- og avløpsetaten ikke kunne garantere ny plassering. Les hva Vann- og avløpsetaten svarer barnehage.no nederst i saken.

– Et paradoks

Ifølge styrelederen er det egentlig bare to reelle alternativer for barnehagen.

Det ene er at barnehagen flyttes 180 meter vestover på stranden. Utfordringen er at barnehagen her må plasseres på kommunal grunn som er regulert til friområde. Imidlertid vil en flytting hit medføre at et større areal som er regulert som anlegg- og riggområde vil frigis.

Det andre alternativet er at en ny barnehage legges ved en eksisterende barnehage i nærheten. Utfordringen her er at også dette området er regulert til friområde, og ifølge Nergaard vil man her måtte fjerne skog.

– Det paradoksale er at kommunen har gitt tillatelse til å benytte friområde på stranda til anleggsplass. Men å benytte friområde til å relokalisere barnehagen var ikke plan- og bygningsetaten interessert i, sier han.

Styrelederen forteller at de ikke har stilt seg negative til midlertidig flytting av barnehagen mens anleggsarbeidet pågår.

Styrer Ann-Kristin Evans i Sollerudstranda barnehage og styreleder Anders Nergaard.
Styrer Ann-Kristin Evans i Sollerudstranda barnehage og styreleder Anders Nergaard.

– Vi har sagt at det er greit så lenge Vann- og avløpsetaten finner en alternativ lokasjon til oss som er godkjent og at alt går i orden med støtte fra kommunen, men de har vært så trege i denne prosessen, sier han oppgitt.

– Rotete prosess

Også styrer i barnehagen, Ann-Kristin Evans, er frustrert over det hun beskriver som en rotete prosess fra kommunens side.

– Det er en veldig vanskelig situasjon å stå i fordi vi vet så lite. Hadde vi bare fått noen svar hadde det vært lettere, sier hun, og viser til at de enda ikke vet om og eventuelt når de vil få tildelt en alternativ lokasjon for barnehagen.

Styreren og styrelederen forteller at det så sent som sommeren 2019 ble gitt signaler fra kommunen om at barnehagen ikke ville bli berørt av arbeidet med vannanlegget. Utpå høsten kom imidlertid kontrabeskjeden.

– Planen for det nye vannanlegget ble banket igjennom i bystyret 13. november. Det sier seg selv at det da er litt knapt med tid til å planlegge en relokalisering av barnehagen, sier styreleder Anders Nergaard.

– Hva skjer om dere ikke får alternative lokaler før høsten?

– Vi nekter å legge ned. Det kan bli nødvendig å stenge barnehagen midlertidig frem til arbeidet er ferdig, men det er jo det nest verste alternativet. Da er det snakk om å sette barnehagen på vent i fem år, gitt at de klarer å holde tidsskjemaet sitt, sier Nergaard.

Sollerudstranda barnehage.
Sollerudstranda barnehage.

– Hva blir konsekvensene for de ansatte dersom barnehagen må settes på vent i flere år?

– Hvis barnehagen blir satt på vent i 5 år, eller til anleggsperioden er ferdig, blir alt personalet sagt opp. Og så vil de ha førsterett på jobben sin igjen når barnehagen åpner igjen, sier styrer Ann-Kristin Evans.

God økonomi

Sollerudstranda barnehage er en enavdelings barnehage med plass til mellom 16 og 20 barn (avhengig av alderssammensetningen i barnegruppa). I dag går det 16 barn i barnehagen.

– Dette er en liten barnehage som klarer seg godt økonomisk. Vi drives av en forening og alt overskuddet går tilbake til barnehagen. Vi har lav husleie fordi vi samarbeider med Sollerudstranda skole, som tidligere hadde en barnehagelinje. Og vi har klart å spare oss opp en ganske god buffer, som vi blant annet bruker til skiskole, teaterbesøk og leirskole. Alt går tilbake til barna, sier styrer Ann-Kristin Evans.

Hun har jobbet i barnehagen siden 2004 og er fortvilet over at arbeidet med det som skal bli hovedstadens reservevannforsyning nå truer barnehagens fremtid.

