Midler ble brukt i strid med loven - revisorer godkjente barnehageregnskapene

Regnskap som bryter barnehageloven skal ikke godkjennes, sier Revisorforeningen.

Publisert

Etter økonomiske tilsyn må flere barnehageeiere samlet tilbakebetale flere millioner.

Klassekampen har sett på regnskapene for tre barnehager i Oslo som ifølge tilsynsmyndighet og klageinstans har brutt barnehagelovens paragraf 14a. Regnskapene ble imidlertid godkjent av revisorer, skriver avisa.

Paragraf 14a i Lov om barnehager sier at: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Tilsynsmyndighet og klageinstans mener barnehagene har brutt barnehageloven når midler er gått til privat husleie og bil, innsparinger knyttet til for lav bemanning og utgifter som spa- og kafébesøk.

En av revisorene avisa har snakket med forklarer at han reviderer etter regnskapsloven og ikke går direkte inn på barnehageloven når han ser på barnehagens regnskap.

Administrerende direktør i Revisorforeningen, Per Hanstad, sier til Klassekampen at regnskap som bryter med barnehageloven ikke skal godkjennes.

– Når kommunen og Fylkesmannen har vedtatt at barnehagene må betale tilbake, har det vært et forhold som revisor burde påpekt hvis han eller hun hadde sett det. Vi tar det som en selvfølge at revisorer følger barnehageloven, sier Hanstad til avisa.

Powered by Labrador CMS