Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne, heter det blant annet i mandatet.
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne, heter det blant annet i mandatet.

Nytt etisk råd for lærerprofesjonen oppnevnt

Rektor Ingunn Folgerø er oppnevnt som ny leder av Lærerprofesjonens etiske råd og skal lede rådet de neste fire årene.

Publisert

I høst valgte landsmøtet i Utdanningsforbundet å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd. Nå har organisasjonens sentralstyre oppnevnt medlemmer for en ny periode, skriver udf.no.

Ingunn Folgerø er oppnevnt som ny leder av rådet. Hun er til vanlig rektor ved Bryne vidaregåande skule i Rogaland, og har tidligere vært lærer i videregående, kommunalsjef for oppvekst og læring i Rennesøy kommune og fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Ni medlemmer

Utdanningsforbundets landsmøte vedtok i november 2015 å opprette Lærerprofesjonens etiske råd.

Rådet skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne, heter det blant annet i mandatet.

Lærerprofesjonens etiske råd skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen. I tillegg skal det oppnevnes fire varamedlemmer.

Organisasjonstilhørighet er ikke et kriterium i utvelgelsen av medlemmer til rådet.

Disse sitter i Lærerprofesjonens etiske råd i perioden 2020-2023:

Medlemmer fra profesjonen:

 • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule (leder).
 • Birgitte Fjørtoft, ansatt i stilling som pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage, men har for tiden permisjon fra den for å være redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk.
 • Anders Kvaase, lærer ved Vikersund skole.
 • Mona Søbyskogen, rektor og 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre.
 • Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Viken.

Medlemmer med andre fagbakgrunner:

 • Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.
 • Solveig Østrem, professor i pedagogikk ved Oslo Met
 • Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet

De fire varamedlemmene er:

 • Sine Charlotte Gade, lærer ved Firda vidaregåande skule.
 • Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole.
 • Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet og nettverkskoordinator for UH i Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKomp).
 • Birte Simonsen, pensjonist. Men jobber som prosjektmedarbeider for Universitetet i Sørøst-Norge, og har diverse engasjement for Universitetet i Agder. Er også gruppeleder i Agder fylkesting.
Powered by Labrador CMS