Illustrasjon.
Illustrasjon.

Sju av ti private barnehager gikk i pluss

SSB har gått gjennom regnskapet for de private barnehagene. Der kommer det blant annet fram at nær ni av ti kroner til drift dekkes av offentlige tilskudd:

Publisert

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene.

Det kommer fram i det årlige regnskapet for private barnehager i regi av Statistisk Sentralbyrå. 

Det var 3 021 private barnehager som var i drift hele året i 2017, og av disse var 513 familiebarnehager og 2 485 ordinære barnehager. 

Sammenlignet med 2016 var det 34 færre familiebarnehager og 16 flere ordinære barnehager. Den største endringen var i Akershus, som hadde en nedgang på 14 familiebarnehager.

Her finner du hele regnskapet.

Driftskostnadene i private barnehager endte på 23,3 milliarder kroner, og driftsinntektene beløp seg til 24,7 milliarder kroner. Av driftsinntektene utgjorde offentlige tilskudd og foreldrebetaling henholdsvis 20,4 milliarder og 3,7 milliarder kroner.

De månedlige driftskostnadene for en heltidsplass var i gjennomsnitt 14 465 kroner per barn på tre år i ordinær privat barnehage i 2017. Det var 2 prosent mer enn i 2016. Sogn og Fjordane hadde den høyeste månedskostnaden med 15 315 kroner per barn. I andre enden av skalaen ligger Telemark med 13 733 kroner.

Årsresultatet totalt endte på 947 millioner kroner, som utgjør en økning på 4,7 millioner kroner fra året før. Det var 71 prosent, eller 2 143 barnehager, av de 3 021 private barnehagene som oppnådde et positivt årsresultat i 2017 på til sammen 1,2 milliarder kroner. Det tilsvarende negative resultatet var på nær 270 millioner kroner. 

Powered by Labrador CMS