«Ikke ta stranda vår!» står det på plakaten som henger i barnehagens vindu.
«Ikke ta stranda vår!» står det på plakaten som henger i barnehagens vindu.

Barnehagestyreren synes også det er trist at Sollerudstranda, som er et populært turmål for skoler, barnehager og privatpersoner, skal være utilgjengelig i så mange år fremover.

– Det er kjempetrist at vi ikke skal kunne bruke dette området, sier hun.

Vil ikke bytte barnehage

– Hvordan har reaksjonene vært blant foreldrene på situasjonen barnehagen nå befinner seg i?

– De er også veldig frustrerte, for det er ingen som vil bytte barnehage. På den siste brukerundersøkelsen skåret vi fem av fem mulige på tilfredshet, sier Evans.

Oslo kommune kan garantere barnehageplass i bydelen til alle Oslo-barna dersom barnehagen må holde stengt i anleggsperioden.

Fordi barnehagen ligger nær grensen til Bærum kommune, går det også flere Bærums-barn i barnehagen, opplyser styreren.

– De som bor i Bærum er særlig fortvilet fordi de ikke har noe alternativ som er like nært. De vil få barnehageplass i Bærum dersom vår barnehage ikke kan holde åpent i anleggsperioden, men de vil ikke nødvendigvis få plass i en barnehage som er like i nærheten, sier hun.

Ønsker svar

Barnehagens ledelse har sendt en epost til Vann- og avløpsetaten der de har bedt om mer informasjon om alternative lokasjoner for barnehagen, innen fredag 21. februar.

Til nå har de verken fått svar på denne henvendelsen eller noen bekreftelse på at de skal få mer informasjon innen førstkommende fredag, opplyser styreren.

– Nå venter vi i spenning på å høre fra Oslo kommune, sier Ann-Kristin Evans oppgitt.

Jobber for å finne en løsning

Ifølge Vann- og avløpsetaten pågår det fremdeles arbeid med å finne erstatningslokaler for barnehagen. Intensjonen er at barnehagen skal flyttes fra barnehageåret 2020/2021, det opplyser kommunikasjonsrådgiver Anine Falsen i en epost til barnehage.no

– Vann- og avløpsetaten har jobbet med flere alternative plasseringer. Vi har foreslått å frigi deler av det planlagte riggarealet på Sollerudstranda til grøntområde som en erstatning for å plassere barnehagen midlertidig noe lenger vest mot Sollerud gård. Et annet alternativ som er vurdert er Skogbrynet 2. Vi er også i dialog med andre eiendomsaktører i området. Vi har hatt befaring med bydel Ullern for å vurdere flere ulike plasseringer. Vi har også vært i kontakt med Norsk Hydro som har sitt hovedkontor rett øst for Sollerudstranda. Der har det dessverre ikke vært mulig å finne ledige arealer.

Forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten ble avholdt denne uken, og det jobbes nå videre med å undersøke mulighetene for annen plassering av barnehagen.

Vil dekke merkostnader

Vann- og avløpsetaten har sendt et avtaleutkast til barnehagen hvor de blant annet tilbyr å dekke eventuelle merkostnader og direkte tap de kan få som følge av anleggsvirksomheten.

– Dette kan for eksempel dreie seg om økonomisk tap som følge av redusert søking til barnehagen.

Uansett utfall, har bydelen forsikret om at barna fra Sollerudstranda barnehage vil ha mulighet til å få plass i andre barnehager i bydelen dersom en løsning ikke kommer på plass.

– Men vi håper selvsagt at det løser seg med erstatningslokaler, skriver Falsen videre.

Barnehage.no har også forsøkt å få en kommentar fra byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar, men byrådsavdelingen opplyser at de er kjent med situasjonen, men siden barnehagen er privat, er de ikke involvert.

– Barnehagen har én avdeling. Hvis barnehagen ikke får erstatningslokaler og må stenge, så må bydelen finne plasser til barna i eksisterende barnehager.

Powered by Labrador CMS