– Hjertestreker er handlinger som viser at vi bryr oss om hverandre, sier pedagogisk leder Stine Bredesen.
– Hjertestreker er handlinger som viser at vi bryr oss om hverandre, sier pedagogisk leder Stine Bredesen.

Her er det «hjertestreker», og ikke rampestreker, som gjelder

– Når et barn hjelper et annet barn eller gjør en hyggelig ting for andre, er det en hjertestrek, sier pedagogisk leder Stine Bredesen i Olaløkka barnehage, som kom over begrepet i forbindelse med at barnehagen engasjerte seg for SOS-barnebyer.

Publisert

I Olaløkka barnehage i Stokke har «hjertestreker» blitt et kjent og kjært begrep.

– Hjertestreker handler om å gjøre andre glad. Det er handlinger som viser at vi bryr oss om hverandre, sier pedagogisk leder Stine Bredesen.

– Vi har snakket mye med barna om hva det vil si å gjøre gode gjerninger og være greie med hverandre. Når et barn hjelper et annet barn eller gjør en hyggelig ting for andre, er det en hjertestrek. For å gjøre dette tydeligere for både barn og foreldre, hadde vi høsten 2016 et samarbeidsprosjekt hvor alle barna på avdelingen var med på å lage en stor båt som vi malte i mange farger og hang opp på veggen, forteller hun.

Stine Bredesen er pedagogisk leder i Olaløkka barnehage. Her står hun på scenen under Solsikkekonferansen 2018 for å fortelle om hvordan hennes barnehage arbeider med Solsikkekonseptet til SOS-barnebyer.
Stine Bredesen er pedagogisk leder i Olaløkka barnehage. Her står hun på scenen under Solsikkekonferansen 2018 for å fortelle om hvordan hennes barnehage arbeider med Solsikkekonseptet til SOS-barnebyer.

I tillegg tegnet alle barn og voksne seg selv, og disse tegningene ble plassert i båten.

– Det skulle visualisere at vi er et fellesskap på avdelingen og at vi ønsker å inkludere alle, sier Bredesen.

– Hver gang barna hadde gjort en hjertestrek, enten det var de voksne som oppdaget det eller barna selv kom og fortalte det, fikk de et rødt hjerte som vi printet ut og klistret på båten. Hjertene viser at vi er der for hverandre. Vi er opptatt av at de yngste barna som begynner hos oss skal ha gode rollemodeller blant de store barna, og at de store barna kan hjelpe de små med veldig mye, forteller den pedagogiske lederen.

– Hjertestreker handler om å gjøre andre glad. Det er handlinger som viser at vi bryr oss om hverandre, sier pedagogisk leder Stine Bredesen.
– Hjertestreker handler om å gjøre andre glad. Det er handlinger som viser at vi bryr oss om hverandre, sier pedagogisk leder Stine Bredesen.

600 Solsikkebarnehager

Olaløkka barnehage er en av om lag 600 Solsikkebarnehager i Norge. Dette er barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer.

Nylig var Stine Bredesen på Solsikkekonferansen 2018 i regi av SOS-barnebyer og Espira, for å fortelle om hvordan de jobber med Solsikkekonseptet i barnehagen, for å lære barn om verden, barns rettigheter og omsorg for andre.

Bredesen kunne fortelle at det var nettopp gjennom dette arbeidet at de ansatte i barnehagen kom over begrepet hjertestreker, som brukes i forbindelse med Lysnisseprosjektet, et lokalsamfunnsprosjekt som arrangeres av SOS-barnebyer og den sosiale entreprenøren Begeistringssentralen.

Lysnissene gjør hjertestreker, og prosjektet går ut på å arrangere lykteverksted i november der det lages lykter som skal tennes hver kveld i desember for å spre glede i lokalsamfunnet.

Barn hjelper barn

Rikke Soligard er rådgiver i SOS-barnebyer.
Rikke Soligard er rådgiver i SOS-barnebyer.

I fjor var det 20 år siden Solsikkekonseptet til SOS-barnebyer så dagens lys. Formålet var å inspirere barn i Norge til å hjelpe andre barn i verden ved å støtte SOS-barnebyer.

– I rammeplanen står det at barnehagen skal bygge videre på det verdigrunnlaget vi har i samfunnet vårt, verdier som likeverd, respekt for andre, åpenhet for andre kulturer og nestekjærlighet. Vi har laget materiell som skal være en god inngangsport til å snakke med barnehagebarn om disse tingene, sier Rikke Soligard som er rådgiver for skole og barnehage i Avdeling Engasjement i SOS-barnebyer.

