iFokus Lysheim barnehage er en av fire som Larvik kommune kan komme til å kjøpe. Foto: iFokus barnehagene AS
iFokus Lysheim barnehage er en av fire som Larvik kommune kan komme til å kjøpe. Foto: iFokus barnehagene AS

Kommunen vurderer å kjøpe fire barnehager fra sitt eget selskap. Pris: 85 millioner

Larvik kommune kan komme til å kjøpe iFokus Barnehagene AS fra kommunens eget attføringsselskap. Det kan resultere i lavere tilskudd til private barnehager.

Publisert

Onsdag kveld var spørsmålet oppe i kultur-og oppvekstkomiteen. Derfra er innstillingen at en del problemstillinger bør utredes grundig før kommunen tar stilling til om barnehagene skal selges til kommunen eller til en privat aktør.

Det er barnehagene Grevle, Torpeløkka, Tjølling og Lysheim, samt disse barnehagenes felles realfagsavdeling Pi-parken som skal selges. Barnehagene eies av attføringsselskapet iFokus AS, som igjen er heleid av Larvik kommune.

Utenfor kjernevirksomheten

iFokus AS beregner markedsverdien for barnehagene og Pi-parken til å være 85 millioner kroner.

Styreleder Bjørn Walle i iFokus AS forklarer overfor Østlands-Posten hvorfor man ønsker å selge barnehagene:

- Da iFokus startet med barnehager, var det som en del av attføringstiltakene vi hadde. Personer med behov for arbeidstrening fikk det i barnehagene. Det behovet er borte, og nå drives barnehagene kun som barnehager. Et salg handler om at vi ønsker å fokusere på kjernevirksomheten vår.

Kutt i tilskudd

I sin utredning skriver assisterende rådmann Ingvild Aartun at Larvik kommune vil kunne foreta innsparinger i tilskudd til andre private barnehager dersom kommunen kjøper iFokus Barnehagene AS. Hun anslår at de andre private barnehagene i Larvik vil få anslagsvis 2,6 millioner kroner mindre hvert år.

«Nedgangen skyldes at en overtagelse av iFokus barnehager vil trekke ned gjennomsnittskostnaden for de kommunale barnehagene som tilskuddet baseres på. Dette skyldes sannsynligvis at iFokus barnehagene er større enn mange av de kommunale og derfor har stordriftsfordeler og tilhørende lavere kostnad per barnehageplass som igjen trekker ned det nye kostnadsgjennomsnittet,» heter det i saksframlegget.

Økte pensjonsutgifter

På den annen side peker administrasjonen på at pensjonskostnadene til kommunen vil øke med rundt 1,1 millioner kroner årlig som følge av at de ansatte overføres til Larvik kommunes KLP-ordning.

Totalt vil en overtakelse ifølge kommunens administrasjon innebære en netto gevinst på driften på cirka 3,8 millioner kroner. Noe av dette vil imidlertid spises opp igjen av kapitalkostnader knyttet til et kjøp.

Dersom kommunen til slutt bestemmer seg for ikke å kjøpe barnehagene, vil de kunne bli lagt ut for salg til private aktører.

Powered by Labrador CMS