DEBATT

Blir vi i barnehagene utfordret? Eller er spørsmålene i foreldreundersøkelsen så trygge at vi raskt kan pynte på resultatene? spør artikkelforfatteren.

Om å se seg selv utenfra

«De er så små og de går så mye for seg selv, jeg har sett det mange ganger, de er ikke flinke i den barnehagen.»

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi hadde tilfeldigvis møttes og stått og pratet en stund. Jeg tror hun sa dette til meg fordi hun visste at jeg hadde arbeidet i barnehage i mange år.

Hva skulle jeg svare? Jeg er pensjonist, men der og da var jeg umiddelbart «på jobb». Hva skulle jeg si? Jeg fikk bare til «sånn skal det ikke være.»

Hun var ferdig med tema og vi gikk hvert til vårt. Jeg var imidlertid ikke ferdig. Hvordan ville jeg reagert hvis jeg arbeidet i barnehagen og noen hadde kommet inn og fortalt meg det samme?

Hadde hun ikke rett? Var det bare snakk om en liten stund? Lite personal? Møteavvikling? Barna må jo få prøve seg på egen hånd?

Kari Ølnes er pensjonert daglig leder.

Jeg håper jeg hadde vært takknemlig for at hun tok kontakt.

Hun sa at barna var så små. Jeg tror hun mente små, som de yngste av de eldste. 2-3 år.

Et støttende stillas

«Jerome Bruner har gitt Lev Vygotskys teori om den nærmeste utviklingssonen et pedagogisk innhold ved begrepet stillasbygging. Dette handler om den støtten barnet får av en voksen, slik at det er i stand til å utføre en oppgave som det ikke klarer alene». (Askeland & Sataøen, 2013.)

Hvordan kan vi fange opp hva barna trenger hvis vi ikke er nær dem? Et stillas må være så nært at vi går sammen med barnet. Ser og hører, hjelper til når det er uenighet, roser når barnet viser empati og vilje til det gode. Oppmuntrer til å ta nye steg. Observere og avdekke krenkelser .

Dette er selve oppdraget til personalet i barnehagen. 

Vi arbeider med det hele tiden.

Hvordan står det til med tilstedeværelsen?

Møtevirksomhet i barnehagen

Helt siden jeg begynte som pedagog på åttitallet, har det vært vanlig å avvikle avdelingsmøter og ledermøter i løpet av barnehagens åpningstid. 

Det blir en brist i nærværet. Jeg mener at det kan være tid for å se om møtet kan avvikles utenfor arbeidstid. Det vil alltid være barn som opplever brudd i kontakt med « sine» voksne. Kanskje går de hele denne timen og venter litt. Dette er fravær av oppmerksomhet som kan gjøres noe med.

Personalet trenger å få snakke sammen, men utenfor åpningstid.

Kjøkkentjeneste i barnehagen

«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.» (Rammeplan for barnehager, 2017.)

Hvorfor skal vi i personalet være kokker i tillegg til pedagoger og assistenter?

Det har vært en rivende utvikling og konkurranse om å markedsføre matservering i barnehagene.

Det er imidlertid får som stiller spørsmål om hvordan det er mulig å få det til.

Kan det være at det skaper stress istedenfor matglede?

Hvordan er det egentlig for to ansatte å ha ansvar for 20 barn mens én er på pause og én er på kjøkkenet og lager middag?

Hvordan har barn og voksne det i denne timen?

Vi behøver ikke å gå tilbake til matboksen, men det er vel helt fint med et smøremåltid ?

Resultat av brukerundersøkelsen

Foreldrene er fornøyde. De svarer på det de har kunnskap om og de svarer på det de håper er tilfelle.

Barnehagene oppleves som trygge.

Blir vi i barnehagene utfordret? Eller er spørsmålene så trygge at vi raskt kan pynte på resultatene?

Jeg har vært med på både gode og middels resultat. Jeg lærte absolutt mest av det siste.

På et analyseseminar gikk vi ett år gjennom resultat av årets undersøkelse. Hva kunne vi lære av å se på de områdene som hadde høy skåre i sammenheng med dem som hadde middels elles dårlig skåre?

Dette var én av sikkert mange gode måter å evaluere egen drift på.

 Vi kunne ha godt av at flere utenfra med andre perspektiv og erfaringer som stiller spørsmål og reagerer.

Hva så?

Det er mange tidstyver som stjeler vår oppmerksomhet. Brukerundersøkelsen kan nok være til god hjelp - men den kan også bare være konserverende av eksisterende praksis.

Jeg kan se for meg en betydelig mindre stressende barnehagehverdag dersom barnehagene får mulighet til å ansette kjøkkenansvarlig.

Jeg ønsker meg også avdelingsmøter på ettermiddagstid. Det vil nok kreve noe økonomi. Det er vel også tid for å revurdere en 40 år gammel ordning.

Min hensikt ved å peke på nettopp disse områdene er for å gi mer ro og tid til å være tilstede til beste både for barn og ansatte.

Powered by Labrador CMS