Sollerudstranda barnehage ligger nesten helt i vannkanten ved Sollerudstranda. Bildet ble tatt da barnehage.no besøkte barnehagen i februar.
Sollerudstranda barnehage ligger nesten helt i vannkanten ved Sollerudstranda. Bildet ble tatt da barnehage.no besøkte barnehagen i februar.

Barnehagens uteområde blir anleggsplass – må legge ned

– Dette er bare trist, sier styrer Ann-Kristin Evans i Sollerudstranda barnehage i Oslo.

Publisert

Etter nesten 25 års drift legges barnehagen, som ligger rett ved vannkanten på Sollerudstranda, nå ned.

Årsaken er at Oslo kommune trenger en fullgod reservevannløsning innen 2028. En plass mellom 1,5 og 1,65 millioner kubikkmeter med faste masser må fraktes ut, noe som tilsvarer rundt 150.000-165.000 lastebillass, ifølge NRK. Deler av denne massen skal fraktes ut fra nettopp Sollerudstranda, og da via lekter.

Arbeidet skal etter planen starte opp i tredje kvartal 2020.

Fakta

Prosjekt ny vannforsyning består av fire hoveddeler:

  • Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune.
  • Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby på Oslo vest. Her skal råvann fra Holsfjorden ledes inn til et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg, som skal bygges under Husebyskogen.
  • I tilknytning til det underjordiske anlegget bygges det en tunneladkomst for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking og analyse.
  • Den siste hoveddelen er en rentvannstunnel som skal føre drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Tunnelen bygges fra Huseby til Mølleparken, med tverrslag ved Ullevål og Mølleparken.
  • I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra Huseby-anlegget ut i fjorden.
  • På Sollerud planlegges det oppstart med riggearbeid i andre og tredje kvartal i 2020, Fjell- og betongarbeid og frakt av masser er planlagt å pågå fra tredje kvartal 2020
  • Arbeidet vil pågå ut 2027.

Kilde: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune.

Håpet på midlertidige lokaler

Styreren, de ansatte og foreldrene håpet lenge på at Vann- og avløpsetaten (VAV) ville finne alternative lokaler til barnehagen under anleggsperioden.

Da barnehage.no var i kontakt med VAV i februar angående denne saken, opplyste kommunikasjonsrådgiver Anine Falsen at det fortsatt pågikk et arbeid med å finne erstatningslokaler til barnehagen. Men de kunne ikke garantere barnehagen ny plassering.

Da kalenderen viste midten av mai og barnehagens ledelse ikke hadde fått et tydelig svar fra VAV på om de ville få alternative lokaler fra starten av nytt barnehageår, ble den tunge avgjørelsen om å legge ned tatt, fortelle Ann-Kristin Evans.

– Vi satte oss en frist til midten av mai. Da måtte vi ha et klart svar på om vi kunne planlegge for videre drift, ellers måtte det bli avvikling. Vi kunne ikke lenger stå i en så usikker situasjon, verken personalet eller foreldrene, sier hun.

3. juli stenger barnehagen dørene for godt.

– Det vanskeligste er at vi må legge ned fordi noen har besluttet å grave en tunell og man ikke har klart å finne alternative lokaler til barnehagen i anleggsperioden, sier Evans som har arbeidet i Sollerudstranda barnehage siden 2004.

– Vanskelig å få svar

Styreren stiller seg svært kritisk til VAVs behandling av saken.

– Det har vært vanskelig å få svar. Vi har hele veien måttet mase for å få informasjon og jeg opplever at de har lite forståelse for hva en barnehage er og hvordan barnehager drives, sier hun.

– Vi føler ikke at de har tatt hensyn til menneskene i denne saken; barna, de ansatte og foreldrene. Det virker som om de har trodd at hvis vi får nye lokaler fra september eller oktober så går det fint, men det funker ikke slik, sier styreren.

