– Barna skal føle seg ivaretatt og oppleve gode og trygge rammer når de kommer hit. Også foreldrene skal føle at dette er et trygt tilbud som de kan benytte seg av hvis de er nødt til å gå på jobb, sier styrer Minda Borø i Hårkollen barnehage som skal holde døgnåpent fra lørdag av.
– Barna skal føle seg ivaretatt og oppleve gode og trygge rammer når de kommer hit. Også foreldrene skal føle at dette er et trygt tilbud som de kan benytte seg av hvis de er nødt til å gå på jobb, sier styrer Minda Borø i Hårkollen barnehage som skal holde døgnåpent fra lørdag av.

Denne barnehagen holder døgnåpent i påskeferien

Førstkommende lørdag åpner Færder kommune et døgnåpent tilbud i Hårkollen barnehage for barn opp til 12 år. – Barna skal oppleve gode og trygge rammer når de kommer hit, sier styrer Minda Borø.

Publisert

– Dette blir ikke et vanlig barnehage- eller skolefritidstilbud, men et omsorgstilbud med lek, aktiviteter, måltider og mulighet for å overnatte, sier Lise Almquist Bjørge, rådgiver for skole og barnehage i Færder kommune.

Tilbudet skal gis alle dager i uken - hverdager, helgedager og helligdager - så lenge det er behov for det, skriver Tønsbergs Blad som først omtalte saken. (Krever innlogging)

– Det er mange særlig innenfor helse- og omsorgsektoren som bor og har plass i barnehage og SFO i kommunen vår. Vi ser at dette er et tilbud vi kommer til å ha behov for fremover på grunn av korona-pandemien, og vi ønsker å være litt i forkant, sier Bjørge til barnehage.no.

– Barnehagene og skolene i kommunen holder allerede dagåpent på hverdager for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Det døgnåpne tilbudet blir i første omgang et tilbud for barn av helse-, politi-, brann- og redningspersonell, der begge foreldre eller enslige forsørgere jobber turnus og lengre skift enn vanlig, legger hun til.

Fokus på smittevern

Bjørge forteller at de vurderte flere lokaler før de landet på Hårkollen barnehage.

Lise Almquist Bjørge, rådgiver for skole/barnehage i Færder kommune.
Lise Almquist Bjørge, rådgiver for skole/barnehage i Færder kommune.

– Vi gjorde en risikovurdering og så at Hårkollen barnehage er et egnet sted med gode lokaler, fine uteområder og mye plass. Det er også en skole like i nærheten som vi kan bruke til avlastning og ulike aktiviteter, forteller hun.

Hun understreker at de har et sterkt fokus på hygiene og smittevern. Tilbudet kommer innunder forskrift for miljørettet helsevern og kommunen har fulgt de innspill og anbefalinger Miljørettet helsevern i Vestfold har gitt.

– Smittevernet har førsteprioritet og blir godt ivaretatt. Vi følger strenge retningslinjer i forhold til hvor mange som kan være sammen i gruppe, og vi er veldig nøye når det gjelder renhold og mathygiene, sier Bjørge.

– Skal oppleve trygge og gode rammer

Styrer Minda Borø i Hårkollen barnehage er litt spent før oppstarten av det døgnåpne tilbudet.

– Det er mye som skal være på plass før man kan starte opp et slikt tilbud. Vi er veldig opptatt av barnas trygghet. De skal føle seg ivaretatt og oppleve gode og trygge rammer når de kommer hit. Også foreldrene skal føle at dette er et trygt tilbud som de kan benytte seg av hvis de er nødt til å gå på jobb, sier hun til barnehage.no.

– Det er også helt avgjørende med gode HMS-rutiner. Vi må hele tiden være i forkant og være forberedt på hva som kan skje. Organisering og tilrettelegging må tilpasses antall barn som til enhver tid skal benytte tilbudet, fortsetter Borø.

– Mange vil bidra

Alle ansatte rekrutteres fra barnehager og skoler rundt om i kommunen, opplyser Lise Almquist Bjørge i Færder kommune.

Styrer Minda Borø i Hårkollen barnehage.
Styrer Minda Borø i Hårkollen barnehage.

– Hvordan vil dere sørge for at det oppleves trygt å overnatte i barnehagen for de barna som skal det?

– Vi prøver så langt det er mulig å sørge for at barna får møte en kjent voksen fra sin barnehage eller skole. Vi kan ikke garantere dette, men vi jobber hardt for å få det til. Det er allerede mange barnehage- og skoleansatte som har meldt seg og som er villig til å bidra. Dugnadsånden har vært helt enorm, sier Bjørge.

– Vi skjønner at det kan bli utfordrende at noen barn skal være i barnehagen på natten, men de ansatte vil gjøre sitt ytterste for at barna skal føle seg trygge, sier hun.

Barnehagestyrer Minda Borø påpeker at det blir viktig å ha tett og god dialog med foreldrene om det enkelte barns behov.

– Vi vil også anbefale foreldrene å sette av god tid til leveringssituasjonen, sier hun, og forsikrer:

– Alle som har meldt seg til tjeneste jobber med barn hver dag og de er veldig opptatt av å se barna og møte barna på deres premisser. Det er like viktig og kanskje enda viktigere i situasjonen vi befinner oss i nå.

– Jobbes på spreng

Lørdag 4. april åpner altså dørene.

– Nå jobbes det på spreng for å skaffe mat, senger og annet utstyr man trenger, sier Bjørge.

– Vi har foreløpig ingen oversikt over hvor stort behovet er for et slikt tilbud, men vi har fått inn noen søknader, sier hun.

Bjørge forteller at familier i kommunen som oppfyller søkerkriteriene kan finne mer informasjon på hjemmesiden til Færder kommune.

Powered by Labrador CMS