Kunnskapsminister Guri Melby er klar i sin tale. - Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap.
Kunnskapsminister Guri Melby er klar i sin tale. - Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap.

Melby med klar tale: Kommunene må også vurdere private barnehagers behov for ekstra midler

– Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap, skriver statsråd Guri Melby i et svar til stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp). Hun ber om at kommunene også vurderer å kompensere private barnehager for ekstrautgifter.

Publisert

Et flertall av de private barnehagene har ekstrakostnader knyttet til tiltakene i myndighetenes smittevernveieleder. Imidlertid er det kun et fåtall som får tilført ekstra ressurser fra kommunene.

Det var resultatet av en medlemsundersøkelse som PBL gjennomførte blant sine medlemsbarnehager.

Resultatet av undersøkelsen førte til at lederen av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, valgte å ta saken opp med kunnskapsminister Guri Melby. I et skriftlig spørsmål til statsråden spurte Steffensen om statsråden ville iverksette tiltak som sikrer videre, forsvarlig drift av de private barnehagene.

Nå har han fått svar.

I sitt svar er Melby klokkeklar. Hun mener at midlene som allerede er bevilget til kommunene burde være tilstrekkelig for å sikre at både private og offentlige barnehager blir godt rustet for å håndtere eventuelle økte kostnader i forbindelse med gjenåpningen.

– Som en følge av dette mener jeg at det heller ikke er grunnlag for å bevilge midler til særskilt kompensasjon for private barnehager. Jeg vil imidlertid understreke at regjeringen vil fortsette å følge nøye med på utviklingen framover og vurdere ny informasjon fortløpende, skriver statsråden.

Hun presiserer at kommunene har et ansvar for å prioritere midlene de har fått bevilget på en god måte, og viser til barnehageloven som er tydelig på at private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager.

–  Dersom en kommune ser et behov for å bevilge midler til ekstraordinære kostnader til egne kommunale barnehager i situasjonen vi nå er inne i, må kommunen også vurdere behovet hos de private barnehagene i kommunen. Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap, skriver hun.

Du kan lese hele det skriftlige svaret her. (ekstern lenke)

LES OGSÅ: Melby: Ikke grunnlag for å kompensere for barnehagers ekstrautgifter nå

LES MER: Nesten sju av ti barnehager har økte kostnader etter åpning – bare én av ti får tilført ekstra ressurser

LES OGSÅ: Asker kommune finansierer ekstra bemanning – også for private barnehager

Powered by Labrador CMS