– Samtidig får barnehagebarna muligheten til å gjøre noen veldig konkrete ting som bidrar til at andre barn som ikke har det like greit som dem får det bedre, fortsetter hun.

Barnehagene kan engasjere seg på ulike måter, som fadder, ved å samle inn penger gjennom en Solsikkeaksjon eller delta på Lysnisseprosjektet, opplyser Soligard.

– Alle har samme behov for omsorg og trygghet

Soligard ønsker at barn tidlig skal få øynene opp for hvordan barn i andre deler av verden har det, og ikke bare for at det er forskjeller, men også mange likheter.

– Det er viktig at barn lærer om mangfold og å respektere ulikheter. Men selv om verden der ute er litt annerledes enn her, er det mye som er likt. Vi har alle det samme behovet for omsorg, trygghet, familie og venner. Det som betyr mye for barn i Norge, betyr også mye for barn i Zimbabwe og Kosovo.

I november deltar barnehagen i Lysnisseprosjektet og barna lager lykter som skal tennes hver kveld i desember og spre glede i lokalmiljøet.
I november deltar barnehagen i Lysnisseprosjektet og barna lager lykter som skal tennes hver kveld i desember og spre glede i lokalmiljøet.

– Og vi har alle de samme rettighetene. Det er viktig å gjøre barn bevisst på sine rettigheter tidlig. At alle barn har rett til et trygt hjem, å gå på skole, få hjelp når de trenger det, til å si sin mening og bli hørt og at alle har rett til lek, hvile og fritid, sier Soligard.

Saken fortsetter under bildet.

Arrangerer høstfest

Barna i Olaløkka barnehage er ikke bare opptatt av å gjøre hjertestreker for de andre barna i barnehagen, men også for barn ute i den store verden.

Barnehagen ble Solsikkebarnehage i 2016 og har siden det engasjert seg på flere fronter. De har blant annet en Solsikkeaksjon i forbindelse med FN-dagen.

Klar for solsikkeaksjon.
Klar for solsikkeaksjon.

– Alle avdelingene har invitert til hver sin høstfest i oktober. Da har vi laget kiosk. Barna har vært med på å forberede mat, enten fra landet vi samler inn penger til eller annen mat barna selv ønsker å servere, som gresskarsuppe, grønnsaksuppe, smoothie, frukt og rundstykker, forteller pedagogisk leder Stine Bredesen.

– I forkant snakker vi mye med barna om bakgrunnen for aksjonen, slik at de vet hva pengene går til. Barna har vært veldig engasjerte, sier hun.

Gjennom sitt engasjement for SOS-barnebyer har barna lært mye om verden.
Gjennom sitt engasjement for SOS-barnebyer har barna lært mye om verden.

Delte ut lykter

Barnehagen deltar også i Lysnisseprosjektet og har lykteverksted i november.

– Det første året nisset barna bort lykter til beboerne på eldresenteret i nærmiljøet vårt. Vi har allerede en tradisjon for at vi synger for dem 16. mai og går i Lucia-tog i desember. Vi mener det er viktig at barna inkluderes i nærmiljøet og blir kjent med lokale institusjoner. Og at de erfarer hvordan vi gjennom livets løp tar vare på hverandre. For mange barn er det en trygghet å se at også når vi blir gamle eller syke, er det noen som tar vare på oss, sier Bredesen.

– Etter at vi hadde vært på eldresenteret og barna hadde gitt bort lyktene sine, var de også veldig bevisste på at de hadde gjort hjertestreker for mange mennesker, sier den pedagogiske lederen.

Skal lage ny båt

Bredesen forteller at båten som symboliserte hjertestrekene barna hadde gjort, hang på veggen frem til i fjor høst. Men selv om den nå er tatt ned gjøres det fortsatt mange hjertestreker i barnehagen, og det printes fremdeles ut røde hjerter for å markere dette.

– Selv om vi ikke har båten hengende oppe akkurat nå snakker fortsatt mange av barna om hjertestreker. Av og til snakker vi også om det i samlinger – om det er noen som har gjort hjertestreker den dagen eller hjemme i løpet av helgen, forteller den pedagogiske lederen.

– Nå får barna heller hjertene med seg hjem eller de kan putte dem i permen sin. Til høsten skal vi lage en ny båt fordi vi ser at dette er veldig effektfullt. Vi ønsker at de nye barna som starter på avdelingen vår også skal bli inkludert i dette fellesskapet, avslutter Bredesen.

Powered by Labrador CMS