DEBATT

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

– Oslo fortsetter tilsyn med barnehager

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, melder at det økonomiske tilsynet med private barnehager fortsetter og utvides.

Publisert Sist oppdatert

Barnehage.no hadde 30.juni en sak som kan gi inntrykk av at Oslo kommune avslutter tilsyn med barnehager. Fakta er det motsatte, - tilsynene fortsetter og de utvides.

Byrådet i Oslo er opptatt av at fellesskapets ressurser og penger som foreldrene betaler inn til barnehagene, kommer barna til gode. Kommunen har derfor gjennomført flere økonomiske tilsyn for å kontrollere at private barnehager etterlever reglene i barnehageloven § 14 a om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Tilsynet med de private barnehagenes økonomi har lenget ligget brakk i Oslo og landet for øvrig. Det ble knapt utført økonomiske tilsyn før dette byrådet overtok makten. Det er derfor ikke unaturlig at det tar litt tid å finne ut av hvordan økonomiske tilsyn skal gjennomføres eller hvordan regelverket skal forstås.

Oslo kommune er den første kommunen som har satt i gang systematisk tilsyn etter lovbestemmelsen om tilsyn som kom i 2012. Gjennom de sakene Oslo kommune fører etableres det praksis og avdekkes hvordan barnehagelovens paragrafer og forskrifter faktisk skal forstås.

Regelverket er ikke krystallklart og det er flere kommuner, i tillegg til Oslo, rundt omkring i landet som nå forsøker å finne ut av mulighetene dagens regelverk gir. Vi ser derfor på dette som en klargjøringsprosess der tilbakemeldingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir oss nyttige tilbakemeldinger vi kan ta med oss videre.

Dette ser vi også gjennom Fylkesmannens presisering av at de har bedt om bistand fra Utdanningsdirektoratet til å tolke vilkåret i barnehageloven § 14 a første ledd bokstav a. Når også Fylkesmannen må spørre sentrale myndigheter om bistand, tyder det p at regelverket er umodent og trenger konkrete saker å bryne seg på.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Oslo kommune tar derfor erfaringene fra de konkrete tilsynssakene våre med oss inn i det videre arbeidet med økonomisk tilsyn av de private barnehagene i Oslo. Vi vil fortsette å jobbe for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barnehagebarna til gode.

Powered by Labrador CMS