Ni av ti barn hadde barnehageplass i fjor

Antall barn i barnehage var 286 400 ved utgangen av 2014, en nedgang fra året før. For barna mellom 1 og 5 år var dekningsgraden på 90 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Blant dem som gikk i barnehage ved utgangen av fjoråret, var 99 prosent i aldersgruppen ett til fem år. For denne aldersgruppen var dekningsgraden 90 prosent, noe som er på tilsvarende nivå som for de siste fem årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med år 2000 har dekningsgraden for denne gruppen steget med nesten 30 prosent.

Det totale antallet barn i barnehage var 286 400, noe som er 760 færre enn ved utgangen av 2013. I underkant av fire prosent av landets nullåringer gikk i barnehage i fjor, mens andelen barn i barnehage i aldersgruppene ett til to år og tre til fem år var på henholdsvis 80 og 97 prosent.

Antall ansatte i norske barnehager var 93 800 i fjor. 6700 av disse jobbet som styrere, mens 25 100 var ansatt som pedagogiske lærere.

Ved utgangen av fjoråret var det i alt 6.205 barnehager, en nedgang på 91 fra året før. Nær halvparten, 47 prosent, av barnehagene var offentlige.

Powered by Labrador CMS