Norlandia Skistua barnehage i Oslo er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».
Norlandia Skistua barnehage i Oslo er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Finalist 2: «Ute trives vi best»

Norlandia Skistua barnehage i Oslo, er finalist nummer to i kampen om å vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Publisert

Norlandia Skistua barnehage ble etablert i august 1994 og var frem til den ble overtatt av Norlandia i 2012, drevet av Hilde N. Skaug og Ole Engstrøm.

Barnehagen er en friluftsbarnehage og ligger i naturskjønne omgivelser på Frognerseteren i Oslo, ved «inngangen» til Nordmarka. «Skistua» var et samlingspunkt for skigåere med bestyrerbolig, kafedrift og garderober, helt frem til 2003 da barnehagen tok over hele driften.

I dag rommer barnehagen 84 barn fordelt på fem avdelinger og 20 ansatte.

Friluftsliv, med naturløyper og naturskole utgjør en naturlig del av barnehagen. Uteområdet er tilrettelagt for skilek og skiopplæring i vinterhalvåret, og barnehagen har sin egen skiskole – der lek står i sentrum – for barna mellom 2 og 6 år.

– Hvorfor tror du dere er nominert til «Årets barnehage»?

– Vi tilhører en organisasjon med mange barnehager og jeg tror blant annet at det er noen kolleger i andre Norlandia-barnehager som har nominert barnehagen vår. Jeg tror det er kombinasjonen av barnehagen og resultatene vi har oppnådd som har gjort at de har nominert oss. Det er en veldig fin anerkjennelse å få fra dem, sier daglig leder Annette Strand.

Annette Strand er daglig leder i Norlandia Skistua barnehage.
Annette Strand er daglig leder i Norlandia Skistua barnehage.

– Vi har en dyktig og stabil personalgruppe.  Og vi har sterk bevissthet på hvor viktig jobben vår er. Vi ønsker å være profesjonelle og gjøre det aller beste vi kan for at barna skal utvikle seg for å bli den beste utgaven av seg selv. De ansatte er stolte av jobben de gjør, sier den daglige lederen.

Norlandia Skistua barnehage ligger ved Nordmarka, øverst i Holmenkollen, og personalet er opptatt av å bruke nærmiljøet. Om vinteren bruker de blant annet langrennsski og truger aktivt i lek og på turer, opplyser Strand.

– Naturen er vår lekeplass. Vi legger vekt på at barna skal få mye utetid og bevegelse i ulendt terreng til alle årstider. Det gjør at barna på en naturlig måte får kjenne på fysiske utfordringer, mestring, bruke alle sansene sine, være naturlig nysgjerrig og utforskende, kjenne på variasjoner og oppleve samhold på en positiv måte. Slik jobber vi for Norlandia-barnehagenes visjon «med livslang lyst til lek og læring». Vi tror det har en helsegevinst både for barn og voksne å jobbe på denne måten. Ute trives vi best, sier hun.

– Vi har i tillegg alltid vært opptatt av å bygge en barnehage hvor alle jobber for alle. Alle barn er like viktige og fortjener det beste tilbudet vi kan gi. Vi jobber sammen som en enhet og de ansatte brenner for jobben sin. Det gjør oppgaven som leder ganske lett for meg også. Jeg tror alle føler at de er viktige for at vi skal lykkes med å gi barna det tilbudet vi ønsker, sier Strand.

I sin nominasjon av barnehagen roser en forelder personalet nettopp for å vise: «Imponerende engasjement».

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er å legge til rette for at barna kan bli den beste utgaven av seg selv. Det aller viktigste for oss er at de ansatte er gode på relasjoner. Gode relasjoner er grunnpilaren for alt arbeidet vårt. Barna skal oppleve at de blir sett, hørt, tatt på alvor, kjenne anerkjennelse og de skal kjenne at de er en viktig del i gruppa de tilhører, sier den daglige lederen.

I arbeidet med å oppnå gode relasjoner legger de vekt på kritisk refleksjon over egen praksis, opplyser Strand.

– Det er viktig å reflektere over egen praksis og at vi tør å snakke om hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på. Utgangspunktet er alltid barnas beste og at alle barn er like viktige, sier hun.

Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– For oss er det viktig at barna tar med seg en god selvfølelse i ryggsekken når de begynner på skolen – og at de føler at de er like viktige i fellesskapet som alle andre. Vi ønsker i tillegg at barna skal bli glade i naturen og derigjennom også ønske å ta vare på den i fremtiden, sier den daglige lederen.

– Men aller viktigst er det å gi barna en god selvfølelse – at de kjenner at de er gode nok akkurat som de er og er trygge på seg selv, avslutter Strand.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 3. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2018».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2018»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt. 

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Onsdag kan du lese om Prestelva barnehage på Sortland.

Powered by Labrador CMS