Får ikke ned sykefraværet - sjekk ditt fylke her!

Første kvartal i år var det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren høyere enn på flere år. - Vi skal klare mer på mindre ressurser, sier barnehagestyrer i Stavanger.

Publisert

Sykefraværet i de ti største kommunene i Norge koster samfunnet fem milliarder kroner i året, ifølge tall NRK har fått fra KS.

Ifølge tall fra Nav er barnehage- og skoleassistenter yrkesgruppene med nest høyest legemeldt sykefravær. Bare blant pleiemedarbeidere er sykefraværet høyere.

- Skyldes effektivisering

- Det er et tungt yrke. Vi blir syke av det, sier styrer Torild Enoksen i Bekketunet barnehage i Stavanger, til NRK.

Hun har jobbet i barnehage i over 30 år og har sammen med de andre ansatte i barnehagen ansvaret for 216 barn. På spørsmål fra NRK om hvorfor en så ofte er syke når man jobber i barnehage, svarer hun:

- Det skyldes effektivisering. Vi skal klare mer på mindre ressurser.

Høyeste fravær siden 2013

Tall fra SSB viser at det legemeldte sykefraværet i privat og offentlig barnehagesektor 1. kvartal i år var det høyeste siden første kvartal 2013.

I offentlige barnehager var det legemeldte sykefraværet på 10 prosent, mens tilsvarende tall i private barnehager var 9,1.

Best i klassen var private barnehager i Sogn og Fjordane, hvor det legemeldte fraværet var på 7,2 prosent. Høyest legemeldt sykefravær hadde offentlige barnehager i Hordaland, med 11,2 prosent.

Tabellen under viser utviklingen i det legemeldte sykefraværet siden 2010. Tallene viser at forskjellen i sykefraværet mellom kommunale og private barnehager har økt noe over tid. 

I første kvartal 2018 er det imidlertid fem fylker hvor det legemeldte sykefraværet er høyere i private enn i kommunale barnehager.

Powered by Labrador CMS