Byrådsleder Raymond Johansen vil bruke 300 millioner kroner i året på at alle ettåringsfamilier i Oslo skal få billigere barnehageplasser. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet
Byrådsleder Raymond Johansen vil bruke 300 millioner kroner i året på at alle ettåringsfamilier i Oslo skal få billigere barnehageplasser. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Går til valg på gratis kjernetid for alle ettåringer

300 millioner kroner i året er prislappen på byrådsleder Raymond Johansens valgløfte til småbarnsforeldre foran neste års lokalvalg.

Publisert

Nesten hver tredje ettåring i Oslo går ikke i barnehage.

De fleste barn går i barnehage før skolestart, men Arbeiderpartiet mener at de som trenger det mest blir hjemme eller starter altfor sent.

Derfor går byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til valg på å bruke 300 millioner kroner i året på å gi gratis kjernetid til alle ettåringer i Oslo.

I praksis vil dette også bety halv pris for en full barnehageplass for alle ettåringer, bekrefter byrådslederen overfor barnehage.no.

- Vi vet at barnehage er et av våre viktigste virkemiddel for å hindre frafall, sosialt utenforskap og arbeidsledighet. Vi vil derfor ha en målrettet innsats for å få flere barn inn i barnehagen og starte arbeidet med å gjøre barnehage til et gratis velferdsgode for alle barn i Oslo, sier Raymond Johansen.

Dersom de rødgrønne vinner lokalvalget i Oslo neste år, vil ha ta med seg satsingen på gratis kjernetid senest i forhandlingene om budsjettet for 2021.

- Viktig grep

- Gjennom å rekruttere flest mulig til å gå i barnehage tidligst mulig, tar vi et viktig grep for at flest mulig skal lære seg norsk og sosialiseres. I Oslo har vi en utfordring med at mange ikke snakker norsk når de begynner på skolen. Da ligger du ganske langt etter allerede i utgangspunktet. Det er mange som ikke kommer seg gjennom skoleløpet, og vi tenker at hvis vi setter inn innsatsen tidlig, er dette egentlig en investering i framtida, sier Raymond Johansen til barnehage.no.

- Hvis målet er å sørge for at alle kan norsk ved skolestart, er det da nødvendig å bruke så mye ressurser på å få dem inn i barnehagen allerede når de er ett år?

- Det er mange ulike modeller som har vært vurdert. Men erfaringen viser at et tiltak som vil nå ut til flere, vil være å rekruttere utsatte barn tidligst mulig til barnehagen.

- Men det er vel ikke alle forskere som vil være enig i at det å begynne i barnehage for en ettåring nødvendigvis er det beste for barnet?

- Det er sikkert noen som er uenig, men vi har god erfaring med det. Dessuten: Dette er et tilbud vi ønsker å gi, og så er det fritt opp til foreldre om de ønsker å benytte seg av tilbudet, sier Raymond Johansen.

Gjelder alle

Hvis vi bare har ordninger i samfunnet som er basert på foreldrenes inntekter, mener jeg det på sikt vil undergrave velferdsstaten og folks oppslutning om å betale skatt.

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap)

Gratis kjernetid for alle ettåringer i Oslo vil koste cirka 300 millioner kroner i året. I denne summen er både redusert foreldrebetaling og økt drift av flere småbarnsplasser medregnet.

Arbeiderpartiet mener prisen på 32.010 kroner i året i foreldrebetaling og kostpenger er en grunn til at flere tusen barn står utenfor barnehagefellesskapet i Oslo.  

Men i motsetning til statens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, som fra i høst er foreslått til også å gjelde 2-åringer, vil Oslo Arbeiderpartis forslag ikke bare gjelde barn fra lavinntekstfamilier.

Raymond Johansen sier at det er viktig for Ap å ha ordninger i samfunnet som en universelle.

- Hvis vi bare har ordninger i samfunnet som er basert på foreldrenes inntekter, mener jeg det på sikt vil undergrave velferdsstaten og folks oppslutning om å betale skatt. At mennesker med ulik bakgrunn kan benytte seg av de samme tilbudene, er for meg en stor kvalitet ved det norske samfunnet. Derfor slår vi ring rundt endel universelle ordninger, sier byrådslederen.

Øke kvaliteten?

- Men hvis dere skal bruke 300 millioner kroner ekstra på barnehagefeltet, ville det ikke vært bedre å bruke det på å øke kvaliteten i det eksisterende tilbudet?

- Det gjør vi også. Og det har vi gjort siden vi overtok. Vi innførte en moderat eiendomsskatt i Oslo, og da øremerket vi midler til å bygge 3.000 ny barnehageplasser. Vi tilbyr ufaglærte å ta videreutdanning, og vi har tett kontakt med OsloMet for å styrke pedagogtettheten. Vi er veldig opptatt av at den faglige kvaliteten skal bli bedre, og sakte, men sikkert går det i den retningen, sier Raymond Johansen.

Powered by Labrador CMS