Erik Blom-Dahl blir ny kommunaldirektør for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.
Erik Blom-Dahl blir ny kommunaldirektør for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Han får ansvaret for barnehagene i Oslo

Torsdag 27. juni vedtok byrådet å ansette Erik Blom-Dahl som ny kommunaldirektør for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Publisert

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Stillingen er åremål for 6 år.

Erik Blom-Dahl (45) har vært ekspedisjonssjef for Administrasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet siden 2014. Før det var han ekspedisjonssjef i Plan- og administrasjonsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i to år. I perioden 2001 til 2012 arbeidet han i Kunnskapsdepartementet, fra 2006 som avdelingsdirektør i avdeling for økonomi og styring.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvar for barnehager, grunnskole og videregående skoler, Aktivitetsskolen, skolehelsetjenesten, barnevern, helsestasjonene, fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring og skoleutbygging i Oslo. Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten ligger til denne byrådsavdelingen.

Powered by Labrador CMS