I over ti år har Tone Holme vært daglig leder i Steinrøysa andelsbarnehage i Nittedal. Nå er hun i forhandlinger med Læringsverkstedet om overtagelse.
I over ti år har Tone Holme vært daglig leder i Steinrøysa andelsbarnehage i Nittedal. Nå er hun i forhandlinger med Læringsverkstedet om overtagelse.

–  Er ikke barna i min barnehage like mye verdt som i de kommunale barnehagene?

– Det er private barnehager mot ideologi, økonomer, jurister, stat, kommune og mediene. Dette er ikke lenger en debatt om likebehandling av barn i Norge, dette er en debatt mot fordommer, myter og politikk, sier barnehagestyrer Tone Holme.

Publisert

I over ti år har Holme vært daglig leder i Steinrøysa andelsbarnehage i Nittedal. Fram til for noen år siden har driften gått greit. Men: 

– De siste par årene har utviklingen i beregningen av tilskudd nærmest stått stille. Jeg skjønner at kommunen gjør det de kan for å stramme inn, men for vår del rammer det veldig hardt. Når det da kommer slike krav som gjennom pedagognormen og bemanningsnormen, har vi ingenting å gå på. Det er kniven på strupen, sier hun.

Nå er barnehagen i en overtagelsesprosess med Læringsverkstedet, som har vært en samarbeidspartner de siste årene. Stikk i strid med den politiske intensjonen; i arbeidet med gjennomgangen av finansieringssystemet ligger det blant annet en bestilling fra Stortinget som skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor.

– Det handler om de aller minste barnehagene. For en mellomstor barnehage som vår er det tøffe tider, og de stadig nye kravene gjør det svært krevende. Vi er mange barnehager på denne størrelsen som sliter med å få det til å gå rundt. 

– Virkeligheten er mer nyansert

I et innlegg i lokalavisa Varingen stiller hun spørsmålet: «Er ikke barna i min barnehage like mye verdt?» (Krever innlogging.)

Der stiller hun blant annet spørsmål ved hvorfor det i debatten rundt finansiering av private barnehager er de største tallene som trekkes frem, toppen av statistikken, i et forstørret format - mens virkeligheten er mye mer nyansert. Hun spør også hvorfor det er så store forskjeller i tilskudd mellom kommunene, når lønn og arbeidsvilkår er de samme, og krav til drift er de samme.

Hun skriver blant annet om over ti år med barnehagedrift: 

Jeg har vært igjennom en rivende og komplisert utvikling av tilskuddssystemet for private barnehager. Skal ikke gå igjennom historien her, men bare påpeke at systemet ikke har blitt enklere å forstå verken for meg, kollegaer, foreldre, byråkrater eller utenforstående.

Kort fortalt; årets tilskuddssatser baserer seg på to år gamle regnskap, og i mellomtiden har forutsetningene og rammebetingelsene endret seg drastisk, både ny pedagog- og bemanningsnorm har kommet til. Ifølge kunnskapsministeren har kommunene nok i rammetilskuddet for å dekke dette, men her «drypper det ikke på klokkeren».

Klager på tilskuddssats

Steinrøysa andelsbarnehage er en av sju barnehager som ved hjelp av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har klaget på utregningen av Nittedal kommunes tilskuddssatser for inneværende år. Kommunen ligger langt nede på lista over hva norske kommuner har vedtatt, med småbarnssatser på 203 902 kroner per barn. 

I klagen, som nå er tilsendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kommer det fram at kommunen i sine utregninger tar utgangspunkt i en bemanning på 6,3 barn per voksen - lavere enn snittet på 6,0 man skal ha ifølge bemanningsnormen. Dette betyr at private barnehager ikke settes i stand til å innfri bemanningsnormen, ifølge klagen. Der hevdes det også at kommunen har gjort feil i sine beregninger. 

– Hvorfor løftes det ikke frem at kommunene ikke klarer å beregne riktig tilskudd, og at mange kommuner gjør alt de kan for å holde driftskostnadene nede – fordi de ønsker minst mulig til de private (slik oppleves det)? skriver Tone Holme, og fortsetter: 

– Når de siste tallene vedrørende voksentetthet legges frem fra Utdanningsdirektoratet, ser jeg at min kommune til og med har økt antall barn per voksen, og går bort fra loven som ble innført fra 1. august 2018. I og med at tilskuddene til barn i private barnehager beregnes fra to år gamle regnskaper – hvordan skal dette forstås? Er ikke barna i min barnehage like mye verdt som barna i de kommunale barnehagene?

Kamp mot Goliat

Holme understreker at hun langt fra er alene - og at det å drive privat barnehage kan sammenlignes med en kamp mot Goliat. 

– Det er private barnehager mot ideologi, økonomer, jurister, stat, kommune og mediene. Dette er ikke lenger en debatt om likebehandling av barn i Norge, dette er en debatt mot fordommer, myter og politikk. Dette handler ikke lenger om hva som er best for barna.

Barnehage.no intervjuet Tone Holme for snart et år siden. Da var hun i dialog med Læringsverkstedet for om mulig å selge barnehagen. 

Nå nærmer partene seg overtagelse. 

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg ville klart å drive videre uten hjelp. Vi skal kunne og vite og tilby akkurat det samme som alle andre barnehager - små, enkeltstående og de som er en del av store konserner. Jeg ser fram til å kunne bli en del av et større fellesskap med mye kompetanse, og der man har flere å støtte seg på, sier hun.

Powered by Labrador CMS