Styrer Ann-Kristin Evans i Sollerudstranda barnehage.
Styrer Ann-Kristin Evans i Sollerudstranda barnehage.

Les hva VAV svarer barnehage.no nederst i saken.

Liten barnehage

Det går i dag 16 barn i barnehagen i alderen ett til seks år. Barna som ikke skal begynne på skolen til høsten har søkt og fått plass i andre barnehager, opplyser Evans.

– Dette er en bitteliten barnehage med god økonomi, som pleier å ha venteliste, sier styreren.

– Barnehagen er organisert som en forening. Den drives av et styre som består av barnehagestyrer og foreldre, og alt overskuddet går tilbake til barnehagen. Midlene som er til overs når vi stenger skal fordeles likt på barneavdelingen til Ullevål sykehus, Røde Kors, Leger Uten Grenser, SOS-barnebyer og Redd Barna. Vi prøver også å gi bort mest mulig av leker og møbler til barnehager i nærheten og til Familiens hus på Ullern, forteller Evans.

Sommerfest for barn og foresatte

Fredag i neste uke arrangerer barnehagen sin siste sommerfest.

– Da blir det dramatisering av «Pulverheksa lager bursdagfest» med barna i hovedrollene. Det blir pølser og kaker, og alle barna vil få en avskjedsgave, forteller Evans.

– Dette blir nok en flott markering, men det kommer til å bli veldig trist når vi forlater lokalene for aller siste gang den 3. juli, sier hun.

Lei seg på vegne av ansatte, barn og foreldre

I en e-post til barnehage.no skriver kommunikasjonsleder for Ny vannforsyning i Oslo, Gro Haldis Elden, at Vann- og avløpsetaten har vært i dialog med en rekke private og kommunale eiendomshavere, samt bydelen, for å finne egnede midlertidige lokaler for barnehagen.

– Dette har vi holdt styret i barnehagen løpende orientert om gjennom møter og e-post. Dessverre har vi ikke klart å finne en løsning innen den fristen barnehagen hadde satt for å kunne opprettholde driften, opplyser hun.

Elden sier de er lei seg på vegne av ansatte, barna og deres foresatte som nå må bytte barnehage.

– Samtidig er vi veldig glad for at Oslo kommune har full barnehagedekning i Bydel Ullern, for da vet vi at barna i Sollerudstranda barnehage blir ivaretatt. Styrer i barnehagen har informert foreldrene om situasjonen fortløpende.

– Vann- og avløpsetaten og styret i barnehagen har inngått en avtale om kompensasjon. Avtalen sikrer blant annet at ansatte som ikke har fått seg jobb kan ha rett på opptil seks måneders lønnskompensasjon i den tiden de eventuelt er arbeidssøkende, skriver Elden videre.

– Har vært krevende å finne en løsning

På kritikken fra barnehagestyreren om at det har vært vanskelig å få svar fra etaten og at arbeidet med å finne alternative lokaler har gått sakte fremover, svarer Elden følgende:

– Vi har vært i løpende dialog med styret i barnehagen og til enhver tid holdt dem løpende orientert om de løsningene vi har jobbet med. Vi har også hatt flere møter med styret, og styreren i barnehagen for å legge fram konkrete løsningsforslag og lytte til deres innspill. Styreren i barnehagen har også deltatt på en befaring med bydelen for å se på mulige eiendommer.

– Vi har forståelse for at barnehagen opplever at prosessen med å finne lokaler har gått sakte, og vi er selvsagt også frustrert over at det har vært krevende å finne en løsning. Vann- og avløpsetaten har inntil barnehagen ga oss beskjed om at de avviklet driften fortsatt arbeidet med byggesøknad med sikte på å flytte barnehagen til et friområde vest ved Sollerud gård. Dette forslaget innebar å frigi noe av området som var satt av til riggområde på Sollerudsstranda, skriver Elden i e-posten.

Powered by Labrador CMS