Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Oslo opprettholder tilbud til barnehagebarn og elever i påsken

– Vi må gjøre hva vi kan for å sikre at ansatte i samfunnskritiske funksjoner kan ivareta jobbene sine gjennom påsken, og da er det viktig med et tilbud til barna deres. Samtidig er vi veldig bekymret for barn i sårbare livssituasjoner, og som har behov for et sted å være utenfor familien, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

Publisert

Oslo kommune opprettholder tilbud til barn under 12 år gjennom hele påsken, også i de «røde» påskedagene. Tilbudet vil være til barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, men også til barn som har det ekstra vanskelig nå, opplyser kommunen i en pressemelding.

De siste dagene har om lag 1200 barn i barnehagealder og om lag 600 elever benyttet seg av tilsynstilbudet. Det er foreløpig ikke kartlagt hvor mange av disse barna som også vil ha et behov i påskedagene.

– Vi må gjøre hva vi kan for å sikre at ansatte i samfunnskritiske funksjoner kan ivareta jobbene sine gjennom påsken, og da er det viktig med et tilbud til barna deres. Samtidig er vi veldig bekymret for barn i sårbare livssituasjoner, og som har behov for et sted å være utenfor familien. Det kan være familier som allerede hadde det tøft, men også nye familier som har fått det vanskelig som følge av denne krisen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) i pressemeldingen.

– Vi ser at selv om vi har åpnet opp for at flere kan få være på skolen eller i barnehagen, så er det likevel veldig mange barn vi ikke får til å møte, så dette er krevende. Men jeg vet at det gjøres en kjempejobb der ute! Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som følger opp barn de er bekymra for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn. Vi er enormt takknemlige for denne innsatsen, sier Thorkildsen.

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap opplyser at det er bydelene som har ansvaret for å organisere tilbudet lokalt, ut fra behovet og i tråd med listen over samfunnskritiske yrker og egen vurdering av barn som har det ekstra vanskelig nå.

Tilbudet om tilsyn i påsken skal, i den grad det er mulig, gis i kjente omgivelser for barna og barna som skal benytte tilbudet møtes av noen kjente voksne. Barnehagene oppfordres til å følge retningslinjene om at det skal være maks fem personer i en gruppe. Det understrekes i oppdraget til bydelene og Utdanningsetaten at det bør søkes å bemanne tilbudene ut fra frivillighet. Beordring kan bli aktuelt dersom det blir nødvendig for å sikre et forsvarlig tilbud, opplyser byrådsavdelingen i en epost til barnehage.no.

Det er barnehagene som skal gjøre en individuell vurdering av hvilke barnehagebarn som kan få et tilbud i påsken, og vurderingen skal gjøres uavhengig av om foreldrene selv har søkt om at barnet skal få benytte barnehagen eller ikke, opplyser byrådsavdelingen.

Powered by Labrador CMS