Nye tanker: Pedagogisk leder Anita Lindseth i Ospa barnehage har ikke merket noen stor forskjell etter at Norlandia overtok driften av den tidligere kommunale barnehagen. – Det er spennende med nye tanker, sier hun.
Nye tanker: Pedagogisk leder Anita Lindseth i Ospa barnehage har ikke merket noen stor forskjell etter at Norlandia overtok driften av den tidligere kommunale barnehagen. – Det er spennende med nye tanker, sier hun.

– Noen ganger er forandring til det bedre

Det ble ikke krise selv om Norlandia barnehagene overtok driften av tre kommunale oslobarnehager.

Publisert Sist oppdatert

Flemming Slot Petersen var styrer i Frydenlund barnehage i bydel Alna i Oslo. Den var en av barnehagene som kommunen fortsatt skulle eie, men hvor private eiere skulle overta driften. Det ble ikke godt mottatt blant barnehagens ansatte.

I dag er Petersen daglig leder for Frydenlund og Ospa barnehage, to av de tre barnehagene barnehagekjeden Norlandia barnehagene overtok driften av sist august. Og det har egentlig ikke gått så aller verst — tross dystre spådommer fra ansatte, foreldre og ikke minst fagforeninger.

– Mennesker generelt er vel redd for omstilling. Men nå er det gått en stund, og jeg merker ingenting. Alt er positivt. Som mennesker flest sier foreldre fra når ting går dårlig, og jeg har ikke hørt noe så da går det vel bra, sier Petersen og smiler.

Har erstattet ansatte

Mange av de ansatte i barnehagene som skulle overtas av private eiere truet med å slutte i jobben, og flere av dem gjorde alvor av truslene da overtagelsen ble kjent. Også foreldre truet med at de kom til å bytte barnehager.

Opprinnelig skulle syv barnehager konkurranseutsettes, men kun tre barnehager fikk privat eier og Norlandiabarnehagene overtok alle tre.

• I Bjørnåsen barnehage sa alle de pedagogiske lederne opp. Disse er nå erstattet, hvorav to av dem har dispensasjon fra utdanningskravet. Det er ansatt en ny person, slik at det i løpet av våren vil være én ansatt på dispensasjon. Et foreldrepar sa opp plassen, men de har søkt seg tilbake til barnehagen.

• I Frydenlund barnehage sa fire pedagogiske ledere og to assistenter opp jobben. Alle disse er nå erstattet. Ingen foreldre sa opp plassen.

• I Ospa fortsatte alle ansatte unntatt en person som sluttet på grunn av flytting. Ingen foreldre sa opp plassen.

Har fått det bedre

Den daglige lederen peker på sterk fagforeningskultur og usikkerhet rundt pensjon som årsaker til at mange ansatte sluttet.

– Det handler om politisk overbevisning. Noen ble veldig påvirket av sine tillitsvalgte og ville rett og slett ikke jobbe for en privat eier, sier Petersen om de som sluttet i Frydenlund barnehage, sier Petersen.

Han tror situasjonen ville vært annerledes om de ansatte hadde visst bedre hva som faktisk ventet dem med ny eier.

– Jeg har bedre arbeidsforhold som styrer i Norlandia enn da vi var kommunal. Budsjettgrunnlaget til barna er blitt litt bedre i forhold til vikarer og mattilbud og vi har større ansvar og større råderett over barnehagens budsjett. Vi opplevde ikke betalingsstopp i november og kunne kjøpe formingsmateriell til jul. Og uteområdene er allerede oppgradert i to av barnehagene, skryter Petersen.

Ikke noe å være redd for

Når debatten om «fiendtlig overtakelse» kokte som verst i barnehagene som var aktuelle kandidater, var det én barnehage som skilte seg ut. I Ospa barnehage var det ingen som truet med å slutte. Det var tyst i barnehagen.

– Vi tenkte at det kunne bli spennende. Måten nyheten ble presentert kom litt brått på, men det var ingen grunn til å få panikk over noe vi ikke visste så mye om. Og fordi vi beholdt roen i personalgruppa, så beholdt også foreldrene roen, sier pedagogisk leder Anita Lindseth.

– Det var mye støy. Hvordan klarte dere å ikke bli revet med?

– Fordi vi er kloke folk, humrer Lindseth og fortsetter:

– Det er meningsløst å være redd for forandring. Noen ganger er forandring til det bedre og sunt for de fleste. Det er spennende med nye tanker i blant.

Går seg til

I Frydenlund barnehage er det pedagogiske personalet nesten helt nytt. Nyansatt pedagogisk leder Gry Meiring skryter av engasjementet i den veien pedagogene i barnehagen har lagt sammen.

– Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært gode, og de virker å være både glad og lettet over hvordan det gikk. De sier at de var redd fordi de ikke ante hva som skulle skje, men at omveltningene for barna deres ikke har vært så stor som fryktet, sier Meiring og legger til:

– I tillegg har vi fått tilbakemeldinger om at det er spennende med forandring, og at de har merket seg at det er gode forandringer.

Selger ti barnehager

I mai 2014 ble ti kommunale barnehager i Oslo lagt ut for salg, og desember ble innstillingen om hvem som bør få kjøpe barnehagene klar. Et endelig vedtak om salg skal etter planen fattes av byrådet i januar og overtakelse vil skje i løpet av våren.

• Norlandiabarnehagene AS får kjøpe Fagerholt og Sørhellinga barnehage

• Trygge barnehager AS får kjøpe Smedbakken og Asperud barnehage

• Stiftelsen Kanvas får kjøpe Holmen, Midtstuen, Rønningen og Lindebergstua barnehage

• Læringsverkstedet AS får kjøpe Hauketo barnehage

• Idrettsbarnehage AS får kjøpe Vestskrenten barnehage

– Norlandia og bydelene har samarbeidet godt gjennom hele prosessen, og overdragelse og oppstart av alle tre barnehagene har gått meget bra. Det har vært fokus på å finne kvalifisert personale som ønsker å være med på et spennende prosjekt som krever godt samarbeid mellom privat drift og kommunalt eierskap. Vi gleder oss til videre arbeid og utvikling av barnehagene, sier prosjektleder Synve Reitan i Norlandia barnehagene.

Powered by Labrador CMS